UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

 logo NDE 7.5 NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR EXTERNE Redacţia:

3

Data: 27.09.2016

Pag.  1/20

  DENUMIRE A DOCUMENTULUI Cod  / nr. Aprobare Data aprobării Deţinătorul originalului Utilizator
DOCUMENTE GENERALE
1. CONSTITUŢIA - Parlamentul R.M. 29.07.1994 Departamentul Juridic Toti colaboratorii
2. CODUL PENAL  AL R.M. Nr. 985-XV Parlamentul R.M. 18.04.2002 Departamentul Juridic Toti colaboratorii
3. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL R.M. Nr. 122-XV Parlamentul R.M. 14.03.2003 Departamentul Juridic Departamentul Juridic
4. CODUL CONTRAVENŢIONAL AL R.M. Nr.218-XVI Parlamentul R.M. 24.10.2008 Departamentul Juridic Toti colaboratorii
5. CODUL CIVIL  AL R.M. Nr.1107-XV Parlamentul R.M. 06.06.2002 Departamentul Juridic Toti colaboratorii
6. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL R.M. Nr. 225-XV Parlamentul R.M 30.05.2003 Departamentul Juridic Departamentul Juridic
7. CODUL CU PRIVIRE LA LOCUINŢE Nr.2718-X Parlamentul R.M. 03.06.83 Departamentul Juridic Departamentul Juridic, Departamentul Economie, Buget și Finanțe 
8. CODUL FAMILIEI Nr.1316-XIV Parlamentul R.M. 26.10.2000 Departamentul Juridic Toti colaboratorii
9. CODUL VAMAL Nr. 1149-XIV Parlamentul R.M. 20.07.2000 Departamentul Juridic Departamentul Juridic, Secţia Achiziţii și Marketing
10 CODUL  DE EXECUTARE AL R.M. Nr. 443-XV Parlamentul R.M. 24.12.04 Departamentul Juridic Departamentul Juridic
11. CODUL FUNCIAR Nr. 828-XII Parlamentul R.M. 25.12.91 Departamentul Juridic Departamentul Juridic, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă 
12. LEGE PRIVIND IMPORTUL ŞI PROCURAREA PE TERITORIUL RM A UNOR SERVICII ŞI BUNURI NR.129 Parlamentul R.M. 04.07.2013 Departamentul Juridic Departamentul Juridic, 
13. LEGE CU PRIVIRE LA REUTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN SECTORUL PUBLIC NR.305 Parlamentul R.M. 26.12.2012 Departamentul Juridic Departamentul Juridic
14. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA PLANURILE DE PREGĂTIRE A CADRELOR DE SPECIALITATE PE MESERII, SPECIALITĂȚI ȘI DOMENII GENERALE DE STUDII, ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI DUPERIOR PENTRU ANII 2015-2016  NR.390 Guvernul RM 16.06.2015 Departamentul Juridic Tot personalul didactic
15. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DELEGAREA SALARIAȚILOR ENTITĂȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA NR.10 Guvernul RM 05.01.2012  Departamentul Juridic Departamentul Juridic
16. ORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE DARE ÎN LOCAȚIUNE A ACTIVELOR NEUTILIZATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, INSTITUȚIILE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI ÎNTREPRINDERILE ADMINISTRATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII NR.952 Ministerul Sănătății al RM 28.09.2012  Departamentul Juridic  Departamentul Juridic, Departamentul Economie, Buget și Finanțe 
ACTE LEGISLATIVE DE BAZĂ REFERITOARE LA ACTIVITATEA CATEDRELOR /DECANATELOR
17. CODUL EDUCAȚIEI AL RM nr. 152 Parlamentul R.M. 17.07.2014 Departamentul Juridic Tot personalul didactic
18. LEGEA CU PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI Nr. 263-XVI Parlamentul R.M. 27.10.2005  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
19. LEGEA CU PRIVIRE LA EXERCITAREA PROFESIUNII DE MEDIC Nr. 264-XVI Parlamentul R.M. 27.10.2005  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
20. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONCEPŢIA DEZVOLTĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN R. MOLDOVA ŞI LA FORMAREA REFORMEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Nr. 337-XIII Parlamentul  R.M. 15.12.94  Departamentul Juridic  Tot personalul didactic
21. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITAR Nr. 854 Guvernul R.M. 21.09.2010  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
22. CODUL CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 259-XV Parlamentul R.M. 15.07.2004  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
23. LEGEA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIE Nr.982-XIV Parlamentul R.M. 11.05.2000  Departamentul Juridic Toți angajații
24. LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Nr. 17-XVI Parlamentul R.M. 15.02.2007  Departamentul Juridic Toți angajații
25. LEGEA CU PRIVIRE LA REGISTRE Nr. 71-XVI Parlamentul R.M. 22.03.2007  Departamentul Juridic Toți angajații
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC
26. LEGE CU PRIVIRE LA EVALUAREA ŞI ACREDITAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nr.1257-XIII Parlamentul R.M. 16.07.97  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
27. CONVENŢIA  PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE CULTURII, ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI INFORMAŢIILOR ÎN ZONA MĂRII NEGRE Ratificată prin Hot.    Parl. Nr. 88-XIII din 28.04.94 Parlamentul R.M. 06.03.93 în vigoare p-u RM din 10.12.94  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
28. LEGE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI SPECIALITĂŢILOR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE Nr.1070-XIV Parlamentul R.M. 22.06.2000  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
29. LEGE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI AL SPECIALITĂŢILOR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, CICLUL I Nr. 142-XVI Parlamentul R.M. 07.07.2005  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
30. LEGE PRIVIND INTEGRAREA STRĂINILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA NR.274 Parlamentul R.M. 27.12.2011  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
31. LEGEA CU PRIVIRE LA STATUTUL JURIDIC AL CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI AL APATRIZILOR ÎN RM NR.275-XII Parlamentul R.M. 10.11.1994  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
32. LEGEA PRIVIND REGIMUL STRĂINILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA NR.200 Parlamentul R.M. 16.07.2010  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
33. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A CATEDRELOR MILITARE DIN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITAR DE STAT NR.587 Guvernul R.M 20.05.2003  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
34. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONFERIREA NUMELUI LUI NICOLAE TESTEMIŢANU INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ DIN CHIŞINĂU Nr.109 Guvernul R.M 12.04.90  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
35. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA REORGANIZAREA INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ “N.TESTEMIŢANU” DIN CHIŞINĂU ÎN UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA Nr.363 Guvernul R.M 25.07.1991  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
36. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PERFECŢIONAREA ŞI RESTRUCTURAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR MEDICAL Nr.502 Guvernul R.M 15.07.94  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
37. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA PENTRU COMPLETAREA HOTĂRÎRII GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA NR.363 DIN 25 IULIE 1991 Nr.705 Guvernul R.M 18.12.1996  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
38. HOTĂRÎRE PRIVIND CREAREA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” A CLINICII UNIVERSITARE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ Nr. 177 Guvernul R.M 28.02.2001  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
39. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTRUIREA MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR REZIDENŢI ŞI PLASAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A TINERILOR SPECIALIŞTI Nr. 1396 Guvernul R.M 24.11.2003  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
40. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CLINICA UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” Nr. 42 Guvernul R.M 12.01.2006  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
41. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA UNELE MĂSURI DE REGLEMENTARE A PREGĂTIRII MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA Nr. 936 Guvernul R.M. 12.07.2002  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
42. HOTĂRÎRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA MODUL DE FUNCŢIONARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT ÎN CONDIŢII DE AUTONOMIE FINANCIARĂ nr. 983 Guvernul  R.M. 22.12.2012  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
43. HOTĂRÎRE PENTRU  APROBAREA CONCEPŢIEI POLITICII DE PREGĂTIRE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE Nr. 482 Guvernul R.M. 23.04.2003  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
44. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA DE NOI TITLURI ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Nr. 85 Guvernul R.M. 19.02.93  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
45. LEGEA CU PRIVIRE LA LOCUINȚE nr. 75 Parlamentul R.M. 30.04.2015 Departamentul Juridic Tot personalul didactic
46. HOTĂRÎREA CU PRIVIRE LA APROBAREA NOMENCLATORULUI SERVICIILOR SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE ACORDATE COPIILOR, ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nr. 934 Guvernul R.M. 04.08.2008  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
47. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA LISTELOR STUDENȚILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR ȘI ELEVILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT MEDIU DE SPECIALITATE CĂRORA LI SE ACORDĂ BURSE DE MERIT ÎN ANUL DE STUDII 2016-2017 Nr. 986 Guvernul R.M. 17.08.2016 Departamentul Juridic Tot personalul didactic, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă
48. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE STIMULARE A ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR FINANŢAŢI DE LA BUGETUL DE STAT Nr. 594 Guvernul RM 20.06.2005  Departamentul Juridic Rector, prorectori, decani
49. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA INSTRUIREA CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI APATRIZILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA Nr. 746 Guvernul R.M. 21.06.2003  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană
50. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A CATEDRELOR MILITARE DIN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITAR DE STAT Nr. 587 Guvernul R.M. 20.05.2003  Departamentul Juridic Departamentul Didactic, Catedra de medicină militară şi extremală
51. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA DURATA STUDIILOR, TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Nr. 902 Guvernul R.M. 29.08.2001  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
52. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE RECTOR AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITAR Nr. 112 Guvernul R.M. 28.02.96  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
53. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA MĂSURILE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR DE LA CURSURILE DE ZI DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT Nr. 571 Guvernul R.M. 11.08.95  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
54. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PERFECŢIONAREA ŞI RESTRUCTURAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR MEDICAL Nr.502 Guvernul R.M. 15.07.94  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
55. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNILOR PRIVIND ŢINEREA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT REFERITOARE LA PETIŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE, ADRESATE ORGANELOR DE STAT, ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUŢIILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR R.M. Nr. 208 Guvernul R.M. 31.03.1995 Departamentul Juridic Toate subdiviziunile
56. HOTĂRÎRE  CU PRIVIRE LA CLINICA U.S.M.F.”N.TESTEMIŢANU” Nr. 42 Guvernul R.M. 12.01.2006  Departamentul Juridic Toate clinicile universităţii
57. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III Nr. 1007 Guvernul R.M. 10.12.2014 Departamentul Juridic Tot personalul didactic
58. LEGE CU PRIVIRE LA TINERET Nr. 279-XIV Parlamentul R.M 11.02.99  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
59. GHIDUL PRIVIND PERFECTAREA TEZELOR DE DOCTORAT ŞI AUTOREFERATELOR Nr.AT03/1-1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al R.M. 23.04.2009 Departamentul Juridic Tot personalul didactic
60. LEGEA CU PRIVIRE LA PETIŢIONARE Nr. 190-XIII Parlamentul R.M. 19.07.94  Departamentul Juridic

Departamentul Comunicare și Relații Publice, 

Departamentul Juridic

 

61. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CU LOCUINŢĂ GRATUITĂ A TINERILOR SPECIALIŞTI CU STUDII SUPERIOARE ŞI POSTUNIVERSITARE DE REZIDENŢIAT, REPARTIZAŢI ŞI ANGAJAŢI ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE(BUGETARE) DIN SATE (COMUNE) Nr. 1259 Guvernul R.M. 12.11.2008  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
62. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTRUIREA MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR REZIDENŢI ŞI PLASAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A TINERILOR SPECIALIŞTI Nr. 1396 Guvernul R.M. 24.11.2003  Departamentul Juridic Facultatea de Farmacie Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic
63. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA  PLASAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE DE STAT Nr. 923 Guvernul R.M 04.09.2001  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
64. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA POLITICII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE Nr. 886 Guvernul R.M. 06.08.2007  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
65. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ÎN PERIOADA 2008-2017 Nr. 1471 Guvernul R.M 24.12.2007  Departamentul Juridic Tot personalul didactic
66. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA HOTĂRÎRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE EVALUARE ACADEMICĂ ŞI ACREDITARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT “DESPRE ACREDITAREA U.S.M.F. ”N. TESTEMIŢANU” Nr. 574 Guvernul R.M 06.07.2001 Departamentul Juridic Tot personalul didactic şi toate subdiviziunile
67. HOTĂRÎRII COLEGIULUI MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI “CU PRIVIRE LA REZULTATELE EVALUĂRII ACADEMICE PERIODICE ŞI ACREDITĂRII U.S.M.F. “N. TESTEMIŢANU” Nr. 8.5.1 Ministerul  Educaţiei şi tineretului al R.M. 19.07.2007 Departamentul Juridic Tot personalul didactic şi toate subdiviziunile
68. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II nr. 1455 Guvernul R.M. 24.12.2007 Departamentul Juridic Personalul  didactic, Școala Doctorală
69. REGULAMENTUL CADRU  PRIVIND FUNCŢIONAREA CĂMINELOR DIN SUBORDINEA INSTITUŢIILOR  DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT nr. 74 Guvernul R.M. 25.01.2007  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Juridic, Campusul studențesc
70. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA CONSILIILOR ŞTIINȚIFICE SPECIALIZATE ȘI CONFERIREA GRADELOR ȘTIINȚIFICE ȘI TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ÎN R.M. - Hotărîrea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 28.02.2008 Departamentul Ştiinţă Tot personalul didactic
71. REGULAMENT PRIVIND CONSTITUIREA ȘI ACTIVITATEA SEMINARULUI ȘTIINŢIFIC DE PROFIL 03/1-3 Hotărîrea Comisiei de atestare a C. N. A A 23.04.2009 Departamentul Ştiinţă Tot personalul didactic
ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
72. ORDIN CU PRIVIRE LA  STAGIUL CLINIC PRACTIC AL STUDENŢILOR USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU” Nr. 53 Ministerul Sănătăţii R.M. 25.05.2009 Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
73. ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR DE DARE DE SEAMĂ DESPRE ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE Nr. 111 Ministerul Sănătăţii R.M. 17.02.2010 Departamentul Juridic Personalul  didactic
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROTECŢIA MUNCII
74. LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ Nr. 186-XVI Parlamentul R.M. 10.07.2008  Departamentul Juridic Departamentul Administrarea Patrimoniului
75. REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETELOR PENTRU PROTECŢIA MUNCII Nr. 18 Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei 01.04.2004 Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef,

Inginerul protecţia muncii

76. NORME PENTRU ELABORAREA INSTRUCŢIUNILOR DE PROTECŢIEA MUNCII Nr. 54 Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei 08.11.01 Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef,

Inginerul protecţia muncii

77. NORME PENTRU ORGANIZAREA INSTRUIRII ÎN MATERIE DE PROTECŢIE  A MUNCII A PERSONALULUI DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUŢII, ORGANIZAŢII Nr. 49 Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei 01.10.2001 Inginerul protecţia muncii Inginerul şef Inginerul protecţia muncii
78. NORME PENTRU ELABORAREA ȘI REALIZAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE A MUNCII Nr. 40 Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei 16.08.2001 Inginerul protecţia muncii Inginerul şef Inginerul protecţia muncii
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢII 
79. LEGE  PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE Nr. 131 Parlamentul R.M. 03.07.2015 Secţia Achiziţii şi Marketing 

Secţia Achiziţii şi Marketing,

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

80. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE SERVICII DE PROIECTARE A LUCRĂRILOR Nr. 352 Guvernul R.M. 05.05.09 Secţia Achiziţii şi Marketing  Secţia Achiziţii şi Marketing 
81. HOTĂRÎRE  PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI  PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DINTR-O SINGURĂ SURSĂ Nr.1407 Guvernul R.M. 10.12.2008 Secţia Achiziţii şi Marketing  Secţia Achiziţii şi Marketing 
82. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA  APROBAREA REGULAMENTULUI ACHIZIŢIILOR  PUBLICE DE VALOARE MICĂ Nr. 665 Guvernul R.M. 27.05.2016  Departamentul Juridic  Departamentul Juridic
83. HOTĂRÎRE  PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU ACHIZIŢII Nr. 1380 Guvernul R.M. 10.12.2007 Secţia Achiziţii şi Marketing  Secţia Achiziţii şi Marketing 
84. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACHIZIŢIILE PUBLICE DE LUCRĂRI Nr. 834 Guvernul R.M. 13.09.2010 Secţia Achiziţii şi Marketing  Secţia Achiziţii şi Marketing 
85. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA REGIMUL DE GESTIONARE ŞI CONTROL ASUPRA PROCEDUIRLOR DE ACHIZIŢII PUBLICE Nr. 595 Guvernul R.M 25.06.99 Secţia Achiziţii şi Marketing  Secţia Achiziţii şi Marketing 
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI CONTABILITATE
86. CODUL PRIVIND CONDUITA PROFESIONALĂ A AUDITORILOR ŞI CONTABILILOR  DIN R.M. Nr. 29 Ministerul Finanţelor R.M. 01.03.01  Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, 

Departamentul Audit Intern

87. CODUL FISCAL Nr. 1163-XIII Parlamentul R.M 24.04.1997  Departamentul Juridic Departamentul Juridic, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Audit Intern
88. LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016 Nr. 154 Parlamentul R.M. 01.07.2016 Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
89. LEGEA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2016 Nr.156 Parlamentul R.M. 01.07.2016 Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe
90. LEGE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR Nr. 355 Parlamentul R.M. 23.12.2005 Departamentul Economie, Buget și Finanțe Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe
91. LEGEA PRIVIND SISTEMUL BUGETAR SI PROCESUL BUGETAR  NR.847-XIII Parlamentul R.M. 24.05.1996 Departamentul Economie, Buget și Finanțe Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe
92. HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE SALARIZARE A PERSONALULUI DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT CU AUTONOMIE FINANCIARĂ Nr. 195 Guvernul Republicii Moldova 13.03.2013  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe
93. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII PENTRU ANUMITE CATEGORII DE SALARIAŢI CĂRORA LI SE STABILEŞTE DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ Nr. 1254 Guvernul R.M. 15.11.2004  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Comunicare și Relații Publice
94. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA ALOCAŢIILOR APROBATE ÎN BUGETUL DE STAT PENTRU MAJORAREA SALARIILOR ÎN SECTORUL BUGETAR Nr.872 Guvernul R.M. 03.08.2007  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
95. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA NOILE CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR, ALTOR FORME DE AJUTOARE SOCIALE STUDENŢILOR (ELEVILOR) DE LA CURSURILE DE ZI DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT Nr.305 Guvernul R.M. 26.05.93  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
96. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA SCUTIREA DE PLATA TAXEI DE STUDII A STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE DE STAT ÎNMATRICULAŢI PE BAZĂ DE CONTRACT Nr. 125 Guvernul R.M. 15.02.2001  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
97. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA NORMELOR PROVIZORII DE CHELTUIELI ÎN BANI PENTRU ELEVII (STUDENŢII) ORFANI ŞI CEI AFLAŢI SUB TUTELĂ/CURATELĂ DIN ŞCOLILE PROFESIONALE ŞI DE MESERII, INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDIU DE SPECIALITATE ŞI SUPERIOR, ŞCOLILE DE TIP INTERNAT ŞI CASELE DE COPII Nr. 870 Guvernul R.M. 28.07.2004  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
98. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA TAXELE DE CAZARE ÎN CĂMINELE INSTITUŢIILOR DE STAT DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR PROFESIONAL, MEDIU DE SPECIALITATE, SUPERIOR ŞI DIN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII Nr. 99 Guvernul R.M. 30.01.2007  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
99. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA MUNCII SPECIALIŞTILOR ÎNCADRAŢI ÎN PROCESUL DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE  ŞI DIDACTICE, A MEMBRILOR CONSILIILOR METODOLOGICE CONSULTATIVE PENTRU EVIDENŢA CONTABILĂ ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI INSTITUŢIILE BUGETARE ŞI AI ALTOR COMISII DE EXPERŢI. Nr. 222 Guvernul R.M. 28.04.93  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
100. O R D I N privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa  contabilă în instituţiile publice Nr.93 Ministerul Finanțelor din RM 19.07.2010  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
101. HOTĂRÎRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE STABILIRE, MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ A INDEMNIZAȚIILOR PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ ŞI ALTOR PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE NR.193 Guvernul R.M. 13.03.2013

