medalie de argint

Rezultatele științifice ale Centrului Interuniversitar de Drept Medical creat de USMF „Nicolae Testemițanu” și USM 

Published: 04.06.2021

 

medalia de argintCentrul Interuniversitar de Drept Medical a fost creat în temeiul Acordului de parteneriat încheiat la data de 17 aprilie 2019  între Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. Entitatea a fost fondată la inițiativa doctorului habilitat în drept Nicolae Sadovei (USM) și a doctorului în drept Tatiana Novac (USMF „Nicolae Testemițanu”), în vederea concentrării resurselor ştiinţifice pentru dezvoltarea  cercetărilor privind promovarea și susținerea necondiționată a drepturilor inerente persoanelor fizice la viață și ocrotirea sănătății – drepturi fundamentale ale omului. În opinia Tatianei Novac, scopul centrului este de a crea condiţii favorabile pentru cadrele ştiinţifico-didactice universitare de a participa în proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă în materia drepturilor omului în domeniul sănătăţii, prin asigurarea calității elaborărilor ştiinţifice, stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific.

Ca rezultat al activităților desfășurate, a fost elaborat un set de instrumente speciale pentru determinarea gradului referenţial de protecţie a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală de un grup de cercetători de la USMF „Nicolae Testemițanu” (conferențiarii universitari Andrei Pădure, doctor habilitat în științe medicale, șeful Catedrei de medicină legală, și Tatiana Novac, șefa Departamentului Juridic, Catedra de medicina socială și management „Nicolae Testemițanu”)  și USM (conf. univ. Nicolae Sadovei, doctor habilitat în drept, Aliona Chisari-Rurak, doctor în drept, studenții-doctoranzi Inna Soțchi și Ion Guceac).  Documentul include patru instrumente speciale și reprezintă o premieră pentru comunitatea medicală din Republica Moldova. Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare „Protecţia consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, susținut de Programul de Stat 2020-2023. 

În data de 17 mai 2021, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a înregistrat lucrarea „Instrumentar de determinare a gradului referenţial de protecţie a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală” și a eliberat grupului de cercetători Certificatul de înregistrare a obiectului dreptului de autor și drepturilor conexe.  

Conferențiarul Andrei Pădure a opinat că instrumentarul este cea mai palpabilă realizare a acestui proiect, iar beneficiile vor fi resimțite pe parcurs: „Grație acestui instrumentar va fi optimizată legislația din domeniul sanitar și va fi evaluată corespunderea acesteia cu normele internaționale de drept. De asemenea, acesta va sta la baza proiectelor de propuneri pentru îmbunătățirea legislației naționale din domeniul sănătății publice. Toate acestea vor avea un impact benefic asupra întregii comunități medicale, dar și la nivel instituțional, dat fiind faptul că majoritatea cadrelor didactice ale USMF „Nicolae Testemițanu” sunt medici și activează în clinici”.

Instrumentarul a fost apreciat cu Medalia de argint la Târgul internațional de inovații și educație creativă pentru tineret, ediția a V-a, ce a avut loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, la data de 29 mai 2021.

medalia de argint
medalie de argint
certificat AGEPI
certificat AGEPI
medalia de argint
medalie de argint
certificat AGEPI
certificat AGEPI
usmf
protecţia drepturilor pacientului
USM
Centrul Interuniversitar de Drept Medical

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii