UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

 logo NDE 7.5 NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR EXTERNE Redacţia:

3

Data: 27.09.2016

Pag.  1/20

DENUMIREA DOCUMENTULUI

Cod / nr.

Aprobare

Data aprobării

Deţinătorul originalului

Utilizator

 

DOCUMENTE GENERALE
ACTE LEGISLATIVE DE BAZĂ REFERITOARE LA ACTIVITATEA CATEDRELOR /DECANATELOR
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROTECTIA MUNCII
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢII
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI CONTABILITATE
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA OCROTIREA SĂNATĂȚII ȘI COMBATEREA FACTORILOR DĂUNĂTORI
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI DROGURILOR
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE ȘI PROTECȚIA COPILULUI
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA DOMENIUL ALIMENTAȚIEI ȘI PROTECȚIEI CONSUMATORILOR
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA MEDIU ȘI SCHIMBAREA CLIMEI
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI STRATEGIA INOVAȚIONALĂ, DIGITALĂ A RM
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI EGALITATEA DE GEN
ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MIJLOACE DE MĂSURARE,METROLOGIE

 

   Actualizat la 05.01.2018                                                                                  Departamentul Juridic