Strategia de fortificare a cercetării și inovării a USMF „Nicolae Testemițanu” pe perioada 2020-2030

Publicat: 04.06.2020

 

sedinta senatuluStrategia de fortificare a domeniului cercetării și inovării la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2030 a fost prezentată, în cadrul ședinței Senatului Universitar din 28 mai, de către prorectorul pentru activitatea de cercetare, academicianul Stanislav Groppa, dr. hab. șt. med., profesor universitar. Strategia prezintă modul în care instituția va realiza unul dintre obiectivele prioritare ale Programului managerial Calitate, Tradiție și Inovații al rectorului Emil Ceban - managementul activității științifice.

„Inițial, Strategia de fortificare a domeniului cercetării și inovării a Universității a fost prevăzută pentru o perioadă de cinci ani, însă având în vedere complexitatea activității, termenul a fost prelungit până în 2030, pentru a asigura o mai bună continuitate a proiectelor ce vor fi inițiate”, a accentuat rectorul Emil Ceban în cadrul ședinței Senatului.

Prorectorul Stanislav Groppa a declarat că scopul Strategiei este racordarea domeniului vizat în corespundere cu cerințele contemporane, documentul având la bază analiza SWOT a activităților și a structurilor de cercetare ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

strategia obiectiveleStrategia se axează pe 8 obiective-cheie ce urmează a fi realizate în următorii zece ani, printre acestea fiind: modernizarea structurii sectorului de cercetare, promovarea educației prin cercetare, asigurarea competitivității științifice, interacțiunii cu partenerii naționali și internaționali; transformarea infrastructurii de cercetare în una contemporană, aptă să servească cercetării ştiinţifice avansate și să devină parte componentă a rețelelor internaționale de cercetare și transfer tehnologic; internaționalizarea procesului de cercetare și implementarea principiilor științei deschise; fortificarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării realizate în cadrul Universității; sporirea vizibilității cercetărilor atât la nivel național, cât și internațional; responsabilizarea cercetătorilor pentru calitatea rezultatelor științifice obținute, promovarea excelenței în cercetare, integrității academice și a eticii în cercetare și protecția proprietății intelectuale.

Academicianul Stanislav Groppa a mai menționat că în urma reformării Academiei de Științe a Moldovei și a modificărilor operate în Codul educației și în Codul cu privire la știință și inovare s-a constatat că în sfera de cercetare lipsește o structură academică care ar îngloba cercetarea științifică în domeniul medicinei și promovării sănătății în toată complexitatea acesteia. În acest sens, USMF „Nicolae Testemițanu” are toate premisele pentru realizarea acestui deziderat, fiind acreditată național și internațional pentru  formarea  specialiștilor medici și farmaciști calificați pentru toate direcțiile medicinei și sănătății.

strategiePrin urmare, Strategia prevede reorganizarea infrastructurii de cercetare conform bunelor practici internaționale bazate pe principiul CORES (Centralized Operation of Research Equipment and Support), ce presupune concentrarea echipamentelor de înaltă performanță și a personalului calificat într-o singură unitate, capabilă să asigure o funcționalitate a proceselor la un randament înalt. În acest sens, în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” va fi fondat Institutul Național de Cercetări în Medicină și Sănătate. 

„Fondarea Institutului Național de Cercetări în Medicină și Sănătate va asigura dezvoltarea capacităților de cercetare pe direcții strategice din medicină și farmacie prin integrare multidisciplinară, promovând integrarea cercetării din universitate și din țară în sistemul european şi internaţional prin identificarea și valorificarea nișelor potrivite domeniului”, a punctat academicianul Stanislav Groppa.

Noul document mai prevede reorganizarea activității Departamentului Știință pe baza a 4 unități de cercetare și 7 unități de suport transversal – înglobate în Centrul de Cercetări în Domeniul Sănătății și Biomedicinei (CCSB), precum și 7 structuri de suport departamental. Cele 4 unități de cercetare sunt: Unitatea de Tehnologii Biomedicale Avansate (nucleul de cercetare), unitățile și grupurile de cercetare pe domenii prioritare (clustere), Centrul Ştiinţific al Medicamentului și Centrul Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale, precum și unitățile de suport transversal, printre care: Centrul de coordonare a studiilor clinice, Casa de animale de laborator (Vivariu), Biobanca ș.a. 

departamentul cercetarePentru a obține şanse reale de succes în actualele condiții ale economiei, bazată pe cunoaștere, devine  iminent ca clusterele să fie integrate în rețele, alianțe şi alte modele de colaborare. Astfel, Strategia prevede formarea clusterelor pe direcții și tematici prioritare, ce au menirea de a consolida eforturile de integrare a cercetării universitare în sistemul european şi internaţional prin identificarea nișelor potrivite domeniului dat. Academicianul Stanislav Groppa a subliniat că în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create câteva platforme ce integrează practic tot spectrul de cercetări în sănătate și medicină, racordat la prioritățile naționale și internaționale: COVID-19 și Boli transmisibile, Boli netransmisibile, Sănătatea mamei și copilului.

Un alt element al Strategiei vizează crearea unui fond de cercetare pentru susținerea științei, performanțelor și excelenței în cercetare. Prorectorul Groppa a accentuat că, în perioada anilor 2015-2019, în Universitate s-a înregistrat un nivel înalt de aderare la diverse proiecte, dar relativ redus, raportat la potențialul uman al USMF „Nicolae Testemițanu”: academicieni și membri-corespondenți ai AȘM (12), doctori habilitați în științe și biologie (177), doctori în științe (558), cercetători (308), cadre științifico-didactice (1268), studenți-doctoranzi (313) și studenți (5763). Prin urmare, valorificarea potențialului uman – științific, didactic, academic, precum și încurajarea, susținerea și dezvoltarea capacității acestuia este prerogativa Strategiei respective.

În ultimii ani se înregistrează o creștere a vizibilității rezultatelor științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu” la nivel național și internațional, prin înregistrarea publicațiilor în reviste peer reviewed,  precum și în baze de date internaționale, gen SCOPUS, Web of Science, Publons etc., de la 25 de articole publicate în anul 2015 până la 55 - în 2019, iar în primele 5 luni ale anului 2020 fiind deja înregistrate 42 de articole. O condiție indispensabilă, în acest sens, este de a promova performanțele din domeniul cercetării și inovării în scopul sporii vizibilității și prestigiului Universității.

Drept rezultat al implementării acestei strategii, în următorii zece ani, la USMF „Nicolae Testemiţanu” se mizează pe generarea de cunoștințe la un grad înalt științifico-tehnologic, diseminarea și transpunerea lor în tehnologii medicale avansate, coordonarea cercetărilor în domeniul sănătății și biomedicinei la nivel național în colaborare cu instituții similare din țară și din străinătate, menținerea tradițiilor școlilor științifice autohtone, promovarea valorilor general-umane și naționale, a spiritului gândirii critice și expresiei libere și aplicarea principiilor științei deschise pentru binele cetățenilor și a întregii comunități.   

Membrii Senatului universitar au aprobat Strategia și Planul de acţiuni privind fortificarea domeniului cercetării și inovării în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2020-2030. 

obiective
infrastructura
asm
groppa
obiective
infrastructura
asm
groppa
usmf
ședința senatului universitar
Strategia de cercetare și inovare
Departamentul Știință
rector Emil Ceban
plan de acțiuni
Institutul Național de Cercetări în Medicină și Sănătate
platforme de cercetare
cercetare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii