UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Despre Universitate

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior cu tradiţii de peste şase decenii.

Admitere

Admiterea la IP USMF se efectuează în bază de concurs şi are drept scop selectarea candidaţilor conform cunoştinţelor şi aptitudinilor personale.

Studii

USMF oferă posibilitatea de formare universitară şi post universitară, precum şi instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi formare continuă.

Cercetare

Universitatea încurajează procesul de cercetare și inovare prin intermediul conferințelor, proiectelor științifice și a tezelor de licență, masterat/doctorat.

Info studenţi

Viaţa de student nu se rezumă doar la sălile de curs şi la holurile facultăţilor. Studenţii se pot implica în activităţi extracurriculare.

Burse, stagii, granturi

Universitatea vă oferă un șir de oportunități de dezvoltare personală: beneficiaţi de burse şi stagii, participaţi la diverse proiecte şi evenimente.

Publicaţii

Urmăriți articolele publicate de către cadrele didactice din universitatea noastră și din universităţile partenere, dar şi lucrări ale studenţilor.

Galerie

Vă invităm să cunoaşteţi Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prin intermediul imaginilor.
 

Evenimente

Jun 04

Prima conferință privind bronhopneumopatia cronică obstructivă În data de 4 iunie 2015, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Disciplina de pneumologie şi alergologie, în  p...

Jun 11

Prelegeri de psihiatrie susținute de specialiști internaționali În data de 11 și 22 iunie 2015, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală a Univers...

Jun 15

Apel deschis pentru un proiect de cercetare În data de 9 februarie curent, a fost lansat apelul pentru concursul propunerilor de proiecte în cad...

Jun 15

Bursa Speranței pentru studenții cu rezultate remarcabile Studenții, rezidenții și doctoranzii Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiț...