management

Consiliul de administraţie

Nr.

Prenume, nume

Funcţia

Date de contact

1

Emil Ceban

preşedintele Consiliului de administrație, rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

2

Didina Nistreanu

secretar al Consiliului de administrație, secretar ştiinţific, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

3

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

 

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

4

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

 

022 205 219

stanislav.groppa@usmf.md

5

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică şi rezidenţiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 700

valeriu.revenco@usmf.md

6

Marcel Abraş

prorector pentru activitate socială, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 205 708

marcel.abras@usmf.md

7

Victoria Craveț

prorector pentru activitate economico-financiară

 

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

8

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

 

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

9

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 205 122

medicina2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

10

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 205 276

stomatologie@usmf.md

oleg.solomon@usmf.md

11

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, conferențiar universitar, dr. șt. farm.

 

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

12

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

 

022 205 332

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

13

Silvia Stratulat

șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic

 

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

 14

Stela Adauji

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă, conferențiar universitar, dr. șt. farm. 

022205160

022245082

stela.adauji@usmf.md

fecm@usmf.md

15 Lilian Șaptefrați director, Școala doctorală în domeniul Științe medicale, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 142

lilian.saptefrati@usmf.md

doctormaster@usmf.md

16 Elena Raevschi șef departament, Departamentul Cercetare, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 398

elena.raevschi@usmf.md

17 Vladislav Badan șef departament, Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

032 205 905

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

18 Igor Cemortan

 

șef departament, Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, conferențiar universitar, dr. șt. biol.

 

igor.cemortan@usmf.md

foreign@usmf.md

19

Evelina Gherghelegiu

șef al Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană

 

022 205 289

evelina.gherghelegiu@usmf.md

relatiiexterne@usmf.md

20

Svetlana Lupașco

economist-șef, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

 

022 205 345

svetlana.lupasco@usmf.md

economia@usmf.md

21

Tatiana Novac

șef departament, Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane

 

022 205 144

tatiana.novac@usmf.md

juridica@usmf.md

22

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

 

022 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

relațiipublice@usmf.md

23

Valentina Șpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

 

022 205 380

valentina.spac@usmf.md

patrimoniu@usmf.md

24

Andrei Romancenco

şef centru, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

 

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

25

Sergiu Stegărescu

șef, Campusul studenţesc

 

022 205 440

serghei.stegarescu@usmf.md

complexstudentesc@usmf.md

26

Sergiu Berliba

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemiţanu”, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

27

Gheorghe Buruiană

președinte, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

 

022 205 176

gheorghe.buruiana@usmf.md

asr@usmf.md

 

 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Consiliului de administraţie al USMF „Nicolae Testemițanu” (28.05.2020)