UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Информация об университете

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior cu tradiţii de peste şapte decenii.

Зачисление

Прием в ПЗ ГУМФ осуществляется на конкурсной основе с целью отбора кандидатов согласно знаниям и навыкам.

Обучение

USMF oferă posibilitatea de formare universitară şi post universitară, precum şi instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi formare continuă.

Научные исследования

Universitatea încurajează procesul de cercetare și inovare prin intermediul conferințelor, proiectelor științifice și a tezelor de licență, masterat/doctorat.

Информация для студентов

Viaţa de student nu se rezumă doar la sălile de curs şi la holurile facultăţilor. Studenţii se pot implica în activităţi extracurriculare.

Стипендии, стажировки, гранты

Университет предлагает целый ряд возможностей для личного профессионального роста: университет дает возможность получать стипендии, стажировки, участвовать в различных проектах и мероприятиях.

Публикации

Urmăriți articolele publicate de către cadrele didactice din universitatea noastră și din universităţile partenere, dar şi lucrări ale studenţilor.

Галерея

Приглашаем познакомиться с ПЗ Государственным Университетом Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану посредством фотографий.
 

События

Oct 16

Actualități în pneumologie ERS 2018: infecţii pulmonare (Ro) În data de 16 octombrie 2018, va avea loc ședința Societății de Respirologie din Republica Mold...

Oct 17

Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală (Ro) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova organ...

Oct 18

Workshop privind creșterea încrederii în forțele proprii (Ro) Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră al Universității de Stat de Medicină și...

Oct 24

Lecții publice privind combaterea corupției (Ro) În perioada 15-19 octombrie curent, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae T...