UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

 logo NDE 7.5 NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR EXTERNE Redacţia:

3

Data: 27.09.2016

Pag.  1/20

 

 

DOCUMENTE GENERALE
 

DENUMIREA DOCUMENTULUI

Cod / nr.

Aprobare

Data aprobării

Deţinătorul originalului

Utilizator

1

CONSTITUŢIA

-

Parlamentul R.M.

29.07.94

Departamentul Juridic

Toți salariații

2

CODUL PENAL AL R.M.

Nr. 985-XV

Parlamentul R.M.

18.04.2002

Departamentul Juridic

Toți salariații

3

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL R.M.

Nr. 122-XV

Parlamentul R.M.

14.03.2003

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

4

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL R.M.

Nr. 218-XVI

Parlamentul R.M.

24.10.2008

Departamentul Juridic

Toți salariații

5

CODUL CIVIL AL R.M.

Nr. 1107-XV

Parlamentul R.M

06.06.2002

Departamentul Juridic

Toți salariații

6

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL R.M.

Nr. 225-XV

Parlamentul R.M

30.05.2003

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

7

CODUL FAMILIEI

NR. 1316-XIV

Parlamentul R.M

26.10.2000

Departamentul Juridic

Toți salariații

8

CODUL VAMAL

Nr. 1149-XIV

Parlamentul R.M

20.07.2000

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Secţia Achiziţii și Marketing

9

CODUL DE EXECUTARE AL R.M.

Nr. 443-XV

Parlamentul R.M

24.12.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

10

CODUL FUNCIAR

Nr. 828-XII

Parlamentul R.M

25.12.1991

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe,  Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

11

LEGE PRIVIND IMPORTUL SI PROCURAREA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA A UNOR SERVICII SI BUNURI

NR.129

Parlamentul R.M

04.07.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

12

LEGE CU PRIVIRE LA REUTILIZAREA INFORMAȚILOR DIN SECTORUL PUBLIC

NR.305

Parlamentul R.M

26.12.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

13

LEGEA CU PRIVIRE LA LOCUINŢE

NR. 75

Parlamentul R.M

30.04.2015

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

ACTE LEGISLATIVE DE BAZĂ REFERITOARE LA ACTIVITATEA CATEDRELOR /DECANATELOR

14

CODUL EDUCAȚIEI AL RM

nr. 152

Parlamentul R.M.

17.07.2014

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

15

LEGEA CU PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI

Nr. 263-XVI

Parlamentul R.M.

27.10.2005

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

16

LEGEA CU PRIVIRE LA EXERCITAREA PROFESIUNII DE MEDIC

Nr. 264-XVI

Parlamentul R.M.

27.10.2005

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

17

LEGE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI SPECIALITĂŢILOR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE

nr.1070-XIV

Parlamentul R.M.

22.06.2000

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

18

LEGE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI AL SPECIALITĂŢILOR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR, CICLUL I

nr. 142-XVI

Parlamentul R.M.

07.07.2005

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

19

LEGE PRIVIND INTEGRAREA STRĂINILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

NR.274

Parlamentul R.M.

27.12.2011

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

20

LEGEA PRIVIND REGIMUL STRAINILOR IN REPUBLICA MOLDOVA

NR.200

Parlamentul R.M

16.07.2010

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

21

LEGEA FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PE ANUL 2017

285

PARLAMENTUL RM

16.12.2016

Departamentul Juridic

Toți salariații

22

LEGE CU PRIVIRE LA TINERET

Nr. 215

Parlamentul R.M

29.07.2016

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

23

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONCEPŢIA DEZVOLTĂRII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN R. MOLDOVA ŞI LA FORMAREA REFORMEI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

nr. 337-XIII

Parlamentul  R.M.

15.12.1994

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

24

HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A CATEDRELOR MILITARE DIN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR UNIVERSITAR DE STAT

NR.587

Guvernul R.M

20.05.2003

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

25

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PERFECŢIONAREA ŞI RESTRUCTURAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI POSTUNIVERSITAR MEDICAL

nr.502

Guvernul R.M

15.07.94

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

26

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTRUIREA MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR REZIDENŢI ŞI PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A TINERILOR SPECIALIŞTI

nr. 1396

Guvernul R.M

24.11.2003

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

27

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA UNELE MĂSURI DE REGLEMENTARE A PREGĂTIRII MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

nr. 936

Guvernul R.M

12.07.2002

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

28

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA STUDIILE STRĂINILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ABROGAREA UNOR HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

504

GUVERNUL RM

04.07.2017

Departamentul Juridic

Personalul Didactic

Departamentul Juridic

29

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CLINICA UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”

nr. 42

Guvernul R.M

12.01.2006

 

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

30

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA PLANURILE DE PREGĂTIRE A CADRELOR DE SPECIALITATE PE MESERII, SPECIALITĂȚI ȘI DOMENII GENERALE DE STUDII, ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI SUPERIOR PENTRU ANII 2015-2016

NR.390

Guvernul RM

16.06.2015

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

31

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA DURATA STUDIILOR, TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

nr. 902

Guvernul R.M.

29.08.2001

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

32

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PERFECŢIONAREA ŞI RESTRUCTURAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI POSTUNIVERSITAR MEDICAL

Nr.502

Guvernul R.M.

15.07.1994

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

33

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA ACORDAREA BURSEI DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI A BURSEI NOMINALE PENTRU DOCTORANZI

33

GUVERNUL RM

01.02.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală

34

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE A DOCUMENTELOR

NR.421

GUVERNUL RM

26.06.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

Departamentul Didactic

35

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

Nr. 1007

Guvernul R.M.

10.12.2014

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

36

HOTĂRÎRE PRIVIND PLANURILE DE ÎMVĂȚĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONAL, MEDIU DE SPECIALITATE ȘI SUPERIOR PENTRU ANUL DE STUDII 2014, PRECUM ȘI COMPLETAREA NOMENCALTORULUI MESERIILOR (PROFESIILOR) PENTRU INSTRUIREA ȘI PREGĂTIREA CADRELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR PROFESIONAL

NR. 477

GUVERNUL RM

20.06.2014

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,
Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Personalul Didactic

37

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CU LOCUINŢĂ GRATUITĂ A TINERILOR SPECIALIŞTI CU STUDII SUPERIOARE ŞI POSTUNIVERSITARE DE REZIDENŢIAT, REPARTIZAŢI ŞI ANGAJAŢI ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE(BUGETARE) DIN SATE (COMUNE)

Nr. 1259

Guvernul R.M.

12.11.2008

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

38

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE DE STAT

Nr. 923

Guvernul R.M

04.09.2001

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

39

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTRUIREA MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR REZIDENŢI ŞI PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A TINERILOR SPECIALIŞTI

Nr. 1396

Guvernul R.M.

24.11.2003

Departamentul Juridic

Facultatea Farmacie

Facultatea Rezidenţiat şi secundariat clinic

40

HOTĂRÎRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI –CADRU CU PRIVIRE LA MOBILITATEA ACADEMICĂ

NR.56

GUVERNUL RM

27.01.2014

Departamentul Juridic

Personalul Didactic

41

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA ACORDAREA DREPTULUI DE ORGANIZARE A STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT INSTITUȚIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR

816

GUVERNUL RM

11.11.2015

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

42

HOTÂRÎRE CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017

NR.930

GUVERNUL RM

29.07.2016

Departamentul Juridic

Toți salariații

43

DECRET PRIVIND ACORDAREA BURSEI PREȘEDINTELUI RM STUDENȚILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT MEDIU DE SPECIALITATE PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017

NR. 2284-VII

PREȘEDINTELE RM

23.08.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Personalul Didactic

44

REGULAMENTULU CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CICLULULUI II – STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER

nr. 464

Guvernul R.M.

28.07.2015

Departamentul Juridic

Personalul  didactic, Școala doctorală

45

ORDIN PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT

1048

MINISTERUL EDUCAȚIEI

29.10.2015

Departamentul Juridic

Departamentul

Resurse Umane

46

GHIDUL PRIVIND PERFECTAREA TEZELOR DE DOCTORAT ŞI AUTOREFERATELOR

Nr.AT03/11

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al R.M.

23.04.2009

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC

47

CODUL CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 259-XV

Parlamentul R.M.

15.07.2004

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

48

LEGEA CU PRIVIRE LA PETIŢIONARE

Nr. 190-XIII

Parlamentul R.M.

19.07.1994

Departamentul Juridic

Departamentul Comunicare și relații publice,

Departamentul Juridic

49

CONVENŢIA PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE CULTURII, ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI INFORMAŢIILOR ÎN ZONA MĂRII NEGRE.

Ratificată prin Hot. Parl. Nr. 88-XIII din 28.04.94

Parlamentul R.M.

06.03.93

în vigoare p-u RM din 10.12.94

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

50

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONFERIREA NUMELUI LUI NICOLAE TESTEMIŢANU INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ DIN CHIŞINĂU

nr.109

Guvernul R.M

12.04.1990

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

51

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA REORGANIZAREA INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ “N.TESTEMIŢANU” DIN CHIŞINĂU ÎN UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

nr.363

Guvernul R.M

25.07.1991

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

52

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTITUTUL DE MEDICINĂ CLINICĂ

nr. 785

Guvernul R.M

25.09.2014

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

53

HOTARIRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA MODUL DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR DE INVATAMINT SUPERIOR DE STAT IN CONDITII DE AUTONOMIE FINANCIARA

nr. 983

Guvernul  R.M.

22.12.2012

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

54

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA DE NOI TITLURI ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

nr. 85

Guvernul R.M.

19.02.1993

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

55

HOTĂRÎREA CU PRIVIRE LA APROBAREA NOMENCLATORULUI SERVICIILOR SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE ACORDATE COPIILOR, ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT

nr. 934

Guvernul R.M.

04.08.2008

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

56

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA LISTELOR STUDENȚILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR ȘI ELEVILOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT MEDIU DE SPECIALITATE CĂRORA LI SE ACORDĂ BURSE DE MERIT ÎN ANUL DE STUDII 2016-2017

nr. 986

Guvernul R.M.

17.08.2016

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic,  Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

57

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE STIMULARE A ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR FINANŢAŢI DE LA BUGETUL DE STAT

nr. 594

Guvernul RM

20.06.2005

Departamentul Juridic

Rector, prorectori, decani

58

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA MĂSURILE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR DE LA CURSURILE DE ZI DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DE STAT

Nr.571

Guvernul R.M.

11.08.1995

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

59

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNILOR PRIVIND ŢINEREA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT REFERITOARE LA PETIŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE, ADRESATE ORGANELOR DE STAT, ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUŢIILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR R.M.

Nr. 208

Guvernul R.M.

31.03.1995

Departamentul Juridic

Toate subdiviziunile

60

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA POLITICII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

Nr. 886

Guvernul R.M.

06.08.2007

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

61

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ÎN PERIOADA 2008-2017

Nr. 1471

Guvernul R.M

24.12.2007

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

62

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA HOTĂRÎRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE EVALUARE ACADEMICĂ ŞI ACREDITARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT “DESPRE ACREDITAREA U.S.M.F. ”N. TESTEMITEANU”

Nr. 574

Guvernul R.M

06.07.2001

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

şi toate subdiviziunile

63

HOTĂRÎRII COLEGIULUI MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI “CU PRIVIRE LA REZULTATELE EVALUĂRII ACADEMICE PERIODICE ŞI ACREDITĂRII U.S.M.F. “N. TESTEMIŢANU”

Nr. 8.5.1

Ministerul  Educaţiei şi tineretului al R.M.

19.07.2007

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

şi toate subdiviziunile

64

REGULAMENTUL CADRU PRIVIND FUNCŢIONAREA CĂMINELOR DIN SUBORDINEA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT DE STAT

nr. 74

Guvernul R.M.

25.01.2007

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Juridic, Campusul studențesc

65

Regulamentului Cu Privire la ocuparea Posturilor Didactice În Instituţiile De Învăţămînt Superior Universitar

nr. 854

Guvernul R.M.

21.09.2010

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

66

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinşifico-didactice în R.M.

-

Hotărîrea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

28.02.2008

Departamentul Ştiinţă

Tot personalul didactic

ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROTECTIA MUNCII

67

LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Nr. 186-XVI

Parlamentul R.M.

10.07.2008

Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea patrimoniului

68

HOTĂRÎRE PRIVIND CERINŢELE MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PROTECŢIA SALARIATELOR GRAVIDE, CARE AU NĂSCUT DE CURÎND SAU CARE ALĂPTEAZĂ

1408

GUVERNUL RM

27.12.2016

Departamentul Juridic

Toți salariații

69

REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETELOR PENTRU PROTECŢIA MUNCII

Nr. 18

Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei

01.04.2004

Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef Inginerul protecţia muncii

70

NORME PENTRU ELABORAREA INSTRUCŢIUNILOR DE PROTECŢIE A MUNCII

Nr. 54

Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei

08.11.01

Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef Inginerul protecţia muncii

71

NORME PENTRU ORGANIZAREA INSTRUIRII ÎN MATERIE DE PROTECŢIE A MUNCII A PERSONALULUI DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUŢII, ORGANIZAŢII

Nr. 49

Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei

01.10.2001

Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef Inginerul protecţia muncii

72

NORME PENTRU ELABORAREA ŞI REALIZAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A MUNCII

Nr. 40

Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei

16.08.2001

Inginerul protecţia muncii

Inginerul şef Inginerul protecţia muncii

ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢII

73

LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

Nr. 131

Parlamentul R.M.

03.07.2015

Secţia Achiziţii şi Marketing (SAM)

SAM,

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

74

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

 

nr.1128

Guvernul

R.M

10.10.2016

Departamentul Juridic

SAM,

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

75

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE FOLOSIND PROCEDURA DE NEGOCIERE

Nr.668

Guvernul R.M.

27.05.2016

SAM

SAM

76

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ

Nr.665

Guvernul R.M.

27.05.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

77

HOTĂRÎRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU ACHIZIŢII

Nr. 667

Guvernul R.M.

27.05.2016

SAM

SAM

78

HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACHIZIŢIILE PUBLICE DE LUCRĂRI

Nr. 669

Guvernul R.M.

27.05.2016

SAM

SAM

79

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA REGIMUL DE GESTIONARE ŞI CONTROL ASUPRA PROCEDUIRLOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

Nr. 595

Guvernul R.M

25.06.99

SAM

SAM

80

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND VOCABULARUL COMUN AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE (CPV)

Nr.339

Guvernul R.M.

26.05.2017

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Secţia Achiziţii și Marketing

81

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE PLANIFICARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

1419

GUVERNUL RM

28.12.2016

Departamentul Juridic

SAM

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Departamentul Juridic

82

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENŢIEI ACHIZIŢII PUBLICE ŞI EFECTIVUL-LIMITĂ AL ACESTEIA

Nr.134

GUVERNUL RM

09.03.2017

SAM

SAM

ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI CONTABILITATE

83

CODUL FISCAL

Nr. 1163-XIII

Parlamentul R.M

24.04.1997

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul audit

84

LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2017

Nr. 279

Parlamentul R.M.

16.12.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

85

LEGEA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2017

Nr.286

Parlamentul R.M.

16.12.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

86

LEGE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

Nr. 355

Parlamentul R.M.

23.12.2005

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

87

LEGE PRIVIND ACCESUL PE PROPRIETĂȚI ȘI UTILIZAREA PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII ASOCIATE REȚELELOR PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

28

PARLAMENTUL RM

10.03.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

88

LEGE PRIVIND DECLARAREA AVERII ŞI A INTERESELOR PERSONALE

133

PARLAMENTUL RM

17.06.2016

Departamentul Juridic

Toți salariații

89

LEGEA FINANȚELOR PUBLICE ȘI RESPONSABILITĂȚI FINANCIAR FISCALE

NR.181

Parlamentul R.M.

25.07.2014

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

90

LEGE CU PRIVIRE LA SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI DOCUMENTUL ELECTRONIC

NR.91

PARLAMENTUL RM

29.05.2014

Departamentul Juridic

Toți salariații

91

LEGE PRIVIND ÎNDEMNIZAȚIILE PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARĂDE MUNCĂ ȘI ALTE PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

NR.289-XV

PARLAMENTUL RM

22.07.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă
 Departamentul Economie, Buget și Finanțe

92

LEGE PRIVIND PRESTAŢIILE SOCIALE PENTRU COPII

315

PARLAMENTUL RM

23.12.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

93

HOTĂRÎRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SALARIULUI MEDIU LUNAR PE ECONOMIE, PROGNOZAT PENTRU ANUL 2017

NR.1233

GUVERNUL RM

09.11.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul

Resurse Umane

94

HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SALARIZAREA ANGAJAŢILOR DIN INSTITUŢIILE MEDICO-SANITARE PUBLICE ÎNCADRATE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 

NR.837

GUVERNUL RM

06.07.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

95

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL TARIFELOR MAXIME PENTRU DREPTUL DE ACCES PE PROPRIETĂŢILE PUBLICE ŞI/SAU DE UTILIZARE PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII FIZICE

Nr.1434

Guvernul R.M.

29.12.2016

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

96

HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

901

GUVERNUL RM

31.12.2015

Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

97

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ACTIVITATE A SERVICIILOR FINANCIARE

433

GUVERNUL RM

15.07.2015

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

98

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA ÎNDEMNIZAȚIILE ADRESATE FAMILIILOR CU COPII

1478

GUVERNUL RM

15.11.2002

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

99

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA UNOR BUNURI IMOBILE

798

GUVERNUL RM

29.09.2014

Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

Departamentul Juridic

100

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE SALARIZARE A PERSONALULUI DIN INSTITUTIILE DE INVATAMINT SUPERIOR DE STAT CU AUTONOMIE FINANCIARA

Nr. 195

Guvernul Republicii Moldova

13.03.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

101

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA BUNURILOR IMOBILE, PROPRIETATE A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE, AFLATE ÎN GESTIUNEA INSTITUȚIILOR PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÎNT

NR.447

GUVERNUL RM

28.06.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

102

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII PENTRU ANUMITE CATEGORII DE SALARIAŢI CĂRORA LI SE STABILEŞTE DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

Nr. 1254

Guvernul R.M.

15.11.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,

Departamentul Comunicare și Relații publice

103

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA SCUTIREA DE PLATA TAXEI DE STUDII A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

125

GUVERNUL RM

15.02.2001

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Școala Doctorală, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

104

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE CALCULARE A PENSIILOR ŞI MODALITATEA DE CONFIRMARE A STAGIULUI DE COTIZARE PENTRU STABILIREA PENSIILOR

Nr.165

Guvernul R.M.

21.03.2017

Departamentul Juridic

Tot personalul didactic

105

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE STABILIRE, MODUL DE CALCUL ȘI DE PLATĂ A ÎNDEMNIZAȚIILOR PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ ȘI ALTOR PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

NR.108

GUVERNUL RM

03.02.2005

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,
Departamentul Economie, Buget și Finanțe

106

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA ALOCAŢIILOR APROBATE ÎN BUGETUL DE STAT PENTRU MAJORAREA SALARIILOR ÎN SECTORUL BUGETAR

Nr.872

Guvernul R.M.

03.08.2007

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe

107

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA CUANTUMURILE BURSELOR, ALTOR FORME DE AJUTOARE SOCIALE PENTRU STUDENŢII DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR, ELEVII DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR ŞI POSTSECUNDAR NONTERŢIAR, PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR ŞI PERSOANELE CARE STUDIAZĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL POSTUNIVERSITAR

Nr.1009

Guvernul R.M.

01.09.2006

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

108

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA SCUTIREA DE PLATA TAXEI DE STUDII A STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ŞI MEDIU DE SPECIALITATE DE STAT ÎNMATRICULAŢI PE BAZĂ DE CONTRACT

nr. 125

Guvernul R.M.

15.02.2001

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

109

HOTĂRÎRE DESPRE APROBAREA NORMELOR PROVIZORII DE CHELTUIELI ÎN BANI PENTRU ELEVII (STUDENŢII) ORFANI ŞI CEI AFLAŢI SUB TUTELĂ/CURATELĂ DIN ŞCOLILE PROFESIONALE ŞI DE MESERII, INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT MEDIU DE SPECIALITATE ŞI SUPERIOR, ŞCOLILE DE TIP INTERNAT ŞI CASELE DE COPII

nr. 870

Guvernul R.M.

28.07.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

110

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA TAXELE DE CAZARE ÎN CĂMINELE INSTITUŢIILOR DE STAT DE ÎNVĂŢĂMÎNT SECUNDAR PROFESIONAL, MEDIU DE SPECIALITATE, SUPERIOR ŞI DIN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

nr. 99

Guvernul R.M.

30.01.2007

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă Departamentul Economie, Buget și Finanțe,

111

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA MUNCII SPECIALIŞTILOR ÎNCADRAŢI ÎN PROCESUL DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE , A MEMBRILOR CONSILIILOR METODOLOGICE CONSULTATIVE PENTRU EVIDENŢA CONTABILĂ ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI INSTITUŢIILE BUGETARE ŞI AI ALTOR COMISII DE EXPERŢI.

nr. 222

Guvernul R.M.

28.04.93

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

112

HOTĂRÎRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE STABILIRE, MODUL DE CALCUL SI DE PLATA A ÎNDEMNIZAȚIILOR PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ SI ALTOR PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

NR.193

Guvernul R.M.

13.03.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe

113

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA PLATA PREMIULUI ANUAL PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE BUGETARE

NR.180

Guvernul R.M.

11.03.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă,  Departamentul Economie, Buget și Finanțe

114

ORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE DARE ÎN LOCAȚIUNE A ACTIVELOR NEUTILIZATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, INSTITUȚIILE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI ÎNTREPRINDERILE ADMINISTRATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

NR.952

Ministerul Sănătății al RM

28.09.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic,

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

115

ORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BGETAR ȘI A NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND EEVIDENȚA CONTABILĂ ȘI RAPORTAREA FINANCIARĂ ÎN SISTEMUL BUGETAR

Nr.216

Ministerul Finanțelor din RM

28.12.2015

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

116

ORDIN PRIVIND ACCEPTAREA ȘI PUBLICAREA STANDARDELOR DE AUDIT SI CODUL ETIC

Nr. 64

Ministerul Finanţelor R.M.

14.06.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă. Departamentul audit

117

SCRISOARE INFORMATIV-NORMATIVĂ CU PRIVIRE LA DETERMINAREA VALORII OBIECTIVELOR DE CONSTRUCȚII ÎNCEPÎND CU 1 IULIE 2013

nr. 11-09/1286

Ministerul Finanțelor

27.06.2013

Departamentul Administrarea patrimoniului

Deppartamentul Administrarea patrimoniului

ACTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI  RESURSE UMANE

118

CODUL MUNCII AL R. M.

Nr. 154-XV

Parlamentul R.M.

28.03.2003

Departamentul Juridic

Toti salariații

119

LEGEA PRIVIND TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE

NR.325

PARLAMENTUL RM

23.12.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane

120

LEGEA CU PRIVIRE LA REGISTRE

Nr. 71-XVI

Parlamentul R.M.

22.03.2007

Departamentul Juridic

Toți salariații

121

LEGEA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIE

Nr.982-XIV

Parlamentul R.M.

11.05.2000

Departamentul Juridic

Toți salariații

122

LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nr. 133

Parlamentul R.M.

08.07.2011

Departamentul Juridic

Toți salariații

123

LEGE PRIVIND OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

NR.102-XV

PARLAMENTUL RM

13.03.2003

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

124

LEGE PRIVIND TESTAREA INTEGRITAȚII TERITORIALE

NR.325

PARLAMENTUL RM

23.12.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane

125

LEGEA INTEGRITĂŢII

82

PARLAMENTUL RM

25.05.2017

Departamentul Juridic

Toți salariații

126

HOTĂRÎRE GUVERNULUI R.M. PRIVIND CARNETUL DE MUNCĂ

Nr.1449

Guvernul R.M.

24.12.2007

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

127

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PENSIILE PENTRU VECHIME ÎN MUNCĂ ALE LUCRĂTORILOR DIN SFERA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ŞI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII

Nr.453

Guvernul R.M.

29.06.92

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Resurse Umane

128

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CONDITIILE DE STABILIRE, MODUL DE CALCUL SI DE PLATA A INDEMNIZATIEI PATERNALE

Nr.1245

Guvernul R.M.

15.11.2016

Departamentul Juridic

Secţia Didactică Catedra de medicină Militară şi extremală

129

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DELEGAREA SALARIAȚILOR ENTITĂȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

NR.10

Guvernul RM

05.01.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

130

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNII PRIVIND MODUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL

NR.469

Guvernul R.M.

24.05.2005

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

131

HOTĂRÎRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PROFESIILOR ŞI FUNCŢIILOR CU CONDIŢII DE MUNCĂ VĂTĂMĂTOARE,ACTIVITATEA CĂRORA ACORDĂ DREPTUL LA CONCEDIU DE ODIHNA ANUAL SUPLIMENTAR PLĂTIT SI DURATA ZILEI DE MUNCĂ REDUSĂ A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR

NR.1223

Guvernul R.M.

09.11.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

132

HOTĂRÎRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DELEGAREA ENTITĂȚILOR DIN RM

NR.10

GUVERNUL RM

05.01.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă, Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Departamentul Resurse Umane

133

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA TRANSFERUL UNEI ZILE DE ODIHNĂ ÎN LUNA MAI 2017

252

GUVERNUL RM

26.04.2017

Departamentul Juridic

Toți salariații

134

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MOMENTUL DE EXPERTIZARE A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ.

NR. 161

GUVERNUL RM

31.03.1993

Departamentul Juridic

Inginerul şef Inginerul protecţia muncii, Departamentul Resurse Umane

135

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA NOMENCLATORULUI LUCRĂRILOR CU CONDIŢII DE MUNCĂ GRELE, VĂTĂMĂTOARE ŞI/SAU PERICULOASE LA CARE ESTE INTERZISĂ APLICAREA MUNCII PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ DE PÎNĂ LA 18 ANI ŞI A NORMELOR DE SOLICITARE MAXIMĂ ADMISE PENTRU PERSOANELE ÎN VÎRSTĂ DE PINA LA 18 ANI LA RIDICAREA SI TRANSPORTAREA MANUALA A GREUTATILOR

NR. 541

GUVERNUL RM

07.07.2014

Departamentul Juridic

Inginerul protecţia muncii, Departamentul

Resurse Umane

136

HOTĂRÎRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACORDAREA UNOR GARANTII SI COMPENSATII SALARIATILOR CARE ÎMBINĂ MUNCA CU STUDIILE

NR.435

Guvernul R.M.

23.04.2007

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

137

HOTĂRÎRE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII PENTRU ANUMITE CATEGORII DE SALARIAŢI CĂRORA LI SE STABILEŞTE DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

NR.1254

Guvernul R.M.

15.11.2004

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

138

HOTĂRÎRE DE PRIVIND APROBAREA STRUCTURII CLASIFICATORULUI OCUPAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

NR.461

GUVERNUL RM

02.07.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane

139

CONVENȚIA COLECTIVĂ (NIVEL NATIONAL). FORMULARUL STATELOR DE PERSONAL SI PERMISUL NOMINAL DE ACCES LA LOCUL DE MUNCĂ

NR.12

Guvernul R.M.

09.07.2012

Departamentul Juridic

Departamentul Resurse Umane

140

BALANȚA TIMPULUI DE MUNCĂ PE ANUL 2017

-

MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI

16.12.2016

Departamentul Juridic

Toți salariații

141

ORDIN CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA EXAMINĂRII MEDICALE A MIGRANȚILOR

NR.193/68/32

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL RM

28.02.2013

Departamentul Juridic

Departamentul Juridic

142

ORDIN CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI TREZIEI

269

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

31.03.2014

Departamentul Juridic

Serviciul de transport, Școala auto

143

CONVENŢIE COLECTIVĂ (NIVEL DE RAMURĂ) PE ANII 2014-2017

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

19.01.2007

Departamentul Juridic

Toți salariații

ALTE ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE

144

LEGEA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII

NR:411-XIII

PARLAMENTUL RM

28.03.1995

Departamentul Juridic

Toți salariații

145

LEGE PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI

278-XVI

PARLAMENTUL RM

14.12.2007

Departamentul Juridic

Toți salariații

146

LEGE CU PRIVIRE LA STATISTICA OFICIALĂ

93

PARLAMENTUL RM

26.05.2017

Departamentul Juridic

SAM

Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Departamentul Juridic

147

HOTĂRÂRE DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA REGLEMENTĂRII TEHNICE PRIVIND ASCENSOARELE SI COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE

8

GUVERNUL RM

20.01.2016

Departamentul Juridic

Departamentul Administrarea Patrimoniului

148

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, CERINŢE GENERALE

ISO 9001:2008

ISO

2008

Departamentul Audit intern

Toţi salariații

149

CERINŢE GENERALE PENTRU COMPETENŢA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ŞI ETALONĂRI

SM SR EN ISO/CEI 17025

ISO/CEI

2006

sectia mru

sectia mru

150

ERORI DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE.

SM 8-4

Moldova Standart

1996

sectia mru

sectia mru

151

MIJLOACE DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE.

SM 8-5

Moldova Standart

1996

sectia mru

sectia mru

152

CARACTERISTICI ŞI ERORI ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE. TERMINOLOGIE.

SM 8-6

Moldova Standart

1996

sectia mru

sectia mru

153

VERIFICAREA METROLOGICĂ A MIJLOACELOR DE MĂSURARE. ORGANIZAREA ŞI MODUL DE EFECTUARE

SM 8-12

Moldova Standart

1998

sectia mru

sectia mru

154

SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ETALONĂRI ŞI VERIFICĂRI METROLOGICE ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE.

SM 8-19

Moldova Standart

2005

sectia mru

sectia mru

155

METROLOGIE.ACTIVITĂŢI ŞI DOCUMENTE. TERMINOLOGIE

SM 93-1

Moldova Standart

1995

sectia mru

sectia mru

156

METROLOGIE. MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ. TERMINOLOGIE

SM 93-2

Moldova Standart

1995

sectia mru

sectia mru

157

SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE ACTIVITATE METROLOGICĂ.

RG 29-03-125

Moldova Standart

2005

sectia mru

sectia mru

158

SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE. PRINCIPII GENERALE

SM 8-0

Moldova Standart

1996

sectia mru

sectia mru

159

LISTA OFICIALĂ A MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE OBLIGATORIU CONTROLULUI METROLOGIC DE STAT

nr. 2151-M

Moldova Standart

2007

sectia mru

sectia mru, catedre

 

   Actualizat la 13.07.2017                                                                                  Departamentul Juridic