Default Header Image

Atelier privind capacitatea de supraveghere epidemiologică a infecției COVID–19 și altor epidemii: cooperare moldo-italiană 

Publicat: 16.09.2021

atelier ICGEBUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în parteneriat cu Centrul Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie din Trieste, Italia, organizează un atelier privind capacitatea de supraveghere epidemiologică a infecției COVID-19 și altor epidemii: cooperare moldo-italiană. Workshopul de formare profesională în domeniul virologiei moleculare se va desfășura în regim on-line, în perioada 21-23 septembrie 2021, între orele 14:00-17:30, cu participarea experților în domeniu.

Grație sprijinului regiunii autonome Friuli-Veneția Giulia, Italia (Legea regională 19/2000 privind cooperarea pentru dezvoltare și parteneriatul internațional), Grupul de virologie moleculară ICGEB, Trieste, și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova colaborează pentru a spori capacitățile de cercetare din Republica Moldova în lupta împotriva COVID-19 și pentru a contribui la crearea unei infrastructuri permanente pentru supravegherea coronavirusurilor și altor virusuri umane.

Potrivit programului, marți, 21 septembrie, va fi abordată tema „Managementul virusurilor în sănătatea publică” (transmisiune live); miercuri, 22 septembrie ‒ „Diagnosticul și supravegherea virusului”; joi, 23 septembrie ‒ „Vaccin și terapie”.

La atelier vor participa cercetători de la departamentele de Microbiologie, Epidemiologie și Boli infecțioase, cadre științifico-didactice și studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum reprezentanții autorităților naționale din domeniul sănătății, dar și orice doritor care se va înregistra în prealabil. Link pentru înregistrare: https://zoom.us/meeting/register/tJAldeGvrT0tGtEiAtdVOsYY63RmZZsUOoad

Evenimentul este înregistrat cu 6 credite de educație medicală continuă. Prin acest atelier, ICGEB și USMF „Nicolae Testemițanu” își propun să îmbunătățească capacitățile de cercetare în domeniul bolilor infecțioase și al sistemelor de supraveghere a sănătății și să creeze fundamentul pentru deciziile bazate pe dovezi ale autorităților moldovenești și ale factorilor de decizie din acest domeniu. 

În paralel, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Institutul de Microbiologie și Imunologie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Ljubljana vor semna un Acord de cooperare care va servi ca temei pentru desfășurarea activităților științifice și educaționale între părți. Această nouă colaborare constituie rezultatul implementării proiectului Republica Moldova ‒ Italia, Institutul de Microbiologie și Imunologie fiind un partener pe termen lung al ICGEB.

 

Pentru mai multe informații despre proiect, puteți contacta persoanele responsabile:

Mariana Ulinici, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (organizator): mariana.ulinici@usmf.md

Silvia Ciubrei, șef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice, USMF „Nicolae Testemițanu” 

Alessandro Marcello, ICGEB (co-organizator): alessandro.marcello@icgeb.org

Suzanne Kerbavcic, șef, Comunicare, informare publică & sensibilizare, ICGEB:  Suzanne.Kerbavcic@icgeb.org

 

Press release in english

WORKSHOP ON EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE CAPACITY TO ADDRESS COVID-19 AND OTHER EPIDEMICS: AN ITALO-MODOVAN COOPERATION

A 3-DAY WORKSHOP WILL TAKE PLACE ONLINE FROM TUESDAY 21 TO THURSDAY 23 SEPTEMBER 2021 TO STRENGTHEN THE SURVEILLANCE CAPACITY TO ADDRESS COVID-19 AND OTHER EPIDEMICS IN MOLDOVA

Thanks to the support of the Friuli Venezia Giulia Autonomous Region, Italy (Regional Law 19/2000 on development cooperation and international partnership), the ICGEB Molecular Virology Group, ICGEB Trieste, and the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, are working together to enhance the Moldovan research capacities in the fight against COVID-19 and contribute to the establishment of a permanent infrastructure for the surveillance of coronaviruses and other human viruses.

To acquire new skills in the field of molecular virology, a 3-day professional training workshop will be held online in the afternoons, with experts in the field.

The focus on Tuesday 21 September will be “Public Health Management of viruses”, on Wednesday 22, “Diagnosis and surveillance of the virus”, and on Thursday 23, “Vaccine and therapy”.

As a side event, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy and the Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana will sign a Cooperation Agreement that will establish the basis for further scientific and educational activities between the parties. This new collaboration is the result of the implementation of the Republic of Moldova - Italy project, with the Institute of Microbiology and Immunology being a long-term partner of ICGEB.

Moldovan researchers from the Microbiology,  Epidemiology and Infectious Diseases Departments, their collaborators and students as well as national health authorities will participate. Through this workshop, ICGEB and Nicolae Testemitanu University aim to improve research capacities in the areas of infectious diseases and health surveillance systems and create the foundations for evidence-based decisions of Moldovan authorities and policy-makers in this area.

Link to register: https://zoom.us/meeting/register/tJAldeGvrT0tGtEiAtdVOsYY63RmZZsUOoad

More information about the project, please contact:

Mariana Ulinici, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (organiser): mariana.ulinici@usmf.md

Alessandro Marcello, ICGEB (co-organiser): alessandro.marcello@icgeb.org

Suzanne Kerbavcic, Head, Communications, Public Information & Outreach, ICGEB:  Suzanne.Kerbavcic@icgeb.org

logo