UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Despre Universitate

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior cu tradiţii de peste şase decenii.

Admitere

Admiterea la IP USMF se efectuează în bază de concurs şi are drept scop selectarea candidaţilor conform cunoştinţelor şi aptitudinilor personale.

Studii

USMF oferă posibilitatea de formare universitară şi post universitară, precum şi instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi formare continuă.

Cercetare

Universitatea încurajează procesul de cercetare și inovare prin intermediul conferințelor, proiectelor științifice și a tezelor de licență, masterat/doctorat.

Info studenţi

Viaţa de student nu se rezumă doar la sălile de curs şi la holurile facultăţilor. Studenţii se pot implica în activităţi extracurriculare.

Burse, stagii, granturi

Universitatea vă oferă un șir de oportunități de dezvoltare personală: beneficiaţi de burse şi stagii, participaţi la diverse proiecte şi evenimente.

Publicaţii

Urmăriți articolele publicate de către cadrele didactice din universitatea noastră și din universităţile partenere, dar şi lucrări ale studenţilor.

Galerie

Vă invităm să cunoaşteţi Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prin intermediul imaginilor.
 

Evenimente

Oct 11

Cursuri de instruire în cadrul proiectului Reach-4-Moldova În perioada 11-13 noiembrie 2015, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiț...

Oct 12

Inaugurarea Aleii savanților și medicilor iluștri Vineri, 9 octombrie, va fi inaugurată Aleea savanților și medicilor iluștri, pe care se regăsesc 34 ...

Oct 15

Conferinţa știinţifică internaţională „Probleme actuale ale morfologiei” În perioada 15-16 octombrie 2015 se va desfășura Conferinţa știinţifică internaţională „Probleme act...

Oct 15

Conferința internațională privind sănătatea și bunăstarea În data de 15 octombrie curent, în Portugalia, orașul Algarve, se va desfășura Conferința internațio...