Default Header Image

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională

Nr.

Prenumele, numele

Funcţia

Instituția pe care o reprezintă

1. Ion Dodon Membru; director general, Compania Națională de Asigurări în Medicină Membru delegat de Ministerul Sănătății
2. Nina Lupan

Membru, șef adjunct al Direcţiei generale, Ministerul Finanțelor

Membru delegat de Ministerul Finanțelor
3. Valentina Badrajan    
4.

Lora Moșanu - Șupac

Membru; dr. șt. biol., conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

Membru delegat de Ministerul Educației și Cercetării

5.

Ceslav Ciuhrii Membru, om de afaceri Expert extern desemnat de Senat
6. Ion Dumbrăveanu Membru; dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

7. Aurelia Spinei Secretar CDSI; dr. hab. șt. med., profesor universitar Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

8.

Emil Ceban

Membru din oficiu; rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar

USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Victoria Craveț

Membru din oficiu; prorector pentru activitate economico-financiară

USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului pentru dezvoltare strategică al USMF „Nicolae Testemițanu” (28.05.2020)