Bursa de excelență a Guvernului pentru studenți-doctoranzi

Publicat: 23.10.2019
23 - 
Școala doctorală a USMF „Nicolae Testemițanu”
Intrare liberă

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenți-doctoranzi, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. l6l din 15.02.2008.

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi se acordă anual, pentru perioada unui an calendaristic, tinerilor din anii II și III, înmatriculați la studii cu frecvență, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată, programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățământ al Școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Pentru a se înregistra în concurs, studenții-doctoranzi vor prezenta la Școala doctorală în domeniul științelor medicale, până la data de 1 noiembrie 2019, dosarele de participare, ce vor include:

  • Fișa de evidență a studentului-doctorand;

  • Extrasul din fișa academică privind realizarea programului de pregătire avansată și a celui de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite transferabile obținute;

  • Copiile lucrărilor publicate, brevetele de invenții, materialele ce confirmă participarea la manifestări științifice și proiecte de cercetare;

  • Copia buletinului de identitate al candidatului;

  • Decizia argumentată a Consiliului Şcolii doctorale;

  • Demersul Senatului universitar sau al Consiliului științific al instituției organizatoare de studii superioare de doctorat.

 

 

Bursa guvernului
student-doctorand
Şcoala doctorală în domeniul științelor medicale
usmf
bursă nominală
tineri cercetatori

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii