Default Header Image

Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R)

EuroaxessEURAXESS este o inițiativă unică, lansată de Comisia Europeană, pentru promovarea carierei de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor în spațiul european. Inițiativa a fost creată pentru a stimula, proteja și „alimenta” spațiul european de cercetare și inovare, oferind comunității de cercetare accesul la avansarea carierei și dezvoltarea socială.

EURAXESS își desfășoară activitatea în următoarele 4 inițiative-cheie:

 • EURAXESS Jobs
 • EURAXESS Rights
 • EURAXESS Services
 • EURAXESS Links

Carta şi Codul fac parte din EURAXESS Rights și stabilesc rolurile, responsabilităţile şi drepturile cercetătorilor şi angajatorilor; garantează cariere atractive în cercetare, îmbunătăţesc condiţiile de angajare şi de lucru pentru cercetători; vizeaza creșterea atractivității profesiei de cercetator prin intermediul celor 40 de principii şi condiţii generale care sunt structurate pe patru dimensiuni:

 • aspecte etice şi profesionale;
 • recrutare;
 • condiţii de muncă şi securitate socială;
 • training.

Scopul acestor documente este de a asigura o tratare echitabilă pentru toţi cercetătorii din Europa şi de a spori gradul de transparenţă în selectarea şi recrutarea lor, ceea ce va contribui la:

 • o activitate de succes în generarea, transferul şi distribuirea de cunoştinţe; 
 • dezvoltarea tehnologică;
 • evoluţia carierei cercetătorilor. 
Logo-ul ”Excelenţă în Cercetare”
Logo-ul Excelența resurselor umane în cercetare

Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători este un instrument al Comisiei Europene, creat cu scopul de a sprijini acele instituții care doresc să se ralieze condițiilor generale și principiilor Cartei şi Codului, având drept finalitate obţinerea logoului Excelența resurselor umane în cercetare. Dreptul de a utiliza acest logou se oferă în cazul în care instituţia înregistrează progrese semnificative în procesul de implementare a strategiei la nivel intern, potrivit anumitor criterii.

Obţinerea logoului Excelenţa resurselor umane în cercetare / ”HR Excellence in Research”  este un atribut ce conferă instituţiei:

 • un indicator de performanţă al instituţiei;
 • un grad sporit de credibilitate la nivel extern;
 • vizibilitate şi transparenţă;
 • stabilirea parteneriatelor cu instituţiile similare din strainătate;
 • un avantaj în procesul de evaluare a proiectelor înaintate la nivel naţional şi internaţional.

 

La data de 7 aprilie 2014, conducerea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a semnat Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, documente adoptate de Comisia Europeană la 11 martie 2005 care specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor. Universitatea noastră a primit logoul Excelența resurselor umane în cercetare în data de 4 aprilie 2016Această distincție reflectă angajamentul nostru de a îmbunătății continuu politicile de management a resurselor umane, în conformitate cu Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

 

ACȚIUNI REALIZATE:

1. Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, 2014    

2. Decizia Senatului Universității nr. 6/2 din 9 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova    

3. Strategia Resurselor Umane pentru cercetători, 2015 (varianta ro / eng)    

4. Decizia Senatului Universității nr. 6/20 din 27 iunie 2019 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de implementare a Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru perioada 2015-2019 (varianta revizuită), în anii 2015-2018

5. Planul de acţiuni de implementare a Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF „Nicolae Testemiţanu" în perioada 2015-2018 

6. Decizia Senatului Universității nr. 4.7 din 23 aprilie 2020 cu privire la Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători în perioada anuilor 2015-2018 și aprobarea Planului de acțiuni corective ale USMF „Nicolae Testemițanu” privind ajustarea implementării Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători la cerințele logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”

7. Planul de acțiuni corective al USMF „Nicolae Testemițanu” privind ajustarea implementării Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători la cerințele logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”

8. Decizia Consiliului științific nr. 4/4 din 17 iunie 2021 Cu privire la aderarea USMF „Nicolae Testemitanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul deschis la cunoștinte în domeniul științei și științelor umaniste

9. Decizia Senatului Universității nr. 6/14 din 24 iunie 2021 Cu privire la aprobarea aderării USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste

10. Decizia Senatului Universității nr. 10/9 din 25 noiembrie 2021 Cu privire la aprobarea Ghidurilor de bună practică în cercetarea clinică (GCP) și de laborator (GLP) ale USMF „Nicolae Testemițanu”

11. Decizia Senatului Universității nr. 10/11 din 25 noiembrie 2021 Cu privire la Metodologia de promovare a aplicării rezultatelor cercetärii în activitatea didactică și/sau clinică a angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”

12. Aderarea USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste, 13 iulie 2021, cu numărul 694 pe lista de semnatari

13. Decizia Consiliului științific nr. 10/1 din 15 decembrie 2021 Cu privire la versiunea actualizată a Strategiei Resurselor umane în cercetare a IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, elaborată în cadrul proiectului MINERVA

14. Decizia Senatului nr. 12/8 din 23 decembrie 2021 Cu privire la versiunea actualizată a Strategiei Resurselor umane în cercetare a IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, elaborată în cadrul proiectului MINERVA

15. Strategia Resurselor Umane în Cercetare în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2022-2027, (varianta ro/ varianta eng)

 

DOCUMENTE DE IMPLEMENTARE A HRS4R

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA MOBILITĂȚILOR ACADEMICE în USMF „Nicolae Testemițanu”, Proces-verbal nr. 3/5 din 05 iunie 2017    

CODUL MORAL  al USMF „Nicolae Testemițanu", aprobat la ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”, Proces-verbal nr. 6 din 25 iunie 2020                        

POLITICA RESURSELOR UMANE a USMF „Nicolae Testemițanu" în perioada 2020-2025, aprobat la şedinţa Senatului, Proces-verbal nr. 6/12 din 25 iunie 2020 

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONFLICTELOR din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, Proces-verbal nr. 1/13 din 28 ianuarie 2021

REGULAMENT PRIVIND CREAREA, PROTECȚIA ȘI GESTIONAREA OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, Proces-verbal nr. 6/12 din 24 iunie 2021

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ELABORAREA METODOLOGIEI DE PROMOVARE A APLICĂRII REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ/CLINICĂ a USMF „Nicolae Testemițanu”, Proces-verbal nr. 10/11 din 25 noiembrie 2021
 

 

DISEMINARE

Excelenţă în cercetare pentru USMF „Nicolae Testemiţanu”, 7 aprilie 2016 (noutate pe site)               

Implementarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători și menținerea logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”, 27 aprilie 2020 (noutate pe site)                  

Strategia de fortificare a cercetării și inovării a USMF „Nicolae Testemițanu” pe perioada 2020-2030, 4 iunie 2020 (noutate pe site)                                                              

Codul moral al USMF „Nicolae Testemițanu” - aprobat într-o nouă redacție, 27 iunie 2020 (noutate pe site)                                                                            

A fost aprobată Politica resurselor umane a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2025, 2 iulie 2020 (noutate pe site)                               

„Acțiuni corective pentru menținerea logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 6                          

„Strategia Universității de fortificare a cercetării și inovării pentru perioada 2020-2030, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 6                          

„Codul moral într-o nouă redacție”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 2

„Politica resurselor umane a Universității în perioada 2020-2025”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 2                                   

Intenția de aderare a USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste, 24 iunie 2021 (buletin informativ)                                        

 

 

DATE DE CONTACT

Artiom Jucov, reprezentantul USMF „Nicolae Testemițanu” în cadrul proiectului EURAXESS LoCP

Tel: +373 69 907 927

E-mail: artiom.jucov@usmf.md

 

LINKURI UTILE:

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://www.euraxess-eu.md/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r