 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
102. SCRISOARE INFORMATIV-NORMATIVĂ cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începând cu 1 iulie 2013 nr. 11-09/1286 Ministerul Finanțelor 27.06.2013

 Departamentul Administrarea Patrimoniului

Departamentul Administrarea Patrimoniului
103. H O T Ă R Î R E cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare Nr.180 Guvernul R.M. 11.03.2013  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE
104. CODUL MUNCII  AL R. M. Nr. 154-XV Parlamentul R.M. 28.03.2003  Departamentul Juridic Toți salariații
105. HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PENSIILE PENTRU VECHIME ÎN MUNCĂ ALE LUCRĂTORILOR DIN SFERA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII Nr.453 Guvernul R.M. 29.06.92  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Resurse Umane
106. HOTĂRÎREA  GUVERNULUI R.M. PRIVIND CARNETUL DE MUNCĂ Nr.1449 Guvernul R.M. 24.12.2007  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
107. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNII PRIVIND MODUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL NR.469 Guvernul R.M. 24.05.2005  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
108. HOTĂRÎRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PROFESIILOR ŞI FUNCŢIILOR CU CONDIŢII DE MUNCĂ VĂTĂMĂTOARE, ACTIVITATEA CĂRORA ACORDĂ DREPTUL LA CONCEDIU DE ODIHNĂ ANUAL SUPLIMENTAR PLĂTIT ŞI DURATA ZILEI DE MUNCĂ REDUSĂ A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR NR.1223 Guvernul R.M. 09.11.2004  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
109. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACORDAREA UNOR GARANŢII ŞI COMPENSAŢII SALARIAŢILOR CARE ÎMBINĂ MUNCA CU STUDIILE NR.435 Guvernul R.M. 23.04.2007  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
110. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII PENTRU ANUMITE CATEGORII DE SALARIAŢI CĂRORA LI SE STABILEŞTE DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ NR.1254 Guvernul R.M. 15.11.2004  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
111. CONVENŢIA COLECTIVĂ (NIVEL NATIONAL), FORMULARUL STATELOR DE PERSONAL ŞI PERMISUL NOMINAL DE ACCES LA LOCUL DE MUNCĂ NR.12 Guvernul R.M. 09.07.2012

 Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane
ALTE ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE
112. SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. PRINCIPII GENERALE SM 8-0 Moldova Standart 1996 Sectia MRU  Sectia MRU
113. ERORI DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE. SM 8-4 Moldova Standart 1996 Sectia MRU  Sectia MRU
114. MIJLOACE DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE. SM 8-5 Moldova Standart 1996 Sectia MRU  Sectia MRU
115. CARACTERISTICI ŞI ERORI ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE. SM 8-6 Moldova Standart 1996 Sectia MRU  Sectia MRU
116. VERIFICAREA METROLOGICĂ A MIJLOACELOR DE MĂSURARE. ORGANIZAREA ŞI MODUL DE EFECTUARE SM 8-12 Moldova Standart 1998 Sectia MRU  Sectia MRU
117. SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ETALONĂRI ŞI VERIFICĂRI METROLOGICE ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE. SM 8-19 Moldova Standart 2005 Sectia MRU  Sectia MRU
118. METROLOGIE.ACTIVITĂŢI ŞI DOCUMENTE. TERMINOLOGIE SM 93-1 Moldova Standart 1995 Sectia MRU  Sectia MRU
119. METROLOGIE. MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ. TERMINOLOGIE SM 93-2 Moldova Standart 1995 Sectia MRU  Sectia MRU
120. SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE ACTIVITATE METROLOGICĂ. RG 29-03-125 Moldova Standart 2005 Sectia MRU  Sectia MRU
121. CERINŢE GENERALE PENTRU COMPETENŢA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ŞI ETALONĂRI SM SR EN ISO/CEI 17025 ISO/CEI 2006 Sectia MRU  Sectia MRU
122. LISTA OFICIALĂ A MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE OBLIGATORIU CONTROLULUI METROLOGIC DE STAT nr. 2151-M Moldova Standart 2007 Sectia MRU  Sectia MRU, cadre
123. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, CERINŢE GENERALE ISO 9001:2008 ISO 2008 Departamentul Audit Intern  Toți angajații
124. HOTĂRÎRE DE GUVERN PRIVIND APROBAREA STRUCTURII CLASIFICATORULUI OCUPAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA NR.461 GUVERNUL RM 02.07.2013  Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane

