Codul Moral al USMF „Nicolae Testemiţanu” - aprobat într-o nouă redacție

Publicat: 27.06.2020

codul moralSenatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a aprobat, în data de 25 iunie curent, Codul moral al instituției și Regulamentul de activitate a Comitetului de etică a cercetării într-o nouă redacție. Documentele au fost elaborate de către un grup de lucru, instituit în acest scop, în contextul realizării prevederilor Planului de acțiuni corective privind menținerea logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”, adoptat printr-o decizie anterioară a senatorilor.

Codul moral al USMF „Nicolae Testemiţanu” însumează un complex de valori şi imperative morale, pe care e necesar să le respecte membrii comunității universitare. Acesta asigură integritatea academică, un climat moral adecvat, promovând astfel imaginea pozitivă a Universităţii. Noile modificări în Codul moral se referă la esența și menirea acestuia, setul de valori promovate de către Universitate, completarea cu noi principii, precum: competența profesională, corectitudinea profesională, libertatea academică și a cercetării, meritocrația, obiectivitatea, echitatea, respectul, responsabilitatea și integritatea ș.a. Documentul este menit să promoveze standardele morale supreme şi să contribuie la conştientizarea unui comportament corespunzător din partea membrilor comunității. Respectiv, Codul moral al instituției, ce datează din 14 aprilie 2006, a fost abrogat.

De asemenea, s-a modificat și Regulamentul de activitate a Comitetului de etică a cercetării, și anume, s-au introdus: referințe la Carta Europeană a cercetătorului în activitatea Comitetului; statutul de membru și structura Comitetului; atribuțiile și principiile de funcționare ale Comitetului, în special în condiții de carantină sau în stare de urgență; principiile etice pe care se bazează activitatea membrilor Comitetului, precum și prevederea ce ține de recunoașterea din oficiu a avizelor proiectelor de cercetare, emise de comitetele de etică a cercetării ale instituțiilor din țările Uniunii Europene și/sau ale instituțiilor ce posedă logoul „Excelența resurselor umane în cercetare”. În perspectivă, membrii grupului au propus formarea unui singur Comitet de etică a USMF „Nicolae Testemițanu”, cu includerea comisiilor specializate.

codul moral
usmf
Codul moral
Regulament de activitate
plan de acțiuni
Excelența resurselor umane în cercetare
senatori
competența profesională
libertatea academică
meritocrație
Carta Europeană a cercetătorului
cercetători

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii