Default Header Image

Planul manifestărilor consacrate aniversării a 75-a

                                                                     PLAN DE ACȚIUNI CU PRILEJUL CELEBRĂRII A 75 DE ANI

                                                                 DE LA FONDAREA UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

                                                                                „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Nr. ord.

 

Data/perioada desfășurării

Activitatea/acțiunea

Organizator și parteneri

Indicator de realizare

(se va completa pe parcurs)

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

1.

 

Trimestrul III anul 2020

(24-26 septembrie)

 

Trimestrul IV anul 2020

(20-23 octombrie)

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(11-13 noiembrie)

 

 

 

 

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(19-20 noiembrie)

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

CONGRESE

1.1   Congresul internațional medical al studenților și tinerilor medici MedEspera, ediția a VIII-a

 

1.2   Congresul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, consacrat aniversării a 75-a de la fondare

 

1.3     Congresul Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni, ediția a II-a, cu genericul „Sănătatea mintală într-o lume plină de provocări”

 

1.4     Congresul Naţional de Gastroenterologie şi Hepatologie din Republica Moldova, cu participare internaţională

 

1.5     Congresul al VII-lea al Neurologilor din Republica Moldova, Ziua a II-a a Academiei Europene de Neurologie în Republica Moldova

 

         Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

     USMF „Nicolae Testemițanu”

 

           Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni

 

 

 

           Departamentul Știință

 

           Societatea Neurologilor din Republica Moldova

 

2.

 

Trimestrul II anul 2020

(iunie)

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

10 iunie 2020

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(6-8 noiembrie)

 

Trimestrul IV anul 2020

(29 noiembrie)

 

 

Septembrie 2020

 

 

 

Noiembrie 2020

CONFERINȚE TEMATICE, inclusiv on-line

2.1 Conferința științifică internațională „Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare, ediția a III-a

 

2.2 Desfășurarea conferințelor tematice destinate studenților în cadrul cercurilor  științifice ale catedrelor

2.3 Conferința on-line „COVID-19 în activitatea serviciului prespitalicesc de urgență, experiență internațională și naționalăˮ

 

2.4 Conferințe on-line pentru lucrătorii medicali din asistența medicală primară

 

2.5 Conferința consacrată celor 85 de ani de la nașterea ilustrului savant Ion Prisăcari în cadrul IMSP CS Cornești, raionul Ungheni

 

2.6 Conferinţa anuală ştiinţifico-practică Zilele academicianului Natalia Gheorghiu

 

 

2.7 Conferință științifică „Plantele în fortificarea sănătăţii”

 

2.8 Conferința științifico-practică consacrată memoriei profesorului Vasile Procopișin. Farmacistul și rolul lui în sistemul de sănătate

 

          Catedra de filozofie și bioetică

 

 

 

          Catedrele universitare

 

          Catedra de urgențe medicale

 

 

           Departamentul Pediatrie

 

           Catedra de medicină socială și management sanitar „N. Testemițanu”

           Departamentul Știință

 

 

          Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

          Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

 

3.

 

Trimestrul II anul 2020

(12 iunie)

SEMINARE

3.1 Seminar științific interinstituțional: „Interdisciplinaritatea abordării vulnerabilității la pacienții cu stare severă de sănătate”

 

 

           Catedra de filozofie și bioetică

 

4.

 

Trimestrul II anul 2020

(29 mai)

 

Septembrie 2020

 

 

 

Decembrie 2020

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(20 noiembrie)

 

 

 

Noiembrie 2020

MESE ROTUNDE

4.1 Masa rotundă: Problemele actuale în medicina militară şi a calamităţilor

 

4.2 Masă rotundă cu participarea studenților francofoni cu genericul „Imaginea lucrătorului medical în realitățile pandemice”

 

4.3 Masă rotundă „Actualități în medicina nucleară”

 

4.4 Masa rotundă Experiența internațională a aplicării acupuncturii în tratamentul pacienților cu COVID-19 în perioada de convalescență

 

4.5 Workshop „Farmacia verde în beneficiul sănătăţii”

 

           Departamentul Știință

 

           Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană

 

           Catedra de radiologie și imagistică

           Catedra de medicină alternativă și complementară

 

Ø   Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

 

5.

 

 

 

 

 

Trimestrul III anul 2020

 (septembrie)

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(noiembrie)

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(18 decembrie)

ȘEDINȚE ȘI REUNIUNI ALE SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE DIN DOMENIUL MEDICINEI:

5.1 Reuniunea anuală a Asociației Oftalmologilor din Republica Moldova

 

5.2 Ședința festivă a Societății de Dermatovenerologie, consacrată aniversării a 75-a a Universității

 

5.3 Ședința Societății Medicilor Interniști cu genericul Rolul lucrătorului medical în asigurarea calității vieții populației și profilaxia maladiilor netransmisibile

 

 

 

          USMF „Nicolae Testemițanu”

          Asociația Oftalmologilor din Republica Moldova

          Societatea de Dermatovenerologie din Republica Moldova

          Societatea Medicilor Interniști din Republica Moldova

 

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE (DE INSTRUIRE)

6

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

 

 

Trimestrul III anul 2020

(29 septembrie)

 

 

Trimestrul IV anul 2020

12-16 octombrie

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

 

LECȚII PUBLICE TEMATICE, inclusiv de la distanță

6.1 Organizarea lecțiilor tematice în cadrul departamentelor/ catedrelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

6.2 Organizarea lecțiilor tematice în cadrul cursurilor realizate de Departamentul Educație Medicală Continuă cu privire la relația lucrător medical-pacient, comunicarea medic-pacient ș.a.

 

6.3 Lecții publice cu elevii clasei a 9-a din cadrul Liceului „Mihai Viteazul” de Ziua Mondială a Inimii

 

6.4 Cursuri de instruire pentru liceeni „Primul ajutor în caz de urgențe medicale”

 

 

 

6.5 Elaborarea protocoalelor clinice naționale standardizate noi și actualizarea celor existente în suportul personalului din sistemul medical

 

 

          USMF „Nicolae Testemițanu”

 

 

 

          Departamentul Educație Medicală Continuă

 

 

 

          Disciplina de cardiologie

 

 

          Studenții/medici- rezidenți, personalul catedrelor clinice și fundamentale, liceeni, personal interest

 

          Departamentele și catedrele universitare

 

 

 

MANIFESTĂRI SOCIOCULTURALE

7

Trimestrul

III-IV anul2020

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

Pe parcursul anului 2020

 

Pe parcursul anului 2020

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

7.1 Dezvelirea busturilor savanți și medici iluștri, care au pus bazele învățământului superior medical și farmaceutic și au contribuit la dezvoltarea sistemului de sănătate

 

7.2 Realizarea și instalarea plăcii comemorative a eminentului savant Ion Prisăcari - renumit organizator al sănătății, pe blocul unde a locuit de pe strada S. Lazo, mun. Chișinău

 

7.3 Expoziții de publicații tematice cu prilejul aniversării a 75-a a Universității” „Savanți-medici iluștri”

 

7.4 Expoziții de publicații aniversare consacrate personalităților notorii din domeniul medical și farmaceutic

 

7.5 Realizarea unei expoziții de fotografii și de desene dedicată lucrătorilor medicali

 

7.6 Elaborarea biobibliografiilor, seria „Savanți-medici iluștri

 

7.7 Lansări de carte

Ø  USMF „Nicolae Testemițanu”

 

           Comunitatea academică și medicală

 

 

           Catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

 

           Biblioteca Științifică Medicală

 

           Biblioteca Științifică Medicală

 

 

           Departamentul Comunicare și Relații Publice

           Biblioteca Științifică Medicală

 

           Comunitatea academică și medicală

 

8

 

Trimestrul II anul 2020

(iunie)

 

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

Pe parcursul anului 2020

FLASHMOBURI

8.1Flashmob în contextul aniversării a 75-a a Universității, cu participarea medicilor-rezidenți

 

8.2Flashmob cu genericul „Medicina fără hotare”, cu participarea studenților internaționali ai USMF „Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Medicină nr. 2

 

8.3Flashmob cu scop de încurajare a lucrătorilor medicali, cu participarea studenților

 

          USMF „Nicolae Testemițanu”

 

 

          Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

 

          Personalul din cadrul IMSP, centrele de sănătate publică, asistența medicală primară, personal interest

 

 

 

9

 

Pe parcursul anului 2020

 

 

Trimestrul IV anul 2020

(octombrie)

FESTIVALURI

9.1Organizarea festivalului intercultural „Hai să dăm mână cu mână", cu participarea studenților internaționali și autohtoni

 

9.2Festivalul „Tezaur studențesc” - concurs de creație

 

          Departamentul Limba Română și Limbi Moderne

 

          Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

          Comunitatea academică și medicală

 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

10

Trimestrul IV anul 2020

 

 

 

Trimestrul IV anul 2020

 

 

Decembrie  2020

 

 

Trimestrul III-IV

anul 2020

10.1Organizarea jocului intelectual „Ce? Unde? Când?”, ediție specială, consacrată aniversării a 75-a a Universității

 

10.2Organizarea concursului umoristic TVC dedicat lucrătorilor medicali

 

10.3Evenimentul „Moș Cardio 2020” dedicat aniversării a 75-a a Universității

 

10.4Desfășurarea activităților sportive dedicate aniversării a 75-a a Universității

    Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

 

 

 

    Disciplina de cardiologie

 

Ø   USMF „Nicolae Testemițanu”

    ASRM

 

 

 

 

 

ACȚIUNI DE PROMOVARE

11

Pe parcursul anului 2020

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

Anul 2020

(februarie-decembrie)

 

 

Pe parcursul

anului 2020

(martie-decembrie)

 

Pe parcursul

anului 2020

(iunie-octombrie)

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

(octombrie)

 

 

 

 

         Pe parcursul

anului 2020

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

(mai-decembrie)

 

 

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

Trimestrul IV

anul 2020

(decembrie)

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

11.1Reflectarea în mass-media a  manifestărilor și acțiunilor consacrate în contextul aniversării a 75-a a Universității

 

11.2Promovarea lucrătorilor medicali în cadrul emisiunilor televizate și radio (interviuri telefonice sau prezență în platou)

 

11.3Organizarea acțiunilor cu prilejul zilelor sănătății, în conformitate cu datele Organizației Mondiale a Sănătății

 

11.4Organizarea campaniei de promovare Recunoștință și apreciere lucrătorilor medicali, pe rețelele social media

 

11.5Realizarea unui film documentar în contextul celei de-a 75-a aniversare a învățământului medical superior din Republica Moldova, cu difuzarea acestuia la posturile TV

 

11.6Scrierea articolelor aniversare și comemorative consacrate personalităților din domeniul medicinei și farmaceuticii și publicarea în revistelele: „Curierul medical”; „Buletinul Academiei de Științe a Moldovei”; „Sănătate publică, economie și management în medicină”; „Arta Medica” ș.a., în ziarul universitar „Medicus” și în alte ediții periodice

 

11.7Organizarea realizării interviurilor cu medici/personalități notorii/specialiști renumiți în domeniul medicinei și farmaciei

 

11.8Miniinterviuri on-line cu beneficiarii de studii: studenți, medici-rezidenți și medicii care vin la educație continuă la USMF „Nicolae Testemițanu”;

 

11.9Organizarea campaniei „Eu sunt promotorul USMF „Nicolae Testemițanu” în rândul studenților, medicilor-rezidenți, studenților-doctoranzi, a angajaților și a absolvenților Universității în scop de promovare a profesiilor de medic și de farmacist ș.a.;

 

11.10 Realizarea spoturilor video pentru promovarea programelor de studii (a specialităților medicale).

 

11.11 Promovarea performanțelor în domeniul didactic, științific, clinic, social ș.a., înregistrate de membrii comunității universitare

 

11.12 Realizarea materialelor promoționale cu prilejul aniversării a 75-a a Universității

 

11.13 Organizarea Concursului Premiul USMF „Nicolae Testemițanu” pentru jurnaliști 2020, în scop de motivare a reprezentanților mass-media de mediatizare a evenimentelor Universității

 

11.14 Promovarea lucrătorilor medicali prin distribuirea materialelor jurnalistice (articole, reportaje, interviuri ș.a), pe paginile în rețelele social media

Ø   Departamentul Comunicare și Relații Publice

 

Ø   Comunitatea USMF „Nicolae Testemițanu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI DE APRECIERE ȘI MOTIVARE

12

Pe parcursul

anului 2020

 

 

 

 

Trimestrul III

anul 2020

 

 

 

 

Iunie 2020

 

 

 

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

 

Pe parcursul

anului 2020

 

Pe parcursul

anului 2020

12.1Înaintarea către Guvernul Republicii Moldova a propunerilor privind decorarea cu medalia „Nicolae Testemițanu” și cu alte distincții de stat a cadrelor științifico-didactice ale Universității

 

12.2Aprobarea și aplicarea Cadrului Național al Calificărilor în domeniul Medicinei, Stomatologiei, Farmaciei, Optometriei, Medicinei preventive, Asistenței medicale generale

 

12.3Decernarea cu diplome și medalii a  cadrelor științifico-didactice ale Universității în contextul Zilei Lucrătorului Medical și al Farmacistului

 

12.4Decernarea cu diplome și medalii a cadrelor științifico-didactice ale Universității în contextul aniversării a 75-a

 

12.5Scrierea felicitărilor aniversare pentru angajații Universității

 

12.6Scrierea și expedierea felicitărilor electronice angajaților Universității cu ocazia diverselor sărbători, inclusiv în contextul aniversar.

Ø  USMF „Nicolae Testemițanu”

Ø   Departamentul Resurse Umane

 

 

          Departamentul Didactic și Management Academic

 

 

 

Ø  USMF „Nicolae Testemițanu”

Ø  Departamentul Comunicare și Relații Publice

Ø  Departamentul Resurse Umane

 

 

 

Ø  Departamentul Comunicare și Relații Publice