Rector cv Header image

Emil Ceban

Educaţie și formare

-
Școala Medie din satul Lipnic, raionul Ocnița, Republica Moldova;
-
Colegiul Național de Medicină și Farmacie (CNMF), specialitatea Felcer sanitar, orașul Chișinău;
-
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Medicină Generală;
-
Medic-internist, Secția de urologie, Spitalul Clinic Republican;
-
Universitatea de Studii Europene din Moldova, licențiat în drept;
-
Academia de Administrare Publică, studii de masterat în economie, cercetare și profesional, specialitatea Management.
-
Preşedinte al Comitetului Sindical al studenților USMF „Nicolae Testemiţanu”;
Medic urolog-ordinator la Spitalul Raional din orașul Bălţi;
-
Asistent universitar la Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Șef secţie Doctorat, Masterat şi Postdoctorat al USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Preşedinte al Comitetului Sindical al colaboratorilor USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Conferenţiar universitar la Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Prorector pentru educaţie și probleme sociale al USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Președintele Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății în domeniul urologiei și hemodializei;
Profesor universitar la Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”;
-
Prorector pentru activitate clinică al USMF „Nicolae Testemiţanu”;
Președinte al Consiliului administrativ al IMSP Clinica Universitară Stomatologică a USMF „Nicolae Testemițanu”;
Președinte al Comisiei de atestare a medicilor urologi, nefrologi și andrologilor a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
Președinte al Consiliului de administrare al IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu”;
Șef al Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”;
Rector al USMF „Nicolae Testemițanu”.
Doctor în științe medicale;
Conferențiar universitar;
Doctor habilitat în științe medicale;
Profesor universitar.
Secretarul Societăţii Urologilor din Republica Moldova;
Membru Societăţii Europene a Urologilor;
Membru Societății Internaționale de Urologie;
Președintele Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății în domeniul urologiei și hemodializei;
Președintele comisiei de atestare a medicilor urologi, nefrologi și andrologilor a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

A publicat două monografii, inclusiv un manual și un protocol clinic;

 

Coautor a 5 manuale pentru învățământul universitar medical, inclusiv o lucrare didactică;

 

Autor a 3 lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice și a peste 180 de articole și teze, inclusiv 8 cu impact factor;

 

A obținut un brevet de invenție și două certificate de inovație;

 

A participat la congrese și conferinţe internaţionale din Barcelona, Madrid, București, Târgu Mureș, Londra, Munchen, Viena, Milano, Fukuoka, Paris, Berlin, Stokholm, Istanbul, Montreal ș.a.

 

A participat la numeroase conferințe și congrese naționale cu participare internațională în diverse domenii de activitate;

 

A efectuat cercetări ştiinţifice ample în domeniul urologiei și andrologiei;

 

A beneficiat de formări și instruiri în domeniul managementului educațional, metodologia cercetării, legislației, managementului sanitar, învățământului medical universitar și postuniversitar, urologiei și andrologiei ș.a., organizate atât în țară, cât și peste hotare, inclusiv un seminar privind managementul învâțământului superior pentru țările în curs de dezvoltare, desfășurat în China;

 

A efectuat stagii de perfecționare în domeniul urologiei pe metodele endoscopice și laparoscopice de tratament.

 

Deţinător al premiului mare „Mircea Golimbu”, Congresul Societăţii Române de Urologie, Bucureşti, 2001;
Premiant (Medalia de argint și Ordinul de Chevalier) la Salonul internaţional de tehnologii inovaţionale din Belgia, Bruxelles, noiembrie 2008;
Premiant (1 medalie de aur) la Salonul internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi „Inventica 2011”, București, România, 2011;
Premiant (Medalia de argint și 1 diplomă) la International Warsaw Invention Show IWIS 2011, Polonia;
Diploma Ministerului Sănătății al Republicii Moldova;
Insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, decembrie 2014;
Ordinul „Gloria Muncii” al Republicii Moldova, octombrie 2015;
Premiat cu medalie de bronz la International Warsaw Invention ”Show IWIS, 2016”;
Diplomă de excelență a parteneriatului Republica Moldova-Carolina de Nord, SUA.