Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate

Published: 06.06.2019

 

Gheorghe Rojnoveanu

Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează, astăzi, 60 de ani de activitate. Cu acest prilej, în perioada 6-8 iunie, în instituție se desfășoară o conferință științifică aniversară cu genericul „Facultatea de Stomatologie la 60 de ani de la fondare”.

Conferința a fost inaugurată de prorectorul pentru activitate științifică, profesorul Gheorghe Rojnoveanu, care a exprimat recunoștință specialiștilor din sistemul stomatologic autohton pentru profesionalism, dedicare și devotament. Prorectorul a accentuat că prin această manifestare se respectă o veche și frumoasă tradiție a universității noastre - de a marca cele mai frumoase realizări ale Facultății de Stomatologie în activitatea de cercetare a celor mai actuale probleme din domeniu.

 

Sergiu Ciobanu

„Facultatea de Stomatologie, paralel cu celelalte activități instructiv-metodice și educaționale, desfășoară, cu succes, cercetări științifice, abordând noile tendințe din domeniu”, a subliniat prorectorul Rojnoveanu. Timp de 60 de ani, palmaresul Facultății s-a completat cu multiple și valoroase lucrări: 54 de monografii, compendii, manuale, circa 400 de articole și teze științifice publicate în diverse culegeri și reviste de profil. De asemenea, medicii stomatologi au realizat 130 de invenții  și au obținut circa 1000 de certificate de inovator. „Evenimentul de astăzi nu doar trece în revistă performanțele obținute, dar și reprezintă o platformă de unificare a punctelor de vedere și de consolidare a relațiilor profesionale și colegiale, inclusiv parteneriatele existente, cât și extinderea lor”, a adăugat profesorul.

Sergiu Ciobanu, decanul Facultății de Stomatologie, a declarat că cea de-a 60-a aniversare este o sărbătoare pentru întreaga comunitate stomatologică, dar și un prilej de a aduce profunda recunoștință înaintașilor, care au pus baza acestei facultăți și au dezvoltat serviciul stomatologic din Republica Moldova.

Sesiunea de comunicări a început cu un moment de reculegere în amintirea personalităților și specialiștilor notorii care au stat la temelia fondării Facultății de Stomatologie și au pus bazele asistenței medicale stomatologice în țara noastră - profesorii Arsenie Guțan, Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja, Ion Lupan și alții.

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate

Profesorul Marius Raica, rector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, România, a remarcat că învățământul stomatologic  din Republica Moldova, pe parcursul celor șase decenii, se bucură de continuitate, iar Facultatea de Stomatologie este bine cunoscută în afara țării. „Ați format generații de specialiști profesioniști și ați creat multe colaborări și parteneriate de succes”, a accentuat rectorul UMF Timișoara.  

Conferința a continuat cu abordarea subiectelor privind calitatea și performanța educațională în stomatologie, colaborările universitare transfrontaliere în domeniul medicinei dentare stomatologice, managementul tratamentului ortodontic interdisciplinar la adolescenți și adulți, metodele alternative în tratamentul leziunilor carioase cavitare, malpraxisul în stomatologie, albirea dentară și alte aspecte ale stomatologiei moderne. La eveniment participă invitați din România, SUA, Israel, Grecia, China.

Tot astăzi, a avut loc ceremonia de celebrare a celei de-a 60-a aniversări a Facultății de Stomatologie, care s-a desfășurat la Palatul Republicii din capitală.

Ion Ababii

În deschiderea evenimentului, rectorul Ion Ababii a declarat: „Cunoaştem cu toţii că, anume la Facultatea de Stomatologie , anual, se atestă cel mai mare concurs la admitere. Această facultate se bucură de o mare popularitate nu numai în republică, dar şi peste hotare”, a subliniat academicianul. Cu prilejul aniversării celor șase decenii de activitate, în numele Senatului și a comunități universitare, rectorul a adresat cele mai cordiale felicitări și înalte aprecieri: „Vă dorim, stimați colegi, voinţă, noi forţe şi energie pentru a implementa, cu succes, standardele internaționale în învăţământul superior medical şi în serviciul stomatologic din ţară, contribuind, astfel, la menţinerea şi dezvoltarea valorii supreme a statului nostru – sănătatea poporului”.

Cu prilejul frumoasei aniversări, pentru profesionalism, responsabilitate, devotament și dedicație, profesorul Ion Ababii a subliniat că mulți dintre membrii Facultății vor fi menționați cu Diploma Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Medalia „Nicolae Testemițanu”; Diploma Academiei de Științe a Moldovei; Diploma Asociației Medicilor Stomatologi din Republica Moldova; Medalia „60 de ani ai Facultății de Stomatologie”; Diploma Guvernului Republicii Moldova. Totodată, pentru activitate prodigioasă și performanțe în domeniul stomatologiei, conducerea Universității a înaintat 15 cadre științifico-didactice pentru conferirea distincțiilor de stat. De asemenea, toți angajații Facultății de Stomatologie, vor fi apreciați cu un premiu, iar cei mai buni 50 de studenți, 20 de medici-rezidenți și 5 studenți-doctoranzi vor fi menționați cu diplome de excelență și premii bănești.

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate

Prezentă la eveniment, Silvia Radu, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, a menționat că Facultatea de Stomatologie este un tezaur cultural-științific al țării și s-a remarcat nu doar prin cei peste 1800 de discipoli, ci și prin o dezvoltare a valorilor umane care au dus faima instituției, mult peste hotarele țării. Toate realizările obținute până în prezent de Facultate, denotă nivelul înalt și succesul în conformitate cu ultimele tendințe la nivel mondial. „Apreciem legătura strânsă pe care o are Facultatea cu statul vecin, România, și nu numai, prin participarea studenților în mobilitățile academice, a cadrelor didactice la conferințe științifice, fapt ce duce la ridicarea nivelului de dezvoltare a serviciului stomatologic din țară. Un zâmbet sănătos este o viață sănătoasă. Vă doresc să aveți recunoștința pacienților și să primiți satisfacție din ceea ce faceți”, a declarat oficialul.

În cadrul evenimentului, decanul Sergiu Ciobanu a decernat Medalia aniversară Facultatea de Stomatologie - 60 de ani de la fondare rectorului Ion Ababii,  ministrului Silvia Radu, academicianului Gheorghe Țîbîrnă și colegilor din România - reprezentanții facultăților de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România.

În zilele de 7 și 8 iunie, conferința științifică va continua cu o sesiune de comunicări și workshopuri, care, de asemenea, vor elucida teme actuale și probleme importante din domeniul stomatologiei.  La eveniment participă specialiști din România, SUA, Israel, Grecia, China.

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Ion Ababii
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Ion Ababii
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Sergiu Ciobanu
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Ion Ababii
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Ion Ababii
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Sergiu Ciobanu
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează, astăzi, 60 de ani de activitate
USMF
Facultatea de Stomatologie
aniversare
60 de ani de la fondare
profesori
stomatologi
conferinţă
medici stomatologi

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii