contacts

Departamentul Medicină Internă

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sfânta Treime”,
str. Alecu Russo, 11,
mun. Chişinău, MD-2068,
Republica Moldova

DISCIPLINA DE SINTEZE CLINICE

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sfânta Treime”,
str. A. Russo, 11,

Disciplina de pneumologie şi alergologie

Laboratorul Naţional de referinţă în microbiologia tuberculozei
str. Malina Mică, 1

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Secția Terapie și alergologie, str. Nicolae Testemiţanu, 29

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Secția Ftiziopneumologie Nr.3., str. Constantin Vîrnav, 13

DISCIPLINA DE CARDIOLOGIE

Spitalul Clinic Republican, Clinica Medicală nr.3, Str. Nicolae Testemiţanu, 29

Institutul de Cardiologie, Clinica Medicală nr.3, Str. Nicolae Testemiţanu, 29/1

Spitalul Clinic Municipal “Sfînta Treime”, Clinica Medicală nr.3,  Str. A.Russo, 11

DISCIPLINA DE GASTROENTEROLOGIE

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, Clinica Gastroenterologie, str. Nicolae Testemiţanu, 29

Spitalul Clinic Direcţia Medicală a MAI, str. Gh. Asachi, 25 B

DISCIPLINA DE REUMATOLOGIE ŞI NEFROLOGIE

IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga”, etajul 5, 8 și 9, str. Nicolae Testemiţanu, 29, or. Chişinău

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, etajul 8, str. Alecu Russo, 11, or. Chişinău, MD-2068

DISCIPLINA DE GERIATRIE ŞI MEDICINA MUNCII

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale al RM, Clinica Medicală nr. 6,  str. Puşkin, 51

DISCIPLINA DE MEDICINĂ INTERNĂ-SEMIOLOGIE

Spitalul Clinic Republican al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale , Str. Gh. Caşu, 37

Spitalul Clinic Militar Central, Str. V.Lupu, 32

Spitalul Clinic Municipal "Sf. Arhanghel Mihail", Str. Arhanghel Mihail 38

DISCIPLINA DE HEMATOLOGIE

IMSP Institutul Oncologic, str. Nicolae Testemițanu, 30,