Default Header Image

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională

Nr.

Prenumele, numele

Funcţia

Instituția pe care o reprezintă

1. Valeriu Chițan

Președinte CDSI; președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Expert extern desemnat de Senat
2.

 

 

Membru delegat de Ministerul Sănătății

3.

Aurelia Spinei

Secretar CDSI; dr. hab. șt. med., profesor universitar

Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

4.

Lora Moșanu - Șupac

Membru; dr. șt. biol., conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

Membru delegat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

5.

Nina Lupan

Membru

Membru delegat de Ministerul Finanțelor

6. Adrian Belîi Membru, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

7. Ceslav Ciuhrii

Membru

Expert extern desemnat de Senat

8.

Emil Ceban

Membru din oficiu; rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar

USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Victoria Craveț

Membru din oficiu; prorector pentru activitate economico-financiară

USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului pentru dezvoltare strategică al USMF „Nicolae Testemițanu” (28.05.2020)