Default Header Image

Componenţa

 Nr. 

 Prenume, nume

 Funcţia, gradul ştiinţific

 Date de contact

1

Emil Ceban

rector, preşedintele Senatului, profesor universitar, dr. hab. șt. med., membru corespondent al AȘM

022 205 701

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

2

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific al Senatului, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md

 

3

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 754 

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

4

Stanislav Groppa 

prorector pentru activitate de cercetare, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 242 391

022 205 158

prorectorstiinta@usmf.md

stanislav.groppa@usmf.md

5

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 727 547

022 205 408

prorectorclinica@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

 

 

6

Victoria Craveț 

prorector pentru activitate economico-financiară

 

022 205 712

prorectorfinante@usmf.md

victoria.cravet@usmf.md

7

Marcel Abraș

prorector pentru activitate socială, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 707

marcel.abras@usmf.md

8

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, şef catedră, Catedra de boli infecţioase, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

9

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră, Catedra de dermatovenerologie, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

10

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, șef catedră, Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, conferențiar universitar, dr. șt. med.

 

022 205 276

stomatologie@usmf.md

oleg.solomon@usmf.md

11

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, conferențiar universitar, dr. șt. farm.

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

12

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 331

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

13

 

Sergiu Berliba
 

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 242 472

022 205 176

sergiu.berliba@usmf.md

14

Victor Ghicavîi

profesor consultant, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică, dr. hab. șt. med., membru corespondent al AȘM

022 205 412

victor.ghicavii@usmf.md

 

15

Serghei Matcovschi

șef, Departamentul Medicină Internă, șeful Disciplinei de sinteze clinice, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

16

Valeriu Rudic

șef, Disciplina de microbiologie și imunologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 205 460

valeriu.rudic@usmf.md

17

Gheorghe Rojnoveanu 

șef catedră, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 327

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md

18

Valeriu Istrati

șef, Disciplina de medicină internă-semiologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

19

Nicolae Caproș

șef catedră, Catedra de ortopedie și traumatologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 338

nicolae.capros@usmf.md

20

Valeriu Cobeț

șef catedră, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 733 804

valeriu.cobet@usmf.md

21

Eugen Melnic

șef catedră, Catedra de morfopatologie, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

22

Anatolie Vișnevschi 

șef catedră, Catedra de medicină de laborator, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 427

anatolie.visnevschi@usmf.md

23

Serghei Cebanu 

șef, Departamentul Medicină Preventivă, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 464

serghei.cebanu@usmf.md

24

Jana Bernic

profesor universitar, Catedra  de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, dr. hab. șt. med.

022 523 705

jana.bernic@usmf.md

25

Sergiu Gladun

conferențiar  universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie, dr. șt. med., reprezentant al IMSP Institutul Mamei și Copilului 

sergiu.gladun@usmf.md

26

Lucian Danilov

profesor universitar, Catedra de otorinolaringologie, dr. hab. șt. med.

022 727 769

022 729 298

lucian.danilov@usmf.md

27

Evghenii Guțu

șef catedră, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 355 040

evghenii.gutu@usmf.md

28

Mihail Gavriliuc

șef catedră, Catedra de neurologie nr. 1, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 829 003

mihail.gavriliuc@usmf.md

29

Valeriu Cușnir

profesor universitar, Catedra de oftalmologie și optometrie, dr. hab. șt. med.

valeriu.cusnir@usmf.md

30

Viorel Nacu

șef, Laboratorul de inginerie tisulară și culturi celulare, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 324

viorel.nacu@usmf.md

31

Svetlana Hadjiu

profesor universitar, Departamentul Pediatrie, dr. hab. șt. med.

022 527 426

svetlana.hadjiu@usmf.md

32

Sergiu Ciobanu

şef catedră, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 763

sergiu.ciobanu@usmf.md

33

Nicolae Chele

șef catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med. 

022 205 322

nicolae.chele@usmf.md

34

Elena Stepco

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”, dr. șt. med.

022 205 279

elena.stepco@usmf.md

35

Vladimir Valica

șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, profesor universitar, dr. hab. șt. farm. 

022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

36

Victor Lacusta

șef catedră, Catedra de medicină alternativă și complementară, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

37

Ghenadie Curocichin

șef catedră, Catedra de medicină de familie, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

38

Anatol Ciubotaru

profesor universitar, șef, Curs de chirurgie, dr. hab. șt. med.

anatol.ciubotaru@usmf.md

39

Sergiu Ungureanu

șef catedră, Catedra de chirurgie nr. 4, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

 

40

Lilian Șaptefrați

director, Școala doctorală în domeniul Științe medicale, șef catedră, Catedra de histologie, citologie și embriologie, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

 

022 205 142

lilian.saptefrati@usmf.md

41

Tatiana Novac

șef departament, Departamentul Juridic, Departamentul Resurse Umane, conferențiar universitar, dr. în drept

 

022 205 144

tatiana.novac@usmf.md

42

Silvia Stratulat

șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

43

Stela Adauji șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă 

022 205 432

stela.adauji@usmf.md

44

Vladislav Badan șef departament, Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

45

Silvia Ciubrei

șef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

 

022 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

46 Igor Cemortan șef departament, Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini

022 205 131

igor.cemortan@usmf.md

47

Gheorghe Buruiană

președinte, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova

gheorghe.buruiana@usmf.md

022 205 176

48

Pavel Chisaru

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M2006 

chisarupavel@gmail.com
49 Irina Boico studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1920

irinaboico1999@gmail.com

50

Maria-Magdalena Pojoga

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1828

pojogamagda@gmail.com

51

Cătălina Guțul-Dodu

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1704

gutulcatalina@gmail.com

52

Marian Costas

student, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M2115

costasmarian243@gmail.com

53

Ridcodubschi Emanuela

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. Amg2001

emanuelaghidion@gmail.com

54

Nicoleta Bodrug

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. Mp1701

nicoleta.bodrug@usmf.md

55

Urum Maria 

studentă, Facultatea de Medicină nr. 1, gr. O2101

mariaurum24@gmail.com

56

Saini Jai Subhash 

studentă, Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1954

sainijai7027@gmail.com

57

Lauren Banuelos

 student, Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M2050

lauren.e.banuelos@gmail.com

58

Andreea Goras

studentă, Facultatea de Stomatologie, gr. S1901A

1andreea.goras@gmail.com

59

Maria Iepure

studentă, Facultatea de Farmacie, gr. F1906

iepuremaria99@gmail.com
60 Ion Vacula student-doctorand, anul III vaculaion27021992@gmail.com

61

Iurie Noroc medic-rezident, anul II, specialitatea Otorinolaringologie iurie.noroc@gmail.com