Inițierea procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

Publicat: 17.11.2020
17:00
Blocul morfologic, etajul III
Înregistrare prealabilă

ANUNȚ

cu privire la inițierea procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

din rândul cadrelor didactice titulare

Comisia Electorală Universitară anunță iniţierea procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (în continuare CDSI) din rândul cadrelor didactice titulare ale Universității.

În corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, aprobat prin Procesul-verbal al ședinței Senatului nr. 5/14 din 28.05.2020, consiliile facultăţilor propun înaintarea candidaturilor pentru alegerea membrilor CDSI din rândul cadrelor didactice titulare, ținând cont de următoarele cerințe de conformare la prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014:

Candidaţii înaintaţi vor depune personal dosarul la președintele Comisiei Electorale Universitare, profesorul Ilia Catereniuc (Blocul morfologic, etajul III), până în data de 26.11.2020, ora 17:00.

Dosarul va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. recomandarea consiliilor facultăților;

b. curriculum vitae;

c. copia buletinului de identitate;

d. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;

e. documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi de cercetare, 

g. alte documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului;

h. declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

Termenul limită de depunere a dosarelor de către candidaţi – 26 noiembrie 2020.

Alegerile a doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare, care nu deţin funcţii de conducere/manageriale şi nu sunt membri ai Senatului se efectuează de către Adunarea generală a membrilor consiliilor facultăţilor şi a studenţilor, membri ai Senatului, prin vot secret, cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor academice.

Data desfășurării alegerilor a doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare este 27.11.2020.

Informația cu privire la modalitatea de desfășurare a procedurii de votare va fi comunicată prin publicarea unui anunț pe site-ul Universității (https://usmf.md), cu cel puțin 2 zile înainte de data desfășurării alegerilor, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei electorale a universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

 Persoana de contact, responsabilă  de  oferirea  informaţiilor  suplimentare  şi  de primire a documentelor, este profesorul universitar Ilia Catereniuc, președinte al Comisiei Electorale Universitare, tel.: 0694 04386,  ilia.catereniuc@usmf.md.

Adăugaţi la calendar 2020-11-26 15:00:00 2020-11-26 15:00:00 Inițierea procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională Description USMF example@mail.com Europe/Chisinau public
USMF
Comisia Electorală Universitară
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională
alegerea membrilor CDSI
cadre didactice
vot secret
Codul Educației

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii