Default Header Image

Institutional Strategic Development Council

Nr.

Prenumele, numele

Funcţia

Instituția pe care o reprezintă

1. Ion Dodon

Membru; director general, Compania Națională de Asigurări în Medicină

Membru delegat de Ministerul Sănătății

2. Valentina Badrajan    
3.

Aurelia Spinei

Secretar CDSI; dr. hab. șt. med., profesor universitar Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”
4. Lora Moșanu-Șupac

Membru; dr. șt. biol., conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

Membru delegat de Ministerul Educației și Cercetării

5.

Nina Lupan Membru, șef adjunct al Direcţiei generale, Ministerul Finanțelor Membru delegat de Ministerul Finanțelor

6.

Ceslav Ciuhrii Membru, om de afaceri Expert extern din partea Senatului

7.

Ion Dumbrăveanu Membru; dr. hab. șt. med., conferențiar universitar Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

8.

Emil Ceban Membru, rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar

USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Victoria Craveț Membru din oficiu, prorector pentru activitate economico-financiară USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului pentru dezvoltare strategică al USMF „Nicolae Testemițanu” (28.05.2020)