„Lecturi AGEPI” - 2023: simpozion științifico-practic anual

Publicat: 20.03.2023
20 - 
8:00
on-line
înregistrare prealabilă

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) organizează Simpozionul științifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediția a XXIV-a, cu genericul „Proprietatea intelectuală şi dezvoltarea socio-economică și culturală”. Evenimentul se va desfășura în data de 27 aprilie 2023, în limba română, în format on-line, pe platforma Webex. 

Scopul organizării simpozionului anual este creșterea nivelului de conștientizare a domeniului de proprietate intelectuală prin asigurarea unei platforme de discuții și socializare a utilizatorilor sistemului de proprietate intelectuală (PI); încurajarea și susținerea activității de cercetare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifico-practice în domeniul protecției, respectării și valorificării drepturilor de proprietate intelectuală; promovarea inovării și rezultatelor cercetării în domeniile de interes prioritar pentru Republica Moldova.

În acest context, cercetătorii, studenții, studenții-doctoranzi și cadrele științifico-didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt invitați să participe la eveniment pentru a afla noile evoluții în domeniul proprietății intelectuale, de a face schimburi de experiență, de a prelua informații pertinente și bune practici etc.

Înregistrarea participanților, inclusiv prezentarea temelor pentru comunicări, se va efectua prin completarea formularului pe: https://forms.gle/iTjYqDN8bWU2w5HL7. Termenul limită de înscriere este 10 aprilie 2023.

Condițiile de participare și proiectul programului pot fi accesate pe: https://agepi.gov.md/sites/default/files/lecturi_AGEPI/lecturi_2023/proiect_program_2023.pdf.

Adăugaţi la calendar 2023-03-20 06:00:00 2023-03-20 06:00:00 „Lecturi AGEPI” - 2023: simpozion științifico-practic anual Description USMF example@mail.com Europe/Chisinau public
usmf
Lecturi AGEPI
AGEPI
proprietatea intelectuală
simpozion

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii