Default Header Image

Members of the Senate

 Nr. 

 Prenume, nume

 Funcţia, gradul ştiinţific

 Date de contact

1

Emil Ceban

rector, preşedintele Senatului, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 701

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

2

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

3

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific al Senatului, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

4

Stanislav Groppa 

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 242 391

022 205 158

prorectorstiinta@usmf.md

stanislav.groppa@usmf.md

5

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 727 547

022 205 408

prorectorclinica@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

 

 

6

Victoria Craveț 

prorector pentru activitate economico-financiară

 

022 205 712

prorectorfinante@usmf.md

victoria.cravet@usmf.md

7

Marcel Abraș

prorector pentru activitate socială, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 707

marcel.abras@usmf.md

8

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, şeful Catedrei de boli infecţioase, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

9

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şeful Catedrei de dermatovenerologie, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

dermatovenerologie@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

10

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, șeful Catedrei de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 205 276

stomatologie@usmf.md

11

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, conferențiar universitar, dr. șt. farm.

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

12

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 331

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

13

 

Sergiu Berliba
 

preşedintele Comitetului sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 242 472

022 205 176

sergiu.berliba@usmf.md

14

Victor Ghicavîi

profesor consultant, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 412

victor.ghicavii@usmf.md

 

15

Serghei Matcovschi

șef Departamentul Medicină Internă, șeful Disciplinei de sinteze clinice, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

16

Valeriu Rudic

șef catedră Microbiologie și imunologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 205 460

valeriu.rudic@usmf.md

17

Gheorghe Rojnoveanu 

șef catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 327

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md

18

Valeriu Istrati

șef Disciplină medicină internă-semiologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

19

Nicolae Caproș

șef catedra Ortopedie și traumatologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 338

nicolae.capros@usmf.md

20

Valeriu Cobeț

șef catedră Fiziopatologie și fiziopatologie clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 733 804

valeriu.cobet@usmf.md

21

Eugen Melnic

șef catedră Morfopatologie, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

22

Anatolie Vișnevschi 

șef catedră Medicină de laborator, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 427

anatolie.visnevschi@usmf.md

23

Serghei Cebanu 

șef catedră Igienă, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 464

seghei.cebanu@usmf.md

24

Jana Bernic

profesor universitar, Catedra  de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, dr. hab. șt. med.

022 523 705

jana.bernic@usmf.md

25

Sergiu Gladun

conferențiar  universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie, dr. șt. med., reprezentant al IMSP Institutul Mamei și Copilului 

sergiu.gladun@usmf.md

26

Lucian Danilov

profesor universitar, Catedra de otorinolaringologie, dr. hab. șt. med.

022 727 769

022 729 298

lucian.danilov@usmf.md

27

Evghenii Guțu

șef catedră Chirurgie generală-semiologie nr. 3, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 355 040

evghenii.gutu@usmf.md

28

Mihail Gavriliuc

șef catedră Neurologie nr. 1, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 829 003

mihail.gavriliuc@usmf.md

29

Gheorghe Ciobanu

șef catedră Urgențe medicale, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 305

gheorghe.ciobanu@usmf.md

30

Valeriu Cușnir

șef catedră Oftalmologie și optometrie, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

valeriu.cusnir@usmf.md

31

Veaceslav Goncear

șef Centrul de instruire preuniversitară, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

veaceslav.goncear@usmf.md

32

Viorel Nacu

șef Laboratorul de inginerie tisulară și culturi celulare, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 324

viorel.nacu@usmf.md

33

Svetlana Hadjiu

profesor universitar, dr. hab. șt. med., Departamentul Pediatrie

022 527 426

svetlana.hadjiu@usmf.md

34

Sergiu Ciobanu

şef catedră Odontologie, parodontologie și patologie orală, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 763

sergiu.ciobanu@usmf.md

35

Nicolae Chele

șef catedră Chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med. 

022 205 322

nicolae.chele@usmf.md

36

Elena Stepco

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”, dr. șt. med.

022 205 279

elena.stepco@usmf.md

37

Vladimir Valica

șef catedră Chimie farmaceutică și toxicologică, profesor universitar, dr. hab. șt. farm. 

022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

38

Victor Lacusta

șef catedră Medicina alternativă și complementară, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

39

Ghenadie Curocichin

șef catedră Medicină de familie, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

40

Anatol Ciubotaru

profesor universitar, Catedra de chirurgie nr. 4, dr. hab. șt. med., reprezentant al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

anatol.ciubotaru@usmf.md

41

Sergiu Ungureanu

șef catedră Chirurgie nr. 4, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

 

42

Olga Tagadiuc

director, Școala doctorală în domeniul științe medicale, șef catedră Biochimie și biochimie clinică, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

 

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

43

Tatiana Novac

șef Departamentul Juridic/Resurse Umane, conferențiar universitar, dr. în drept

 

022 205 144

tatiana.novac@usmf.md

44

Silvia Stratulat

șef Departamentul Didactic și Management Academic, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

45

Vladislav Badan

șef Departamentul Educație Medicală Continuă

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

46

Silvia Ciubrei

șef Departamentul Comunicare și Relații Publice

022 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

47

Gheorghe Buruiană

președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova

022 205 176

gheorghe.buruiana@usmf.md

 

48

Olga Clipii

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1513

olga.clipii96@gmail.com

49

Ivanov Mihai 

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1407

Ivanovmihail006@gmail.com

50 Dorin Paiu student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1610  

51

Lucian Iurcu

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1703

lucian.iurcu@gmail.com

52

Cujbă Rodion

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1720

rodion.cujba@yahoo.com

53

Croitoru Dan

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1813

 

54

Cartaleanu Dumitru

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1501

Carlateanu.dumitru@gmail.com

55

Caraman Victoria

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. O1801

nicandrak@gmail.com

56

Khabarov Eduard

student, Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1670

eduard.khabarov@gmail.com

57

Verghese Nevin

student, Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1656

 

58

Blajin Veronica

studentă, Facultatea de Farmacie, gr. F1703

blajin_veronica@mail.ru

59

Galina Panuș

studentă, Facultatea de Stomatologie, gr. S1504

panus.galina@gmail.com

60

Scerbatiuc-Condur Corina

medic-rezident, Chirurgie

corina.scerbatiuc@mail.ru

61

Victor Șchiopu

student-doctorand, Chirurgie

victor.schiopu@usmf.md