Organizarea concursului pentru alegerea rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru alegerea rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Published: 08.08.2019

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, anunță concurs pentru ocuparea postului de rector.

La concurs pot participa persoanele care dau dovadă de calități imperative pentru exercitarea funcției de rector, cum ar fi: integritate academică și devotament universitar, performanță, onestitate și corectitudine în cercetarea științifică, profesionalitate pluridimensională, dinamică pozitivă a dezvoltării profesionale, capacități manageriale performante, cunoaștere, utilizare şi comunicare degajată în limbile română, engleză/franceză/rusă, nu sunt și nu au fost membri ai vreunui partid politic în ultimii cinci ani și care corespund următoarelor criterii:

a)    titlu științific și/sau ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;

b)   experiență de activitate în învățământul superior şi în cercetare de cel puțin 5 ani.       

Dosarul va conține obligatoriu următoarele documente:

a)      scrisoarea de intenție;

b)      curriculum vitae (format Europass);

c)      copia buletinului de identitate;

d)  copiile actelor de studii, ale diplomelor referitoare la titlurile științifice şi ştiinţifico-didactice;

e)  documente doveditoare privind experiența în învățământul superior şi în cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi științifică a candidatului;

f)       programul de activitate;

g)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări, în decursul activității sale, ale normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

Data limită de depunere a dosarelor este 29 august 2019.

Dosarele pot fi depuse personal, prin e-mail sau prin poștă, după cum urmează:

a) în Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, biroul 218, luni-vineri (zilele lucrătoare), 14:00-17:00;

b) prin e-mail – la adresa alegeri.rector@usmf.md;

c) prin poștă – pe adresa instituției, cu mențiunea „Concurs rector”. 

Persoanele responsabile de recepționarea dosarelor și de oferirea informațiilor suplimentare: Ecaterina Stasii și Eugen Tcaciuc (tel. 022 205 196 sau alegeri.rector@usmf.md).

Pentru mai multe detalii vizualizaţi Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

 

Organizarea concursului pentru alegerea rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
usmf
concurs
rector
alegerea rectorului

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii