Rector cv Header image

Nicolae Testemițanu

Educaţie și formare

-
Școala Primară din satul Ochiul Alb, raionul Rîșcani; Gimnaziul din satul Baraboi, județul Bălți; Școala Medie nr. 1 din Bălți, RSS Moldovenească;
-
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, Facultatea de Medicină Generală;
-
Studii prin ordinatură clinică la Catedra de chirurgie generală, ISMC;
-
Studii de postdoctorat, Catedra de medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății, ISMC.
Medic-ordinator, Secția de chirurgie, Spitalul Raional Rîșcani;
Șef al Secției medico-sanitare a Ministerului Afacerilor Interne al RSSM;
-
Medic-șef al Spitalului Clinic Republican din Chișinău;
-
Asistent la Catedra de chirurgie generală, ISMC;
-
Deputat în Consiliul orășenesc de deputați ai oamenilor muncii din Chișinău;
-
Fondator și primul redactor al revistei „Ocrotirea sănătății” a Ministerului Ocrotirii Sănătății, RSSM;
-
Rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău;
-
Conferențiar universitar la Catedra de traumatologie, ortopedie și chirurgie de campanie, ISMC;
-
Ministru al Ocrotirii Sănătății, RSSM;
-
Șef al Catedrei de traumatologie, ortopedie și chirurgie de campanie, ISMC;
-
Șef al Catedrei de medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății, ISMC;
-
Membru al Colegiului de redacție al revistei „Ocrotirea sănătății”;
-
Specialist principal extern pe planificarea, economia și dirijarea orotirii sănătății din cadrul Ministerului Ocrotirii Sănătății, RSSM;
-
Membru al Colegiului de redacție al revistei „Felcerul și moașa”;
-
Președinte al Societății de prietenie sovietico-cehoslovacă;
Membru al Colegiului de redacție al revistei „Советское здравоохранение”.
Doctor în științe medicale;
Conferențiar, Catedra de chirurgie generală;
Conferențiar, Catedra de traumatologie, ortopedie și chirurgie de campanie;
Conferențiar, Catedra de medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății;
Doctor habilitat în științe medicale;
Profesor, Catedra de medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății;
Academician al Academiei de Științe a Moldovei, post-mortem.
Membru al Comitetului de conducere al Societății „Crucea Roșie”, RSSM;
Membru al Comitetului executiv al Societății „Crucea Roșie” și „Semiluna Roșie”, URSS;
Membru al Consiliului de conducere al Societății Unionale a Traumatologilor și Ortopezilor;
Vicepreședinte al Secției specialiștilor în domeniul medicinei sociale și organizatorilor ocrotirii sănătății a Societății Științifice Moldovenești a Igieniștilor;
Vicepreședinte al comisiilor republicane și instituționale în domeniul „Medicină socială, organizarea și dirijarea ocrotirii sănătății”;
Președinte al Comisiei de colaborare a ISMC cu organele și instituțiile ocrotirii sănătății, RSSM;
Președinte al Comisiei de atestare la specialitatea „Medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății” a MS, RSSM;
Membru al Comitetului republican al Academiei de Științe „Omul și biosfera”;
Președinte al Consiliului științific de redacție al ISMC;
Președinte al Secției de economie a ocrotirii sănătății a Societății Științifice a Economiștilor a RSSM;
Fondator și primul președinte al Societății Științifice Republicane a Specialiștilor în domeniul Medicinei Sociale și Organizatorilor Ocrotirii Sănătății, RSSM;
Membru al Consiliului de conducere al specialiștilor în domeniul medicinei sociale și organizatorilor ocrotirii sănătății al Societății Științifice Unionale a Specialiștilor în domeniul Medicinei Sociale, Epidemiologilor și Medicilor Sanitari;
Membru al Comisiei unionale „Medicină socială, organizarea și dirijarea ocrotirii sănătății” de pe lângă Prezidiul Academiei de Științe, URSS.

Autor a peste 220 de lucrări științifice, inclusiv monografii și lucrări metodice consacrate managementului în sănătate publică și istoriei medicinei;

 A efectuat cercetări ştiinţifice ample în domeniul chirurgiei generale, ortopediei și traumatologiei, medicinei sociale și organizării ocrotirii sănătății;

A participat la conferinţe științifice în România, Cehoslovacia și Bulgaria;

A ghidat susținerea a 10 teze de doctor în științe medicale și a 4 teze de doctor habilitat în științe medicale.

Ordinul „Insigna de onoare”;
Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”;
Laureat al Premiului de Stat în domeniul științei și tehnicii.