Rector cv Header image

Leonid Cobâleanschi

Education

-
Școala Medie din satul Baraboi, raionul Rîșcani (actualmente raionul Dondușeni), RSS Moldovenească;
-
Colegiul de Medicină din or. Soroca;
-
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC);
-
Studii de doctorat, specialitatea Fiziopatologie, ISMC;
-
Studii postdoctorale, Institutul Alimentar al Academiei de Științe Medicale din URSS.
-
Șef al Punctului medical în satele Moşeni, Hiliuţi și Baraboi din raionul Rîșcani;
Asistent, Catedra de patofiziologie, Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC);
Prodecan, Facultatea de Medicină Generală, ISMC;
Lector superior, Catedra de patofiziologie, ISMC;
Conferențiar, Catedra de patofiziologie, ISMC;
-
Cercetător în Laboratorul de enzimologie, Academia de Științe Medicale a URSS;
-
Rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău;
Profesor, Catedra de patofiziologie, ISMC;
-
Șef de catedră, Catedra de fiziopatologie, ISMC.
Doctor în științe medicale;

Conferențiar, Catedra de patofiziologie;
Doctor habilitat în științe medicale;
Profesor, Catedra de patofiziologie.
Membru al Comitetului republican pentru decernarea premiilor de stat în domeniul științei și tehnicii;
Membru al Colegiului Ministerului Sănătății;
Președinte al Consiliului specializat de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat în științe medicale;
Membru al Comisiei de coordonare științifică pe lângă Președintele Republicii Moldova;
Membru al colegiilor de redacție a Enciclopediei RSSM, al publicațiilor „Curierul sănătății”, „Societate, om sănătate”, „Casa Noastră”.

Este autorul a două monografii, a unui dicţionar explicativ în domeniu român-rus-francez, a unui compendiu de lucrări practice;

 

A publicat peste 120 de articole și teze științifice, a înregistrat două propuneri de raționalizare;

 

A efectuat cercetări ştiinţifice ample în mai multe domenii ale medicinei interne, în special privind şocul traumatic, extinzând şi aprofundând, în mod consecvent, cercetările ştiinţifice ale traumei grave;

 

Cercetările clinice le-a îmbinat cu cele experimentale, dezvoltând direcția  științifică de determinare a fermenților lizosomali în ficat, rinichi și nivelul lor  în sânge la șocul de compresie și corecția lor;

 

A participat la conferințe și congrese naționale și internaționale în diverse domenii, cea mai mare rezonanță având cea de la primul Congres mondial al fiziopatologilor din Moscova 1990;

 

Sub îndrumarea profesorului Leonid Cobâleanschi au fost susținute 7 teze de doctor în științe medicale și 3 de doctor habilitat.

Premiul de Stat în domeniul știinţei şi tehnicii pentru realizări remarcabile în studiul șocului traumatic;
Titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova pentru realizările obţinute în ştiinţă, în instruirea şi educarea cadrelor medicale;
Două medalii „Pentru vitejie în muncă”;
Insigna „Eminent al ocrotirii sănătăţii”;
Diplome de onoare din partea Prezidiului Suprem al Republicii Moldova.