Default Header Image

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională

Nr.

Prenumele, numele

Funcţia

Instituția pe care o reprezintă

1.  

 

Expert extern desemnat de Senat
2.

Ion Dodon

Membru; director general, Compania Națională de Asigurări în Medicină 

Membru delegat de Ministerul Sănătății

3.

Aurelia Spinei

Secretar CDSI; dr. hab. șt. med., profesor universitar

Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

4.

Lora Moșanu - Șupac

Membru; dr. șt. biol., conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

Membru delegat de Ministerul Educației și Cercetării

5.

Nina Lupan

Membru, șef adjunct al Direcţiei generale, Ministerul Finanțelor

Membru delegat de Ministerul Finanțelor

6. Alexandru Corlăteanu Membru; dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

Membru ales din rândul cadrelor didactice titulare ale USMF „Nicolae Testemițanu”

7. Ceslav Ciuhrii

Membru, om de afaceri

Expert extern desemnat de Senat

8.

Emil Ceban

Membru din oficiu; rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar

USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Victoria Craveț

Membru din oficiu; prorector pentru activitate economico-financiară

USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului pentru dezvoltare strategică al USMF „Nicolae Testemițanu” (28.05.2020)