Default Header Image

Misiunea

Misiunea Universității este de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul medicinei și farmaciei, competitivi pe piața muncii, de a realiza cercetări științifice, de a presta servicii medicale calitative, de a oferi oportunități de formare profesională pe parcursul întregii vieți, precum și de a promova valorile naționale cultural-istorice în contextul globalizării.

 

Viziunea

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie performantă şi competitivă la nivel european în învățământul superioar integrat de specialitate, studii de rezidențiat şi de formare profesională medicală continuă, în cercetarea ştiinţifică şi în prestarea serviciilor medicale şi farmaceutice, fiind orientată spre calitate, excelenţă, acces şi colaborare.

 

Valorile

  • Calitatea - promovarea unei culturi a calităţii în toate domeniile de activitate;

  • Excelenţa - element de referinţă în toate activităţile Universităţii;

  • Performanţa instituţională prin aderarea la standardele internaţionale;

  • Creativitatea şi inovaţia în activitatea de instruire, cercetare ştiinţifică, asistenţă medicală şi management;

  • Responsabilitatea individuală şi instituţională;

  • Satisfacţia beneficiarilor;

  • Motivarea şi dezvoltarea comunităţii academice;

  • Lucrul în echipă şi comunicarea intra- şi inter-instituţională;

  • Parteneriatul proactiv cu instituţii academice, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi din străinătate.