nicolae testemițanu

LIVE: Manifestare comemorativă dedicată profesorului Nicolae Testemițanu cu prilejul aniversării a 95-a

Published: 01.08.2022

nicolae Testemițanu

Astăzi, 1 august 2022, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” desfășoară o manifestare comemorativă consacrată ilustrului savant și profesor Nicolae Testemițanu, fost ministru al sănătății și rector al instituției noastre, academician și cavaler al Ordinului Republicii post-mortem, cu ocazia marcării celor 95 de ani de la naștere.

Evenimentul va începe la ora 11:00 în incinta Complexului Sociocultural Universitar, et. 1 (str. Nicolae Testemițanu, 25, or. Chișinău), cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și Universității, ai instituțiilor medico-sanitare publice și societății civile. 

Programul manifestării include difuzarea înregistrărilor video cu contemporanii distinsului înaintaș – regretații profesori: Diomid Gherman, Natalia Cherdivarenco ș.a.

De asemenea, vor fi vernisate o expoziție de publicații cu genericul „Nicolae Testemițanu – nume devenit simbol” și una de fotografii „Viitorul prezentului izvorăşte din trecut”.

Evenimentul va culmina cu depuneri de flori la bustul academicianului pe Aleea savanților și medicilor iluștri. 


 

nicolae testemițanu
usmf
manifestare
comemorare
nicolae testemițanu
profesor
savant
doctor
rector
academician
om de stat
Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii