mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul rectorului

rector emil cebanUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007, 2018), evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005) și acreditată instituțional (2019) conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Totodată, programele de studii integrate Medicina, Stomatologia și Farmacia au fost acreditate în 2022 conform standardelor WFME pentru un termen de 5 ani.

Instituția oferă condiţii optime de instruire universitară şi postuniversitară prin rezidențiat a cadrelor medicale şi farmaceutice, conform cerinţelor spaţiului educaţional european şi exigenţelor mondiale, asigurând, ulterior, educația medicală continuă pe parcursul întregii activităţi.

Procesul didactic se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică, acordarea asistenţei medicale calificate populaţiei, propagarea realizărilor contemporane ale medicinei şi farmaciei. Potenţialul științifico-didactic al USMF „Nicolae Testemiţanu” se distinge prin profesionalism, care îmbină cunoaşterea limbilor moderne şi a tehnologiilor informaţionale.

Strategia educaţională a Universităţii a fost inspirată din frumoasele tradiţii ale şcolii medicale din secolul trecut, dar se orientează în permanenţă spre schimbări de esenţă în modul de organizare a învăţământului superior medical. Actuala reformă curriculară, aflată în curs de realizare, vizează renovarea substanţială a programelor de studii, valorificarea noilor oferte educaţionale, aplicarea sistemului european de credite academice transferabile, implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, a formelor şi a metodelor avansate de predare-învăţare-evaluare.

Studenţii şi rezidenţii au posibilitatea de a participa la activitatea de cercetare ştiinţifică. Concomitent, beneficiază de studierea aprofundată a limbilor de circulaţie internaţională, de stagii practice peste hotare, obţinerea permisului de conducere auto, participarea la diferite activităţi sportive, cultural-artistice ș.a. Toate aceste activităţi sunt asigurate de o bază tehnico-materială bine dezvoltată, de o colecție bogată de publicații didactice și ştiinţifice de profil medical şi de resurse informaționale electronice, de condiţii bune de trai şi de odihnă.

 

„Să-mi consacru toate cunoştintele şi forţele cauzei de ocrotire şi consolidare a sănătăţii omului, prin prevenirea şi tratarea maladiilor, să muncesc cu abnegaţie în serviciul comunităţii şi interesul poporului…”

Cuvinte din Jurământul Medicului

 

Acestea sunt cuvintele pe care le rostesc anual peste 1000 de absolvenţi autohtoni şi străini din cca 35 de ţări ale lumii. Universitatea noastră este recunoscută departe de hotarele ţării prin tradițiile și valorile instituite în domeniul învăţământului superior medical și farmaceutic, cercetării științifice și asistenţei medicale acordate populaţiei.

Mereu fidelă tradiţiilor înaintaşilor, Universitatea este ancorată în realităţile epocii în care trăim, fiind antrenată în schimbul de valori cu peste 90 de universităţi şi centre medicale de prestigiu din România, Federaţia Rusă, Ucraina, Cehia, Slovacia, SUA, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Israel ş.a., fapt ce asigură mobilitatea academică a studenților și a studenților-doctoranzi, a rezidenților și a personalului științifico-didactic, şi oferă oportunități de afirmare plenară a potențialului uman.

 

Rector Emil Ceban,

dr. hab. șt. med., profesor universitar,

membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei