Implementarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători și menținerea logoului ”Excelența RU în cercetare”

Publicat: 27.04.2020

 

EuraxessUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va realiza, în următoarele cinci luni, un plan de acţiuni corective privind implementarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători (SRUC)/Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) pentru menținerea logoului ”Excelența resurselor umane în cercetare”. Despre acest fapt a anunțat Artiom Jucov, reprezentantul USMF „Nicolae Testemițanu” în cadrul proiectului EURAXESS LoCP, la ședința Senatului din 23 aprilie curent.

Potrivit lui Artiom Jucov, Universitatea a aderat la Carta Europeană a Cercetătorilor și la Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor în luna aprilie 2014, fiind a patra entitate din domeniul cercetării şi inovării din Republica Moldova. 

USMF „Nicolae Testemiţanu” face parte din reţeaua EURAXESS - Cercetători în mișcare - care este o inițiativă unică pan-europeană, ce oferă acces la o gamă completă de servicii de informare și de sprijin pentru cercetătorii care doresc să urmeze o carieră de cercetare în Europa sau să rămână conectate la aceasta. Este o inițiativă-cheie pentru promovarea carierelor de cercetare și pentru facilitarea mobilității cercetătorilor din întreaga Europă. Uniunea Europeană și alte 40 țări membre lucrează în comun pentru a asista cercetătorii și organizațiile de cercetare, toate serviciile fiind oferite gratuit. Scopul lor este de a asigura o tratare echitabilă pentru toţi cercetătorii din Europa şi de a spori gradul de transparenţă în selectarea şi recrutarea lor, ceea ce va contribui la o activitate de succes în generarea, transferul şi distribuirea de cunoştinţe, la dezvoltarea tehnologică la avansări în carierele cercetătorilor ș.a. 

HRÎn data de 4 aprilie 2016, Comisia Europeană a acordat Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova logoul ”Excelența resurselor umane în cercetare” - un atribut ce conferă instituţiei un indicator de performanţă, un grad sporit de credibilitate la nivel extern, vizibilitate şi transparenţă, oportunitatea stabilirii parteneriatelor cu instituţiile similare din străinătate, precum și un avantaj în procesul de evaluare a proiectelor înaintate la nivel naţional şi internaţional. Acesta este un instrument al Comisiei Europene, creat cu scopul de a sprijini Universitatea în vederea ralierii la condițiile generale și la principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, având drept finalitate  obţinerea logoului ”Excelența resurselor umane în cercetare”.

a jucovArtiom Jucov a menționat că pe parcursul implementării SRUC s-au confruntat cu mai multe impedimente la nivel de comunicare, conlucrare, raportare și promovare, fapt ce a provocat anumite riscuri legate de realizarea parţială a acţiunilor propuse în acest document a universității noastre, dar și de faptul că cercetătorii cunosc prea puțin despre strategie și beneficiile acesteia. De asemenea, este posibil ca experții  europeni să efectueze o vizită la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru a analiza implementarea acţiunilor de facto.

În acest context, Senatul Universității a decis fortificarea şi prioritizarea acţiunilor SRUC prin adoptarea Planului de acţiuni corective, ce va fi realizat în trei etape, în următoarele cinci luni. Prioritar, se prevede elaborarea, adoptarea şi implementarea unei politici deschise, transparente şi bazată pe merite de recrutare a cercetătorilor (PDTBMR), în baza chestionarului standardizat, ajustarea documentelor interne privind resursele umane în conformitate cu prevederile acesteia; diseminarea şi promovarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, aplicarea, cunoaşterea şi conştientizarea SRUC de către comunitatea universitară. Planul de acțiuni corective urmează a fi ajustat și coordonat în conformitate cu recomandările experților Comisiei Europene în perioada imediat următoare.

În același timp, imperios este reconfirmarea statutului USMF „Nicolae Testemiţanu” în calitate de partener strategic şi credibil de implementare a politicilor UE în domeniu și menţinerea unei politici deschise, transparente şi bazate pe merite, precum și fortificarea mediului academic prin consolidarea securităţii sociale ale acestuia şi al angajamentului public. 

Toate acestea vor contribui la sporirea vizibilităţii și a ratingului Universității pe plan internaţional, precum și la internaţionalizarea colaborărilor, a studiilor și a cercetărilor realizate.

excelenta in cercetare
jucov
Euraxess
excelenta in cercetare
jucov
Euraxess
USMF
euraxess
logo Excelență în cercetare
Strategia resurselor umane pentru cercetători
cercetare
resurse umane
HR Excellence in Research
Carta Europeana a Cercetătorilor
Codul de conduită pentru cercetători
cercetători

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii