Programul „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2020-2021

Publicat: 17.12.2020
16 - 
12:00
Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin, 16, mun. Chişinău, MD-2012
în bază de concurs

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2020-2021, organizat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, cu suportul Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank”.

Programul are drept scop susţinerea tinerilor care provin din familii nevoiașe, pentru a le facilita accesul la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. 

În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale, a câte 10 mii de lei. Acestea vor fi acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studii, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare. 

 Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică socială dintre cele menţionate mai jos:

- provin din familii cu venituri modeste;

- provin din familii incomplete (familii monoparentale);

- provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);

- orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;

- tineri cu dizabilităţi.

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una dintre instituţiile de învățământ superior acreditate (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul ţării);

sau

4) Pot fi studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2019–2020), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

5) Să dea dovada unei reuşite academice: 

  5.1 Pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere trebuie să fie nu mai joasă de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media trebuie să fie nu mai joasă de 7.

5.2 Pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii trebuie să fie nu mai joasă de 8,5 pentru domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai joasă de 8 pentru domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

Pentru a se înscrie la Program, doritorii vor depune un dosar ce va include formularul de înregistrare completat și documentele solicitate. Formularul de înregistrare și Regulamentul Programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pot fi accesate pe:  https://www.eac.md/ro/scholarships/other/bvt/index.html

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse personal sau expediate prin intermediul oficiilor poştale, prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin, 16, mun. Chişinău, MD-2012, „Burse pentru Viitorul Tău!”. 

Data limită de prezentare a dosarelor este 29 ianuarie  2021, ora 17:00. Orarul de primire a dosarelor: luni-vineri, între orele 12:00-17:00.

Pentru mai multe detalii, doritorii pot apela la nr. de tel.: 068220076 sau pot expedia mesaje pe: orusu@eac.md. Coordonator de proiect – Olga Rusu.

USMF
concurs
burse pentru viitorul tău
burse
Centrul de Informaţii Universitare
program de burse
candidați
condiţii de eligibilitate

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii