management

Board of Directors

Nr.

Prenume, nume

Funcţia

Date de contact

1

Emil Ceban

preşedintele Consiliului de administrație, rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

2

Didina Nistreanu

secretar al Consiliului de administrație, secretar ştiinţific, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

3

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

4

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 205 219

stanislav.groppa@usmf.md

5

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică şi rezidenţiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 700

valeriu.revenco@usmf.md

6

Marcel Abraş

prorector pentru activitate socială, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 708

marcel.abras@usmf.md

7

Victoria Craveț

prorector pentru activitate economico-financiară

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

8

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

9

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2

022 205 122

medicina2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

10

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie

022 205 276

stomatologie@usmf.md

oleg.solomon@usmf.md

11

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

12

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat

022 205 332

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

13

Silvia Stratulat

șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

14

Vladislav Badan

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă

032 205 905

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

15

Parascovia Becciev

contabil-șef, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

022 205 709

parascovia.becciev@usmf.md

contabilitatea@usmf.md

16

Svetlana Lupașco

economist-șef, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

022 205 345

svetlana.lupasco@usmf.md

economia@usmf.md

17

Tatiana Novac

șef departament, Departamentul Juridic

022 205 144

tatiana.novac@usmf.md

juridica@usmf.md

18

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

022 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

relațiipublice@usmf.md

19

Valentina Șpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

022 205 380

valentina.spac@usmf.md

patrimoniu@usmf.md

20

Andrei Romancenco

şef centru, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

21

Victor Șchiopu

director, Campusul studenţesc

022 205 440

victor.schiopu@usmf.md

complexstudentesc@usmf.md

22

Sergiu Berliba

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemiţanu”

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

23

Gheorghe Buruiană

președinte, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

022 205 176

gheorghe.buruiana@usmf.md

asr@usmf.md