Default Header Image

Componenţa

 Nr. 

 Prenume, nume

 Funcţia, gradul ştiinţific

 Date de contact

1

Ion Ababii

preşedintele Senatului, rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

2

Olga Cerneţchi

vicepreşedinte al Senatului, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

3

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific al Senatului, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

4

Igor Cemortan

prorector pentru calitate și evaluare academică

022 205 135

igor.cemortan@usmf.md

5

Mihail Gavriliuc

prorector pentru studenți internaţionali, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

6

Olga Tagadiuc

prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. șt. med.

022 205 503

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

7

Valeriu Revenco

prorector pentru educație postuniversitară, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 727 547

022 205 408

valeriu.revenco@usmf.md

8

Gheorghe Rojnoveanu

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md

9

Emil Ceban

prorector pentru activitate clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

10

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 170

evghenii.gutu@usmf.md

11

Serghei Suman

prorector pentru educaţie şi probleme sociale, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

serghei.suman@usmf.md

12

Victoria Craveț

prorector pentru activitate financiară și administrativă

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

13

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, şeful Catedrei de boli infecţioase, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

14

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şeful Catedrei de dermatovenerologie, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

dermatovenerologie@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

15

Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, şeful Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie orală, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 763

022 205 276

stomatologie@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md

16

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, conferențiar universitar, dr. farm.

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

17

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, professor universitar

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

18

Oleg Galbur

șeful Departamentului Resurse Umane, conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie fizică

022 205 703

oleg.galbur@usmf.md

resurseumane@usmf.md fiziopatologie@usmf.md

19

Silvia Stratulat

șefa Departamentului Didactic și Management Academic, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

20

Vladislav Badan

șeful Departamentului Educație Medicală Continuă, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

022 205 211

022 205 248

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

fecmf@usmf.md

21

Andrei Romancenco

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

22

Serghei Matcovschi

șeful Departamentului Medicină Internă, șeful Disciplinei de sinteze clinice

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

medicina.interna@usmf.md

sintezeclinice@usmf.md

23

Victor Botnaru

șeful Disciplinei de pneumologie și alergologie

022 572 390

victor.botnaru@usmf.md

pneumologie@usmf.md

24

Valeriu Istrati

șeful Disciplinei de medicină internă-semiologie

022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

medinternsem@usmf.md

25

Gheorghe Ghidirim

profesor universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 237 780

022 205 315

gheorghe.ghidirim@usmf.md

chirurgie1@usmf.md

26

Viorel Prisacari

șeful Catedrei de epidemiologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 205 138

022 244 630

viorel.prisacari@usmf.md

epidemiologie@usmf.md

27

Victor Ghicavîi

șeful Catedrei farmacologie și farmacologie clinică,  profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 412

022 733 805 (fax)

victor.ghicavii@usmf.md

farmacologieclinica@usmf.md

28

Veaceslav Fulga

conferențiar universitar, Catedra de histologie, citologie și embriologie

veaceslav.fulga@usmf.md

29

Ludmila Bologa Gasnaș

conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

022 205 127

022 522 038

ludmila.bologa@usmf.md

30

Tiberiu Holban

șeful Catedrei de boli infecțioase,tropicale și parazitologie medicală, profesor universitar

022 205 362

tiberiu.holban@usmf.md

inftroppar@usmf.md

31

Victor Vovc

șeful Catedrei de fiziologia omului și biofizică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 417

victor.vovc@usmf.md

fizbio@usmf.md

32

Elena Raevschi

șefa Catedrei de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

022 205 211

022 205 248

elena.raevschi@usmf.md

sanatatepub@usmf.md

33

Eugen Melnic

șeful Catedrei de morfopatologie

022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

morfopatologie@usmf.md

34

Eugeniu Bendelic

șeful Catedrei de oftalmologie

022 205 527

022 729 211

eugeniu.bendelic@usmf.md

oftalmologie@usmf.md

35

Gheorghe Ciobanu

șeful Catedrei de urgențe medicale

022 205 305

gheorghe.ciobanu@usmf.md

urgentamed@usmf.md

36

Elena Stepco

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

022 205 279

elena.stepco@usmf.md

stomatologie@usmf.md

37

Iurie Spinei

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

iurie.spinei@usmf.md

38

Diana Uncuța

șefa Catedrei de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

022 205 266

022 242 763

diana.uncuta@usmf.md

propedeutica@usmf.md

39

Vladimir Valica

șeful Catedrei de chimie farmaceutică și toxicologică

022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

chimiefarm@usmf.md

40

Eugen Diug

șeful Catedrei de tehnologia medicamentelor

022 205 433

022 727 863

eugen.diug@usmf.md

tehnomed@usmf.md

41

Sergiu Ungureanu

șeful Catedrei de chirurgie nr. 4

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

chirurgie@usmf.md

42

Victor Lacusta

șeful Catedrei de medicină alternativă și complementară

022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

medalternativa@usmf.md

43

Ghenadie Curocichin

șeful Catedrei de medicină de familie

022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

medfamilia@usmf.md

44

Stanislav Groppa

șeful Catedrei de neurologie nr. 2

022 205 312

stanislav.groppa@usmf.md

neurologiefecmf@usmf.md

45

Valeriu Cușnir

șeful Catedrei de oftalmologie și optometrie

valeriu.cușnir@usmf.md

46

Sergiu Berliba

preşedintele Comitetului sindical al angajaților, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

47

Gheorghe Buruiană

președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină

022 205 176,

gheorghe.buruiana@usmf.md

asr@usmf.md

48

Olga Clipii

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1513

 

49

Nicolae Demenciuc

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1402

 

50

Lucian Iurcu

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1703

 

51

Vadim Popovici

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1326

 

52

Gheorghe Secu

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1461

 

53

Vlada Siric

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1515

 

54

Mariana Ursu

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1611

 

55

Doina Rogac

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. SP1401

 

56

Manuel Haig Dikran

Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1535

 

57

Abdallah Swidan

Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1449

 

58

Galina Panuș

Facultatea de Stomatologie, gr. S1504

 

59

Valeria Bunazoi

Facultatea de Farmacie, gr. F1403

 

60

Victor Șchiopu

student-doctorand, Chirurgie