Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi

Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi

Published: 28.11.2019

 

Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi

„La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu din Republica Moldova există un sistem de management al calității complet și performant și o echipă competentă de o înaltă ținută academică profesională”, a afirmat Vlad Gheorghița, șeful echipei de audit extern, în cadrul ședinței de totalizare.

Evaluarea externă a fost efectuată în zilele de 26 și 27 noiembrie, cu scopul de a verifica dacă procesele desfășurate în universitatea noastră continuă să corespundă cerințelor de calitate ale Standardului internațional ISO 9001:2015. Auditul extern a fost realizat de către o echipă de experți ai Companiei  de certificare „Certind” din București, reprezentată de Vlad Gheorghița, auditor-șef, și Angela Frunze, specialist în managementul calității.

Misiunea de audit a debutat cu ședința de deschidere, în cadrul căreia șeful echipei de evaluare a prezentat celor prezenți Programul de audit extern. Ședința, la care au participat șefi de subdiviziuni universitare, a fost condusă de Victoria Craveț, prorector pentru activitate economico-financiară, care a menționat: „Calitatea a fost și rămâne o prioritate pentru universitatea noastră, iar o expertiză venită din afară este întotdeauna binevenită pentru îmbunătățirea proceselor”. 

Reprezentanții Universității au punctat principalele realizări din ultimii doi ani - indicatori de calitate, precum obținerea certificatelor de acreditare a tuturor programelor de studii de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și a certificatului de acreditare instituțională internațională, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală. O altă performanță constituie acreditarea Facultății de Stomatologie de către Consiliul Dentar din California, fapt ce a permis admiterea la studii universitare și postuniversitare a cetățenilor americani. 

​​Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi

Rectorul Universității Emil Ceban a avut o întrevedere cu expertul Vlad Gheorghița, la care au discutat despre funcționarea Sistemului de Management al Calității (SMC) în instituția noastră și extinderea acestuia pe anumite domenii în anii următori. Rectorul a accentuat rolul și importanța activității Departamentului Audit Intern în asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității proceselor desfășurate în Universitate.

Experții în calitate au constatat că documentația Universității este întocmită și aplicată corect, fiind respectate cerințele standardului menționat, însă au venit cu unele recomandări pe segmentul managementului riscurilor și identificarea acestora.

În cadrul ședinței de totalizare, prorectorul pentru activitate economico-financiară Victoria Craveț a subliniat că, de la an la an, se atestă o îmbunătățire a proceselor conform recomandărilor anterioare. „În viitor ne propunem să extindem Sistemul de Management al Calității în conformitate cu alte standarde, care sunt solicitate și de fondatorul instituției - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, a subliniat Victoria Craveț. Totodată, prorectorul a apreciat promptitudinea subdiviziunilor universitare, care au dat dovadă de organizare și perseverență și au prezentat documentele în timp restrâns, astfel, experții având posibilitatea de a-şi realiza misiunea în termenii stabiliți. În același timp, prorectorul a subliniat că aprecierile evaluatorilor străini sunt foarte valoroase pentru comunitatea universitară, acestea fiind rezultatul muncii întregului colectiv. 

Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externiOlga Iurco, șefa Departamentului Audit Intern, a menționat că recomandarea referitoare la procedura ce ține de managementul riscurilor este o cerință relativ nouă și mai dificilă şi urmează să fie îmbunătățită în anul 2020. „Suntem siguri că în următorii doi-trei ani vom menține Sistemul de Management al Calității și-l vom îmbunătăți, deoarece am simțit cu toții impactul pozitiv al implementării acestuia, fapt care ne mobilizează spre perfecţionare continuă și ne face să fim cu un pas înaintea altor universități din țară”, a accentuat Olga Iurco.

Anul acesta au fost supuse evaluării externe subdiviziunile didactice: Catedra de biologie moleculară și genetică umană, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, Disciplina de sinteze clinice și departamentele: Educație Medicală Continuă; Resurse Umane; Departamentul Didactic și Management Academic; Economie, Buget și Finanțe; Administrarea Patrimoniului; Achiziții și Marketing și Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră.

scopul de a verifica dacă procesele desfășurate în universitatea noastră continuă să corespundă cerințelor de calitate ale standardului internaționala
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
scopul de a verifica dacă procesele desfășurate în universitatea noastră continuă să corespundă cerințelor de calitate ale standardului internaționala
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
 Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemițanu” - apreciat de evaluatori externi
USMF
audit extern
sistem de management al calității
Evaluare externă
rector Emil Ceban
ISO 9001:2015
evaluatori
calitate
procedură
managementul riscurilor
sistem de calitate

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii