Default Header Image

Documente interne privind ȘD

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru Știința Deschisă (2021-2026) pentru anul 2024

Realizarea planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru Știința Deschisă (2021-2026) pentru anul 2023

Realizarea planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru Știința Deschisă (2021-2026) pentru anul 2022

Strategia privind Știința Deschisă a Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru perioada 2021-2026

Open Science Strategy of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova for the period 2022-2026

Politica USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informație (23.09.2021)

Open Access Policy of ”Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (23.09.2021)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Repozitoriului USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (23.09.2021)

Regulation on the Organization and Functioning of the Repository of ”Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (23.09.2021)

Strategia Resurselor Umane în Cercetare în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2022-2027

Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (9.10.2015), care înglobează Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor

The human resources strategy in research within the Public Institution Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova for the years 2022-2027

Human Resources Strategy for Researchers of ”Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, embedding the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Regulamentul antiplagiat al USFM ”Nicolae Testemițanu” (24.05.2022)

Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (25.03.2015)

Regulation on the prevention of academic plagiarism within the framework of „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (25.03.2015)