Alegerea unui nou membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

Published: 21.09.2022
8:00
Blocul morfologic, etajul 3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192
intrare liberă

În baza Deciziei Senatului Universității nr. 7/16 din 30.08.2022 și a Ordinului rectorului nr. 195-A din 02.09.2022, Comisia Electorală Universitară anunță demararea procedurii de alegere a unui nou membru în componența Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) din rândul cadrelor didactice titulare ale Universității.

Criteriile de accedere la calitatea de membru al CDSI sunt:

-         să activeze în calitate de cadru didactic titular;

-         să nu dețină funcții de conducere/managerială în cadrul Universității;

-         să nu fie membru al Senatului;

-         să dețină titlu științific și/sau științifico-didactic;

-         să posede o experiență de cel puțin 5 ani de activitate în calitate de angajat titular la instituție.

 

Dosarul candidatului va include următoarele documente:

-         recomandarea consiliilor facultăților;

-         Curriculum Vitae;

-         copia buletinului de identitate;

-         copiile actelor de studii, diplome referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;

-      documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte acte ce atestă activitatea profesională și științifică a candidatului;

-       declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul va fi depus între orele 8.00-15.00, în Blocul morfologic, etajul 3 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192), între orele 8.00-15.00, personal președintelui Comisiei Electorale Universitare, profesorului universitar Ilia Catereniuc.

Data limită de depunere a dosarului - 30 septembrie 2022.

Add to Calendar 2022-09-30 05:00:00 2022-09-30 05:00:00 Alegerea unui nou membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu” Description USMF example@mail.com Europe/Chisinau public
usmf
alegeri
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională
Comisia Electorală Universitară

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii