Default Header Image

Burse de Merit 2017

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2017, pentru cei mai buni studenţi din ţară, ediţia XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al Moldova Agroindbank şi al Orange Moldova.

Programul oferă 50 de burse a câte 12 000 de lei fiecare, după cum urmează:

  1. până la 35 de burse pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă;

  2. până la 15 burse pentru studenţii din primul an de studii superioare de master. 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta până la 30 de ani inclusiv;

2) să fie înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2018), la una din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

3) să fie înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), la una din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

4) să fie studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, la una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:

 

  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Medicină nr. 1, inclusiv specialitatea Medicină preventivă, eligibili fiind studenţii din anii de studii V şi VI; Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Stomatologie, eligibili fiind studenţii din anii de studii IV şi V;

  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Medicină Veterinară, eligibili fiind studenţii din anii V şi VI;

  • Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, specialitatea Arhitectură, eligibili fiind studenţii din anii de studii IV şi V;

  • Universitatea Slavonă, Faculatea de Economie, specialitatea Arhitectură, eligibili fiind studenţii din anii de studii IV şi V;            

5) să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani;

6) să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

Nu sunt eligibili pentru programul Burse de Merit 2017: studenţii, care au beneficiat/beneficiază de burse în cadrul altor concursuri anunţate în anul calendaristic 2017, e.g. Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, inclusiv alte programe de burse de stat și private (cu excepția burselor universitare); studenţii care au absolvit ciclul I, studii superioare de licenţă şi/sau ciclul II, studii superioare de master şi, actualmente, urmează a doua licenţă sau al doilea master; studenţii înmatriculaţi la USMF „Nicolae Testemiţanu, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic; studenţii care au beneficiat de Burse de Merit în ediţia 2016 a concursului.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să prezinte dosarul  complet, până la data de 25 ianuarie 2018, ora 17:00. Lista documentelor necesare este indicată în formularul de înscriere la concurs, precum și în regulamentul programului, care pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau descărcate de pe site-ul www.eac.md. Formularul este disponibil în limbile română şi rusă. 

Dosarele de înscriere la concurs  vor fi depuse personal sau transmise prin poştă (scrisoare recomandată „Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin, 16, mun. Chişinău, MD-2012, cu mențiunea Concurs „Burse de Merit”.

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de Comisia de Experţi Independenţi, şi a unei probe scrise. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susținerea probei scrise. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel./fax: 022 221 167, 022 221 172, 068 220 072, www.eac.md

 

ATENŢIE! Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Trash ID
26123