125. ORDIN CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA EXAMINĂRII MEDICALE A MIGRANȚILOR NR.193/68/32 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL RM 28.02.2013  Departamentul Juridic Departamentul Juridic
126. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA BUNURILOR IMOBILE, PROPRIETATE A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE, AFLATE ÎN GESTIUNEA INSTITUȚIILOR PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT NR.447 GUVERNUL RM 28.06.2013  Departamentul Juridic Departamentul Juridic
127. HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE A DOCUMENTELOR NR.421 GUVERNUL RM 26.06.2013  Departamentul Juridic Secţia Juridică, Secția Didactică
128. LEGEA PRIVIND TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE NR.325 PARLAMENTUL RM 23.12.2013  Departamentul Juridic Secţia Juridică, Departamentul Resurse Umane
129. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE STABILIRE, MODUL DE CALCUL ȘI DE PLATĂ A ÎNDEMNIZȚIILOR PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ ȘI ALTOR PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE NR.108 GUVERNUL RM 03.02.2005  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
130. LEGEA CU PRIVIRE LA ÎNDEMNIZAȚIILE PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ ȘI ALTE PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE NR.289-XV PARLAMENTUL RM 22.07.2004  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe
131. CONVENȚIA COLECTIVĂ (NIVEL DE RAMURĂ) PE ANII 2014-2017   GUVERNUL RM    Departamentul Juridic Toţi salariații
132. L E G E PRIVIND TESTAREA INTEGRITAȚII TERITORIALE NR.325 PARLAMENTUL RM  23.12.2013  Departamentul Juridic Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane
133.  LEGEA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII NR.411-XIII PARLAMENTUL RM  28.03.1995  Departamentul Juridic Toţi salariații
134.  HOTĂRÎRE PRIVIND PLANURILE DE ÎMVĂȚĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONAL, MEDIU DE SPECIALITATE ȘI SUPERIOR PENTRU ANUL DE STUDII 2014, PRECUM ȘI COMPLETAREA NOMENCALTORULUI MESERIILOR (PROFESIILOR) PENTRU INSTRUIREA ȘI PREGĂTIREA CADRELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR PROFESIONAL  NR.477 GUVERNUL RM  20.06.2014  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Didactic
135. DECRET PRIVIND ACORDAREA PREȘEDINTELUI RM STUDENȚILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT MEDIU DE SPECIALITATE PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017 NR. 2284-VII PREŞEDINTELE RM  23.08.2016  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Personalul Didactic
136. HOTÂRÎRE CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ANUL DE STUDII 2014-2015 NR.540 GUVERNUL RM  07.07.2014  Departamentul Juridic Toţi salariații
137.  LEGE PRIVIND OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ NR.102-XV PARLAMENTUL RM  13.03.2003  Departamentul Juridic Departamentul Resurse Umane
138. HOTĂRÎRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI –CADRU CU PRIVIRE LA MOBILITATEA ACADEMICĂ NR.56 GUVERNUL RM  27.01.2014  Departamentul Juridic Personalul Didactic
139. LEGEA CU PRIVIRE LA TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE NR.325 PARLAMENTUL RM  23.12.2013  Departamentul Juridic Toţi salariații
140. HOTĂRÎRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DELEGAREA ENTITĂȚILOR DIN RM NR.10 GUVERNUL RM  05.01.2012  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Personalul Didactic, Departamentul Resurse Umane
141. HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SALARIZAREA ANGAJAŢILOR DIN INSTITUŢIILE MEDICO-SANITARE PUBLICE ÎNCADRATE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ NR.1593 GUVERNUL RM  29.12.2003  Departamentul Juridic Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Personalul Didactic
142. LEGE CU PRIVIRE LA COLEGIUL MEDICILOR NR.261 PARLAMENTUL RM  01.11.2013  Departamentul Juridic Personalul Didactic
143.

HOTĂRÎRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SALARIULUI MEDIU LUNAR PE ECONOMIE, PROGNOZAT PENTRU ANUL 2015

NR.974 GUVERNUL RM  04.12.2014 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Resurse Umane

144.

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MOMENTUL DE EXPERTIZARE A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ. 

NR.161 GUVERNUL RM  31.03.1993  Departamentul Juridic

Inginer şef, Inginerul protecţia muncii,

Departamentul Resurse Umane

145. HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA NOMENCLATORULUI LUCRĂRILOR CU CONDIŢII DE MUNCĂ GRELE, VĂTĂMĂTOARE ŞI/SAU PERICULOASE LA CARE ESTE INTERZISĂ APLICAREA MUNCII PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ DE PÎNĂ LA 18 ANI ŞI A NORMELOR DE SOLICITARE MAXIMĂ ADMISE PENTRU PERSOANELE ÎN VÎRSTĂ DE PINA LA 18 ANI LA RIDICAREA SI TRANSPORTAREA MANUALA A GREUTATILOR NR.541 GUVERNUL RM  07.07.2014  Departamentul Juridic

Inginerul protecţia muncii, 

Departamentul Resurse Umane

146. LEGE CU PRIVIRE LA SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI DOCUMENTUL ELECTRONIC NR.91 GUVERNUL RM  29.05.2014  Departamentul Juridic Toţi salariații
147. 

BALANȚA TIMPULUI DE LUCRU PE ANUL 2016

  MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI   20.11.2015  Departamentul Juridic  Toți salariații
 148. HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA UNOR BUNURI IMOBILE  NR. 798  GUVERNUL RM  29.09.2014  Departamentul Juridic  Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic
 149.  HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA ACORDAREA BURSEI DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI A BURSEI NOMINALE PENTRU DOCTORANZI  NR. 33  GUVERNUL RM  01.02.2016  Departamentul Juridic

 Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Școala Doctorală

 150.  ORDIN PRIVIND APROBAREAREGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT  NR. 1048  MINISTERUL EDUCAȚIEI  29.10.2015  Departamentul Juridic  Departamentul Resurse Umane
151. HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGLEMENTĂRII TEHNICE PRIVIND ASCENSOARELE ȘI COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE NR. 8 GUVERNUL RM 20.01.2016 Departamentul Juridic Departamentul Administrarea Patrimoniului
152. HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA ACORDAREA DREPTULUI DE ORGANIZARE A STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR NR. 816 GUVERNUL RM 11.11.2015 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Școala Doctorală,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

153. HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ NR. 901 GUVERNUL RM 31.12.2015 Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului,

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

 

 

154.  HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA SCUTIREA DE PLATĂ A TAXEI DE STUDII A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT NR. 125 GUVERNUL RM 15.02.2001 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

155. LEGE CU PRIVIRE LA CONFLICTUL DE INTERESE NR. 16-XVI PARLAMENTUL RM 15.02.2008 Departamentul Juridic Toți salariații
156. LEGE PRIVIND ACCESUL PE PROPRIETĂȚI ȘI UTILIZAREA PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII ASOCIATE REȚELELOR PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE NR. 28 PARLAMENTUL RM 10.03.2016 Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului,

Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

157.  lEGE PRIVIND DECLARAREA ȘI CONTROLUL VENITURILOR ȘI AL PROPRIETĂȚII PERSOANELOR CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ, JUDECĂTORILOR, PROCURORILOR, FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A UNOR PERSOANE CU FUNCȚII DE CONDUCERE NR. 1264-XV PARLAMENTUL RM 19.07.2002 Departamentul Juridic Administrația
158. LEGE PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI NR. 278-XV PARLAMENTUL RM 14.12.2007 Departamentul Juridic Toți salariații
159. HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA ÎNDEMNIZAȚIILE ADRESATE FAMILIILOR CU COPII NR. 1478 GUVERNUL RM 15.11.2002 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Școala Doctorală,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

160. ORDIN CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI TREZIEI NR. 269 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 31.03.2014 Departamentul Juridic Serviciul de Transport, Școala Auto
161. HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ACTIVITATE A SERVICIILOR FINANCIARE NR. 433 GUVERNUL RM 15.07.2015 Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe