Comisia de admitere

Vino la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru a-ți realiza visul!

Published: 06.08.2020

Comisia de admitereÎn această perioadă ne-am convins, mai mult ca niciodată, că cele mai valoroase profesii sunt cea de medic, asistent medical și farmacist - cei care salvează omenirea pe timp de pace și de război. Asemenea specialiști sunt indispensabili pentru societate, iar Tu poți fi unul dintre ei!

Vino la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru a-ți transforma visul în realitate. 

Procesul de admitere în acest an la USMF „Nicolae Testemițanu” va avea loc în perioada 27 iulie-4 august, iar dosarele de concurs, la prima etapă, vor fi depuse on-line, pe platforma e-admitere.usmf.md. Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 7 august 2020. Depunerea documentelor în original va avea loc în perioada 8-18 august, iar rezultatele finale vor fi anunțate în data de 20 august 2020.

Oferta educațională a Universității, pentru anul universitar 2020-2021, cuprinde:   

   medicina

-  STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ LA PROGRAMELE:

˅   Optometrie (4 ani);

˅   Asistență medicală generală (4 ani);

˅   Sănătate publică (4 ani);

˅  Tehnologie radiologică (4 ani).

farmacie

 

- STUDII SUPERIOARE INTEGRATE LA PROGRAMELE: 

La capitolul studii în bază de contract, cu taxă de studii, pentru candidații autohtoni locurile au fost distribuite în modul următor: Medicină - 100, Stomatologie - 102, Farmacie - 80, Asistență medicală generală - 20, câte 15 - pentru Sănătate publică și Optometrie și 10 locuri pentru Tehnologie radiologică

În același timp, vă informăm că taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021 au rămas neschimbate, prin decizia Senatului universitar din data de 28 mai 2020. Astfel, pentru cetățenii moldoveni, mărimea taxelor pentru studii superioare integrate la programul Medicină va constitui 30,1 mii lei, la Farmacie - 30,5 mii lei și la Stomatologie - 31,7 mii lei. Taxa pentru studii superioare de licență la programul Optometrie rămâne 32,2 mii lei, aceeași fiind stabilită și pentru noua specialitate Tehnologie radiologică, iar la Asistență medicală generală - de 19,3 mii lei, similară și pentru noul program de studii Sănătate publică.

La fel, prin decizia Senatului universitar, au fost stabilite taxele de studii pentru programe superioare de masterat în Sănătate publică - în mărime de 16,5 mii lei, iar pentru programele superioare de doctorat: în anul I - 18,7 mii lei și în anul II - 15,7 mii lei. Taxele pentru studii postuniversitare de rezidențiat vor constitui: pentru Medicină și Farmacie - a câte 27,4 mii lei, pentru Stomatologie - 30,8 mii lei (inclusiv pentru manopere practice - 3 400), iar pentru studii postuniversitare prin secundariat clinic la Medicină - 27,4 mii lei.

Procesul de instruire la USMF „Nicolae Testemițanu” se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de cca 1200 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe) și didactice. 

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a. 

CUSIMUn rol important în pregătirea viitorilor specialiști îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde mediciniștii obțin dexterități de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice, cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și condiții optime pentru studiu și cercetare. Veți beneficia de acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu și în trei săli de lectură, precum și de acces la baze de date și programe interactive - în șase centre de informare.

Prin intermediul programelor internaționale de mobilitate academică, Universitatea crează oportunități de a efectua stagii în instituții și clinici medicale de peste hotare. 

Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. 

asrmPe lângă posibilitatea de a studia specialitatea dorită, aici te vei bucura, din plin, și de farmecul anilor de studenţie. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, socioculturale, sportive ș.a.

Actualmente, la Universitate învață 5800 de studenţi și 1300 de medici-rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 33 de ţări ale lumii. 

Candidații care vor dori să aplice la concursul de admitere trebuie dețină un set de acte, printre care este necesară diploma de studii, cererea de înscriere la concurs, 4 fotografii 3 x 4 cm, diplome de la concursurile școlare și altele.

Comisia de admitereMai multe informații găsiți în ediția specială a ziarului universitar „Medicus” - Admitere-2020 și în Galeria video.

 

Pentru orice întrebare legată de procesul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”, vă rugăm să contactați Comisia de admitere la nr. tel.: 022 205-153, 022 242-391, Call centru: 060 483 333, 060295 555, 062 025 555 sau la adresa de e-mail admiterea@usmf.md sau accesați: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II

Și tu poți deveni membru al marii familii USMF „Nicolae Testemițanu”!

Ia decizia corectă astăzi pentru viitorul tău de mâine!  Devino ceea ce îți dorești să fii!

Comisia de admitere
asistenta medicala generala
stomatologie
cusim
farmacie
optometrie
medicina
asiatenta medicala generala
Comisia de admitere
asistenta medicala generala
stomatologie
cusim
farmacie
optometrie
medicina
asiatenta medicala generala
USMF
admiterea 2020
admiterea on-ine
Facultatea de Medicină nr. 1
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Farmacie
optometria
Asistența medicală generală
sănătate publică
tehnologie radiologică

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii