Admitere rezidentiat

Admiterea la studii de rezidenţiat pentru a.u. 2020-2021

Published: 03.09.2020

rezidentiat 2020

În perioada 14-18 septembrie 2020, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova va avea loc înscrierea pentru concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat, pentru a.u. 2020-2021.

Concursul se va organiza pe specialități, conform Planului de admitere aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 793 din 26.08.2020. 

Oferta educaţională din acest an cuprinde 525 de locuri, dintre care 433 – сu finanţare bugetară la 41 de specialități în domeniile medicină generală, sănătate publică și farmacie, iar 92 – la contract, respectiv la 10 specialități din domeniile stomatologie și farmacie. 

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia 2020, precum şi absolvenţii promoţiilor 2018 şi 2019, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru participare la concurs, candidatul va depune on-line pe adresa admitere2020@usmf.md, la Comisia de admitere în rezidențiat, Dosarul de concurs, ce va include următoarele acte scanate:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere;

b) actul de studii și suplimentul acestuia;

c) buletinul de identitate;

d) curriculum vitae model Europass;

e) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universității, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează.

f) copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;

g) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;

h) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat doar la o singură specialitate și să opteze pentru o singură formă de concurs – pe post sau pe loc.

Candidaţii vor achita o taxă de înscriere la concurs, în mărimea stabilită de Universitate.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat

Anexa nr. 2 la Ordinul MSMPS nr. 793 din 26 august 2020

Planul de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2020-2021

 

Nr.

Specialitatea

  Dislocarea

instruirii

Numărul de locuri

Total

pe loc

pe post

MEDICINĂ GENERALĂ

 

 

 

 

1.      

 

 Alergologie şi imunologie

Chișinău

3

 

3

2.      

 

Anatomie patologică

Chișinău

6

 

6

3.      

 

Anestezie şi terapie intensivă

Chișinău

53

 

47

Bălți

 

6

4.      

 

Boli infecţioase

Chișinău

18

4

14

5.      

 

Cardiologie

Chișinău

6

 

6

6.      

 

Chirurgie generală

Chișinău

18

 

12

Bălți

 

 

6

7.      

 

Chirurgie pediatrică

Chișinău

3

2

1

8.      

 

Dermatovenerologie

Chișinău

3

1

2

9.      

 

Endocrinologie

Chișinău

6

 

6

10.   

 

Farmacologie clinică

Chișinău

3

3

 

11.   

 

Gastroenterologie

Chișinău

3

 

3

12.   

 

Geriatrie

Chișinău

3

2

1

13.   

 

Hematologie

Chișinău

3

 

3

14.   

 

Medicină de familie

Chișinău

77

23

26

Bălți

 

14

14

15.   

 

Medicină de laborator

Chișinău

9

3

6

16.   

 

Medicină de urgenţă

Chișinău

36

6

30

17.   

 

Medicină internă

Chișinău

15

 

11

Bălți

 

 

4

18.   

 

Medicină legală

Chișinău

6

 

6

19.   

 

Nefrologie

Chișinău

3

2

1

20.   

 

Neonatologie

Chișinău

6

 

6

21.   

 

Neurochirurgie

Chișinău

6

 

6

22.   

 

Neurologie

Chișinău

12

6

6

23.   

 

Obstetrică şi ginecologie                                  

Chișinău

12

 

9

Bălți

 

 

3

24.   

 

Oftalmologie

Chișinău

9

 

9

25.   

 

Oncologie

Chișinău

6

3

3

26.   

 

Ortopedie şi traumatologie

Chișinău

12

6

6

27.   

 

Otorinolaringologie

Chișinău

6

3

3

28.   

 

Pediatrie

Chișinău

9

3

6

29.   

 

Pneumologie

Chișinău

12

6

6

30.   

 

Psihiatrie

Chișinău

6

3

3

31.   

 

Radiologie şi imagistică medicală

Chișinău

18

 

18

32.   

 

Reabilitare şi medicina fizică

Chișinău

12

3

9

33.   

 

Reumatologie

Chișinău

3

 

3

34.   

 

Urologie

Chișinău

6

2

4

 

Total

 

409

95

314

SĂNĂTATE PUBLICĂ

35.   

 

Epidemiologie

Chișinău

6

 

6

36.   

 

Igienă

Chișinău

3

 

3

37.   

 

Microbiologie

Chișinău

6

 

6

 

Total

 

15

 

15

FARMACIE

38.   

 

Farmacie analitică

Chișinău

1

1

 

39.   

 

Farmacie clinică

Chișinău

4

2

2

40.   

 

Farmacie comunitară și de spital      

Chișinău

3

2

1

41.   

 

Tehnologie farmaceutică industrială

  Chișinău

1

1

 

 

Total

 

9

6

3

 

                                     

Aprobat la ședința Senatului din 26 august 2020

Planul de admitere la studii de rezidențiat, în bază de contract, cu taxă de studii, pentru anul universitar 2020-2021

Nr.

Specialitatea

Dislocarea

instruirii

Nr. de locuri

1.      

 

Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

7

2.      

 

Ortodonție

Chișinău

12

3.      

 

Protetică dentară

Chișinău

12

4.      

 

Parodontologie

Chișinău

8

5.      

 

Endodonție

Chișinău

6

6.      

 

Pedodonție

Chișinău

6

 

Total

 

51

7.      

 

Farmacie  analitică

Chișinău

10

8.      

 

Farmacie clinică

Chișinău

10

9.      

 

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

11

10.   

 

Tehnologie farmaceutică industrială

Chișinău

10

 

Total

 

41

 

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373 22) 242 391, (+373 22) 205 153.

 

admitere rezidentiat
usmf
admitere rezidențiat
medicină generală
sănătate publică
farmacie
Stomatologie
MSMPS

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii