UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

SUA

Instruirea la distanţă

IP USMF “Nicolae Testemiţanu” şi Universitatea Carolina de Est, Greenville, implementează, al doilea an consecutiv, un proiect comun de predare la distanţă. Acțiunea are loc în cadrul parteneriatului bilateral dintre Republica Moldova – Carolina de Nord, SUA.

În noul an de studii programul va avea un format nou – prezentare de caz. Expertii americani vor examina individual cazurile prezentate de către un student sau rezident al IP USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cooperarea bibliotecilor

Graţie colaborării cu statul Carolina de Nord, cadrele didactice, studenţii şi rezidenţii IP USMF “Nicolae Testemiţanu” au acces la aceleași surse de informaţie electronice ca şi colaboratorii, studenții sau rezidenții instituţiei de învăţământ medical din statul Carolina de Nord.

În viitorul apropiat este preconizată oferirea unei noi tranşe de manuale, monografii, reviste medicale de la bibliotecile statului Carolina de Nord.

Vizita delegaţiei IP USMF “Nicolae Testemiţanu” la Universitatea Carolina de Est, Greenville, statul Carolina de Nord.

În luna mai 2008, 3 colaboratori ai IP USMF “Nicolae Testemiţanu” au participat la conferinţa “Parteneri Globali în Educaţie” în Greenville.

În cadrul conferinței fost discutate posibilităţile de includere a IP USMF “Nicolae Testemiţanu” în reţeaua globală de predare virtuală, şi, totodată, au fost trasate direcţiile de cooperare pe viitor. Delegaţia s-a familiarizat cu metodele contemporane de instruire, inclusiv pacientul standardizat şi utilizarea metodelor robotizate.

Cooperarea stomatologilor

IP USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată de mai multe delegaţii de medici stomatologi din Carolina de Nord. S-a iniţiat instruirea la distanţă pentru medicii stomatologi. În afară de instruirea acordată colaboratorilor facultăţii Stomatologie, medicii stomatologi din SUA  au  oferit și servicii stomatologice gatuite copiilor din orfelinatele Republicii Moldova.

Reprezentantul Programului Fulbright la IP USMF “Nicolae Testemiţanu”

Andrew Behnke, profesor la Universitatea din Pensilvania, SUA, specialist în domeniul endocrinologiei şi bolilor interne, pe parcursul semestrului de toamnă al anului universitar 2008-2009 a activat la IP USMF “Nicolae Testemiţanu” în cadrul programului “US Fulbright Scholar” al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Profesorul Benkey şi-a desfăşurat activităţile la catedrele Endocrinologie, Boli interne şi Cardiologie, a fost informat despre activitatea decanatului de rezidenţiat şi secundariat clinic. Dumnealui a condus lecţiile practice pentru studenţii cu predare în limba engleză și a ţinut un curs de prelegeri pe tema diabetului zaharat, patologia glandei tiroide, sindromul hipermetabolic etc.

Prin intermediul programului menţionat, deja nouă profesori ai IP USMF “Nicolae Testemiţanu” şi-au perfecţionat cunoştinţele şi au efectuat cercetări ştiinţifice în diferite instituţii de învăţământ şi cercetare din SUA.

S-a determinat candidatura pentru anul 2009 pentru programul Fulbright- conf. dr. Ghenadie Curocichin, catedra Medicină de Familie, care va face o stagiere de 6 luni la Brody School of Medicine, Universitatea Carolina de Est, Greenville, SUA.