management

Consiliul de administraţie

Nr.

Prenume, nume

Funcţia, gradul ştiinţific

Date de contact

1

Ion Ababii

preşedintele Consiliului de administrație, rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

2

Didina Nistreanu

secretar al Consiliului de administrație, secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conferențiar universitar

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

3

Olga Cerneţchi

vicepreşedinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

4

Igor Cemortan

prorector pentru calitate și evaluare academică, dr. în biologie, conferențiar universitar

022 205 135

igor.cemortan@usmf.md

5

Mihail Gavriliuc

prorector pentru studenți internaţionali, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

6

Olga Tagadiuc

prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

022 205 503

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

7

Valeriu Revenco

prorector pentru educație postuniversitară, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 727 547

022 205 408

valeriu.revenco@usmf.md

8

Gheorghe Rojnoveanu

prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md

9

Emil Ceban

prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

10

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 205 170

evghenii.gutu@usmf.md

11

Serghei Suman

prorector pentru educaţie şi probleme sociale, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

serghei.suman@usmf.md

12

Victoria Craveț

prorector pentru activitate financiară și administrativă

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

13

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, şeful Catedrei de boli infecţioase, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

14

Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, şeful Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie orală, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

022 205 763

022 205 276

stomatologie@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md

15

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conferențiar universitar

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

16

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

17

Vladislav Badan

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

022 205 211

022 205 248

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

fecmf@usmf.md

18

Silvia Stratulat

șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

19

Parascovia Becciev

contabil-șef, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

022 205 709

parascovia.becciev@usmf.md

contabilitatea@usmf.md

20

Svetlana Lupașco

economist-șef, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

022 205 345

svetlana.lupasco@usmf.md

economia@usmf.md

21

Oleg Galbur

șef departament, Departamentul Resurse Umane, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie fizică

022 205 703

oleg.galbur@usmf.md

resurseumane@usmf.md fiziopatologie@usmf.md

22

Tatiana Novac

șef departament, Departamentul Juridic

022 205 144

tatiana.novac@usmf.md

juridica@usmf.md

23

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

022 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

relațiipublice@usmf.md

24

Valentina Șpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

022 205 380

valentina.spac@usmf.md

patrimoniu@usmf.md

25

Andrei Romancenco

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

26

Victor Șchiopu

director, Campusul studenţesc

victor.schiopu@usmf.md

complexstudentesc@usmf.md

27

Sergiu Berliba

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților a USMF „Nicolae Testemițanu”, dr. șt. med., conferențiar universitar

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

28

Gheorghe Buruiană

președinte, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

022 205 176

gheorghe.buruiana@usmf.md

asr@usmf.md