Default Header Image

Misiunea

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova are misiunea de a oferi servicii la cel mai înalt nivel în domeniul educației, cercetării, asistenței medicale și formării profesionale pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării.

 

Viziunea

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituție performantă și competitivă la nivel național și internațional în învățământul superior medical și farmaceutic, în studii de rezidențiat și de educație medicală continuă, în cercetarea științifică și în prestarea serviciilor de asistență medicală și farmaceutică, fiind orientată spre calitate, excelență, acces și colaborare.

 

Valorile

Valorile Universității sunt: calitatea, excelența, performanța, creativitatea și inovația, responsabilitatea individuală și instituțională, satisfacția beneficiarilor, motivarea și dezvoltarea comunității academice, lucrul în echipă, comunicarea intra și interinstituțională, parteneriatul proactiv cu instituții academice, organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate.