Concurs de admitere în secundariat clinic

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere în secundariat clinic pentru anul de studii 2019-2020

Published: 28.11.2019

Concursul de admitere se organizează conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2019-2020, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, la următoarele specialități: 

- Cardiologie intervențională; 

- Electrocardiofiziologie;

- Neurologie intervențională;

- Epileptologie și neurofiziologie clinică; 

- Anesteziologie și terapie intensivă pediatrică; 

- Ortopedie și traumatologie pediatrică;

- Urologie pediatrică.

La concurs se admit cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai studiilor prin rezidențiat la USMF „Nicolae Testemiţanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor de licenţă/medic specialist, cu nota medie din diplomă de cel puţin 8,5.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în secundariat clinic în baza contractelor individuale încheiate cu USMF ,,Nicolae  Testemiţanu”.

    Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii la studii vor achita o taxă și vor completa o fişă-tip de înscriere, la care vor anexa:

Candidații se vor înscrie la concurs personal în baza buletinului de identitate în original, în perioada 12-16 decembrie 2019, la Decanatul Facultății de Rezidențiat, Blocul didactic central (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Pentru informații suplimentare, apelați +373 22 205 332. 

Concurs de admitere în secundariat clinic
usmf
concurs
concurs de admitere
plan de înmatriculare
secundariat clinic
candidați la studii

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii