sofia sirbu

„Sofia Sîrbu – cel mai frumos dascăl al stomatologilor”

Published: 08.06.2021

basorelief sofia sîrbuPrestigiul unei instituţii de învăţământ superior, în mare parte, este determinat de potenţialul său intelectual. Pe parcursul celor 75 de ani de activitate, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a format o echipă de cadre științifico-didactice profesioniste, constituită din personalităţi notorii și devotate Almei Mater. Printre acestea se regăsește și Sofia Sîrbu, profesor universitar, personalitate marcantă, unul dintre fondatorii Facultăţii de Stomatologie, a școlii autohtone de stomatologie și a serviciului stomatologic din țară.

În adresarea sa, rectorul Emil Ceban a remarcat că profesorul Sofia Sîrbu a înscris o filă de glorie în istoria Universităţii și a comunităţii medicale autohtone, evidențiindu-se ca un savant talentat şi pedagog de vocație, un medic stomatolog ilustru, manager iscusit al învăţământului superior stomatologic şi al serviciului stomatologic. Sofia Sîrbu a  fost o personalitate notorie, un om cu o poziţie civică activă, cu verticalitate și demnitate națională, a elaborat primul plan de studii autohton al facultăţii de profil şi a organizat procesul de trecere la predarea în limba română.

„Chipul luminos al profesorului Sofia Sîrbu se va păstra viu în memoria noastră, a celor care am cunoscut-o, am avut șansa de a-i fi discipoli şi de a activa împreună cu Domnia Sa. Totodată, acest eveniment de suflet rămâne un model de educație pentru viitoarele generaţii de medici, care își vor continua studiile la universitatea  noastră”, a accentuat rectorul Ceban. 

basorelief sofia sîrbuOleg Solomon, decanul Facultății de Stomatologie, președintele Asociației Stomatologilor din Republica Moldova, a menționat că evenimentul are o conotație semnificativă, deoarece în data de 8 iunie Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 62 de ani de activitate. „Prin acest gest încercăm să păstrăm amintirea vie și luminoasă a profesorului Sofia Sîrbu, cea care, pe lângă faptul că a format zeci de generații de medici stomatologi, este și inițiatoarea colaborării internaționale cu facultățile de stomatologie din România și a organizat primele mobilități academice. A promovat limba maternă, fiind printre primii profesori care, împreună cu regretatul Ilarion Postolache, au ținut prelegeri studenților în limba română. Decanul Facultății de Stomatologie a dat citire unor versuri de Adrian Păunescu „...dintre toate câte sunt pe lume, cei mai frumoși rămân învățătorii”, subliniind că „așa va rămâne Sofia Sîrbu în inimile noastre”. 

Profesorul universitar Sergiu Ciobanu, șeful Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie orală, s-a declarat onorat de faptul că este discipolul Sofiei Sîrbu – cel mai frumos profesor al său, unul dintre pilonii Facultății de Stomatologie, cea care a pus începutul tuturor activităților didactice, metodice, științifice și manageriale în această instituție, inclusiv a contribuit la edificarea acestei clinici frumoase, în acest mod punând umărul la construcția unei mici părticele a Almei Mater.

„Profesor universitar, Om Emerit în învățământul public, Laureat al Premiului de Stat, manager de performanță – sunt titluri și aprecieri obținute grație unei munci titanice, începând din primii ani de activitate. Cu toate că era o personalitate exigentă și ambițioasă, Sofia Sîrbu a fost dascălul iubit și apreciat de toți, inclusiv de către studenți și medici-rezidenți – pentru că toate proiectele inițiate erau realizate cu succes”, a accentuat Sergiu Ciobanu.

nicolauProfesorul Gheorghe Nicolau a amintit că a cunoscut-o pe Sofia Sîrbu din anul 1964 și au lucrat împreună la multe proiecte, inclusiv la crearea, în premieră, a Clinicii Universitare Stomatologice. Profesorul a menționat că la realizarea acelei idei a contribuit și rectorul Vasile Anestiadi.

Valeriu Burlacu, profesor universitar la Catedra de stomatologie terapeutică, a adus un omagiu profesorului Sofia Sîrbu, care i-a fost și colegă, printr-o poezie proprie, în care a descris viața Domniei Sale în rimă, exprimând recunoștință pentru contribuția la formarea sa ca medic stomatolog.

Sculptorul Veaceslav Jigliţchi, conducătorul echipei care a creat basorelieful, şi-a exprimat recunoștința pentru întreaga comunitate medicală afectată din cauza pandemiei și a mulțumit Universității pentru încrederea acordată în înveșnicirea memoriei medicilor iluștri din țara noastră.

Sofia Sîrbu s-a născut la 6 ianuarie 1937, în satul Izvoare, judeţul Orhei. După absolvirea Școlii Medii din satul Chiperceni, în 1954, susţine examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, unde împreună cu alţi 24 de studenţi este îndreptată la Institutul de Stat de Medicină şi Stomatologie din Harkov, Ucraina. Revenită în țară în 1959, şi-a început activitatea profesională la Policlinica Stomatologică Municipală din Chișinău.

La recomandarea rectorului Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC), Nicolae Testemițanu, în martie 1960 începe studiile prin secundariat clinic la specialitatea Terapie stomatologică. Timp de un an, studiază și activează la Catedra de stomatologie terapeutică a Institutului de Medicină din Kiev. La 1 iulie 1961 este rechemată la Alma Mater și numită în funcţia de asistent la Catedra de stomatologie terapeutică, având sarcina de a organiza procesul didactic. Prin ordinul rectorului, în 1962 este numită şef al Catedrei de stomatologie terapeutică, funcţie pe care a îndeplinit-o până în decembrie 1986.

În 1967, Sofia Sîrbu susţine teza de doctor în științe medicale în domeniul  pedodonţiei. Ulterior efectuează un stagiu la Catedra de histologie şi embriologie orală, Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină din Toronto, Canada. Tot de aici a preluat modelul  de educație medicală continuă pentru cadrele de profil stomatologic și a lansat inițiativa fondării unei clinici stomatologice la Facultatea de Stomatologie a ISMC. 

În august 1977, adresează Consiliului de Miniştri al RSSM un demers, prin care argumentează necesitatea creării unei clinici stomatologice la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Prin Decizia ministrului sănătății (Chiril Draganiuc), fosta Policlinică a Spitalului Republican din strada Toma Ciorbă, 42, a fost transferată  Institutului a fost creată Clinica Universitară Stomatologică  – centru metodic, consultativ şi de instruire  a cadrelor în domeniu. Până în anul 1986, Sofia Sîrbu a fost directorul acestei clinici. 

Incontestabilă este contribuţia profesorului la formarea și consolidarea echipelor Catedrei de stomatologie terapeutică și ale Clinicii Universitare Stomatologice și la elaborarea complexului metodico-didactic al acestor subdiviziuni. În perioada exercitării funcţiei de decan al Facultăţii de Stomatologie (1986-1993), grație competențelor didactice şi manageriale, a contribuit plenar la elaborarea conceptului de instruire continuă universitară şi postuniversitară a medicilor și a farmaciștilor.

Cunoştinţele vaste, experiența bogată, corectitudinea și exigenţa faţă de sine,  de colegi, dar și față de discipoli au spus cuvântul în performanțele Facultății de Stomatologie, aceasta clasându-se de nenumărate ori pe primul loc în cadrul Universităţii. Sofia Sîrbu a elaborat primul plan de studii autohton al facultăţii de profil şi a organizat procesul de trecere la predarea în limba română.

Activitatea de cercetare este reflectată în  140 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii, trei compendii, o culegere de teste, șase recomandări metodice ş.a. Sub conducerea Domniei Sale au fost susținute două teze de doctor în științe medicale și a recenzat mai multe teze de doctor și de doctor habilitat. Activitatea didactică a îmbinat-o armonios cu cea socială: de 3 ori a fost deputat al Consiliului Orăşenesc Chişinău, iar o perioadă îndelungată a deţinut funcţia de preşedinte al Societății Medicilor Stomatologi din Republica Moldova.

În calitate de delegat a participat la cinci congrese postbelice ale stomatologilor din fosta URSS. A fost invitată la Congresul Naţional al Dentiştilor din Canada (Vancouver, 1973) şi la Conferinţa dentiştilor provinciei Ontario. A fost membru al Comisiei de atestare a medicilor stomatologi, al Consiliului ştiinţific al Facultăţii de Stomatologie, al administrației Societății Medicilor Stomatologi. Sub conducerea sa a fost fondată școala autohtonă de stomatologie terapeutică.

Profesorul Sofia Sîrbu a fost apreciată după merit atât de comunitatea medicală şi cea pedagogică, cât și de autoritățile guvernamentale. Pentru merite deosebite în activitate și contribuție substanțială la formarea a zeci de  generații de medici stomatologi a fost distinsă cu titlurile onorifice de Lucrător Emerit al învăţământului public, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Om Emerit şi decorată cu Ordinul „Gloria Muncii”.

S-a stins din viață la 25 februarie 2020, la vârsta de 83 de ani. Amintirea ilustrului pedagog, savant și „mare Om” – Sofia Sîrbu va rămâne mereu vie în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.

Mai multe fotografii de la evenimentul de dezvelire a basoreliefului profesorului Sofiei Sîrbu vedeți pe: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=usmf.md&set=a.4236626889723032

 

basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
basorelief sofia sîrbu
usmf
basorelief
in memoriam
Sofia Sîrbu
profesor
Facultatea de Stomatologie
Clinica Universitară Stomatologică

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii