ANUNȚ! Licitaţie „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate

Published: 05.03.2019
15:00
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
Free

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă organizarea licitaţiei „cu strigare”, în data de 15.03.2019, ora 15:00, privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 52 (cincizeci și doi) de metri pătraţi, inclusiv: a câte 6 m2 la etajul I, în următoarele edificii: Căminul nr. 1 din str. Mălina Mică, 68/1; Căminul nr. 2 din str. Mălina Mică, 68/2; Căminul nr. 3 din str. Mălina Mică, 68; Căminul nr. 7 din str. N. Testemițanu, 22/2; Căminul nr. 8 din str. M. Lomonosov, 63; Căminul nr. 10 din str. Mălina Mică, 11; Căminul nr. 11 din str. Mălina Mică, 68; Căminul nr. 12 din str. Vl. Korolenko, 61/3, și 4 m2 în Căminul nr. 17 din str. N. Testemițanu, 26/2, etajul II. Destinaţia – amplasarea unei spălătorii automatizate. Perioada de dare în locaţiune – un an. Prețul inițial constituie 44054,40 lei, suma acontului – 4405,44 lei.

Cererile de participare la licitaţie se depun până la data de 14.03.2019, ora 15:00.

Cerințe obligatorii: minimum un an de experiență în prestarea serviciilor de spălare automatizată, confirmată prin acte juridice de referință. Un avantaj pentru participanți va constitui experiența de prestare a unor servicii similare în căminele studențești.

Suma acontului şi a taxei de participare, de 200 de lei, urmează a fi transferată conform următoarelor rechizite bancare:

IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

BC Moldova-Agroindbank SA fil. Chişinău, Centru

Cod fiscal: 1007600000794

IBAN: MD19AG000000022512015544

 

Destinaţia plăţii: Acont în mărime de 10% pentru licitaţia cu strigare din 15.03.2019.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 022 205 344.

Familiarizarea potenţialilor locatari cu bunurile ce se propun pentru locaţiune se poate efectua în zilele de 5-14 martie 2019, între orele 15:00-17:00.

 

Add to Calendar 2019-03-15 13:00:00 2019-03-15 13:00:00 Licitaţie „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate Description USMF example@mail.com Europe/Chisinau public

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii