Programul „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediția a VI-a

Publicat: 21.10.2019
21 - 
10:00
Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin, 16, mun. Chişinău, MD-2012
Intrare liberă

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2019-2020, organizat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, cu suportul Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank”. 

Programul are drept scop susţinerea tinerilor care provin din familii nevoiașe, pentru a le facilita accesul la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale, a câte 10 mii de lei. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare. 

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică socială dintre cele menţionate mai jos:

- provin din familii cu venituri modeste;

- provin din familii incomplete (familii monoparentale);

- provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);

- orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;

- tineri cu dizabilităţi.

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una dintre instituţiile universitare acreditate (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul ţării);

sau

4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2018–2019), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

5) Să dea dovada unei reuşite academice bune: 

  5.1 Pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere trebuie să fie nu mai joasă de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media trebuie să fie nu mai joasă de 7.

5.2 Pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii trebuie să fie nu mai joasă de 8,5 pentru domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai joasă de 8 pentru domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

6) Să demonstreze participarea în activităţi academice, extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

 

Decizia finală va fi luată de către o comisie de experţi independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit condițiilor de eligibilitate. Nu vor fi eligibili pentru Program tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget, cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii pentru anul de studii 2019-2020. 

Pentru a se înscrie la Program, doritorii vor depune un dosar ce va include formularul de înregistrare completat și documentele solicitate. Formularul de înregistrare și Regulamentul Programului sunt accesibile pe: https://www.eac.md/ro/scholarships/other/bvt/index.html

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse personal sau expediate prin intermediul oficiilor poştale, prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin, 16, mun. Chişinău, MD-2012, „Burse pentru Viitorul Tău!”. 

Data limită de prezentare a dosarelor este 28 octombrie 2019, ora 17:00. Orarul de primire a dosarelor: luni-vineri, între orele 10:00-17:00.

Dosarele expediate în format electronic, precum şi cele incomplete sau prezentate după termenul-limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării. 

Pentru mai multe detalii, doritorii pot apela la nr. de tel.: 022 221 167, 022 221 172, 068 220 072 sau pot expedia mesaje pe: eac@eac.md, coordonator de proiect,  Olga Rusu, tel.: 068 220 076, e-mail: orusu@eac.md

 

 

 

 

usmf
burse pentru viitorul tău
burse
Centrul de Informaţii Universitare
program
lansare
concurs
studenţi

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii