Default Header Image

Acte internaționale privind ȘD

Budapest Open Access Initiative (2002)

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

 

Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003)

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)

 

Salvador Declaration on Open Access: the developing world perspective (2005)

The European Commission Research and Innovation Area (2007)

OECD Recommendation of the Council for enhanced access and more effective use of public sector information (2008)

 

Declarația IFLA privind accesul deschis - clarificarea poziției și strategiei IFLA (2011)

IFLA Statement on open access – clarifying IFLA’s position and strategy (2011)

 

Recomandarea Comisiei din 17 iulie 2012 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora (2012/417/UE)

2012/417/EU: Commission Recommendation of 17 July 2012 on access to and preservation of scientific information

 

Declaraţia de la San Francisco despre evaluarea cercetării (2012)

San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA (2012)

 

European Commission's Open Access Pilot in FP7 (2013)

Digital science in Horizon 2020 (2013)

Science Europe Principles on Open Access to Research Publications (2015)

EUA’s Open Access checklist for universities: A practical guide on implementation (2015)

Open Access Guidelines for research results funded by the ERC (2016)

 

Foaia de parcurs privind Accesul Deschis la publicații științifice (2016)

EUA Roadmap on Open Access to research publications (2016)

 

European Research Council (ERC) Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020 (2017)

 

Recomandarea (UE) 2018/790 a Comisiei din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora

Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information

 

Plan S / cOAlition S (2018)

IFLA Statement on Open Access in Intergovernmental Organisations (2019)

OA2020 Initiative

The Open Archives Initiative