2019 - un an de succes pentru USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 31.12.2019

Anul 2019 a fost un an al schimbărilor majore pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, care și-a lăsat amprenta sa memorabilă în istoria instituției.

realizări 2019Cea mai importantă performanță a anului a constituit obținerea, la 19 iunie, a statutului de instituție acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME) - realizare pentru care s-a muncit timp de 74 de ani și care va oferi o vizibilitate mai mare printre universitățile din întreaga lume. Acreditarea internațională prezintă mai multe avantaje și anume: consolidarea imaginii Universității și creșterea competitivității la nivel mondial, garantarea unei instruiri de înaltă calitate, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații similare, sporirea credibilității în fața publicului vizat (studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi, medici-cursanți, parteneri ș.a.). Pentru specialiștii pregătiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, certificarea internațională semnifică recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii și posibilități de afirmare peste hotarele țării.

În premieră, în data de 14 ianuarie 2019, la Facultatea de Stomatologie a fost lansat Programul Internațional în Stomatologie (IDP - International Dental Program), ca rezultat al acreditării complete de către Consiliul dentar din California, SUA. De acest program poate beneficia orice medic dentist care vrea să activeze în statul California, deoarece instruirea se realizează în conformitate cu cerințele și legislația acestei țări. După doi ani de studii full-time - 7 ore zilnic, 17 săptămâni în semestru, absolvenții vor obține un certificat de absolvire a studiilor postuniversitare prin secundariat clinic în Stomatologie. Ulterior, fără a susține diferențe de curs, absolvenţii IDP vor avea de promovat un examen în California, SUA.

Tot în acest an, la 17 mai, USMF „Nicolae Testemițanu” a celebrat 20 de ani de cooperare dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord, SUA, la conferința aniversară fiind prezentă Secretarul de Stat al Carolinei de Nord Elaine Marshall. Pe parcursul a două decenii, Universitatea a dezvoltat relaţii de cooperare cu instituţii de învățământ superior medical și farmaceutic, de cercetare şi asistenţă medicală din Carolina de Nord și a derulat un şir de proiecte în domeniile de instruire la distanță, stomatologie, farmacie, asistență medicală generală și de activitate a bibliotecilor medicale. Acțiunile desfășurate s-au axat pe organizarea mobilităţilor academice ale profesorilor, ale studenţilor şi ale bibliotecarilor, pe dezvoltarea și lansarea, în acest an, a unui nou program de studii în Asistența medicală generală şi pe oferirea de suport tehnic din partea universităţilor şi a diverselor organizaţii din statul american, sub formă de loturi de instrumente medicale şi consumabile pentru instituţiile medicale din țară, inclusiv pentru clinicile universitare.

realizări 2019De asemenea, în luna mai 2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost desemnată drept „Promotorul calității - Cristalul calității” și menționată cu Diplomă de recunoștință din partea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Distincția a fost oferită în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și pentru rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență din domeniul Sănătate.

O altă realizare a anului încheiat este și includerea contului de YouTube al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în topul universitar YouTube uniRank 2019, publicat în luna octombrie. Potrivit clasamentului, canalul de YouTube al USMF „Nicolae Testemițanu” se situează pe primul loc printre сele şapte instituții de învățământ superior din țara noastră incluse în top, cu un număr total de 340 de abonaţi la activ. Cele 160 de videoclipuri publicate de Universitate pe această platformă, la acel moment,  au acumulat un număr total de circa 65 de mii de vizualizări, cu un număr mediu de 408 vizualizări pentru fiecare înregistrare video în parte. În total, în clasament au fost analizate peste 8.100 de canale oficiale de YouTube ale instituțiilor de învățământ superior din 182 de țări.

realizări 2019O premieră absolută în lista marilor schimbări ale anului ce s-a sfârșit se înscrie și desfășurarea alegerilor rectorului instituției prin vot universal, direct, secret și liber exprimat. Astfel, ca rezultat al desfășurării primului tur al scrutinului din 2 octombrie 2019, profesorul Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, a fost ales în calitate de rector de către comunitatea academică, pentru un mandat de 5 ani, fiind votat de 61,76% din numărul total al participanților la procesul de alegere.

O altă realizare a USMF „Nicolae Testemițanu” în acest an a fost evaluarea externă a funcționalității Sistemului de Management al Calității și recertificarea acestuia, în corespundere cu cerințele de calitate ale Standardului internațional ISO 9001:2015. Auditul extern a fost realizat de către o echipă de experți ai Companiei  de certificare „Certind” din București (România), în zilele de 26 și 27 noiembrie 2019, cu scopul de a verifica dacă procesele desfășurate în universitatea noastră continuă să corespundă standardului de calitate.

„La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu din Republica Moldova există un sistem de management al calității complet și performant și o echipă competentă de o înaltă ținută academică profesională”, a afirmat Vlad Gheorghița, șeful echipei de audit extern, în cadrul ședinței de totalizare.

acreditare UECTotodată, universitatea noastră a obţinut acreditarea internațională a Unității de Epidemiologie Clinică (UEC). Certificatul de confirmare a acreditării a fost acordat de către Consiliul de administrație al Rețelei de Epidemiologie Clinică Internațională Francofonă (RECIF), în data de 20 decembrie 2019. UEC reprezintă un proiect vital pentru cadrele didactice și științifice ale instituției noastre, în special pentru tinerii specialiști, care vor  contribui la amplificarea activității științifice - domeniu pe care conducerea USMF „Nicolae Testemițanu” își propune să-l dezvolte la maximum în următorii ani.

În același timp, cu referire la activitatea editorială a Universității, pe parcursul anilor 2018-2019 au fost publicate: 1810 lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, inclusiv 22 de monografii (18 naționale și 4 internaţionale), 17 manuale, 34 de ghiduri, dicționare şi compendii, 60 de elaborări metodice și 68 de protocoale clinice naţionale, 273 de articole internaţionale, inclusiv 46 cu factor de impact și 19 citate în SCOPUS, 354 de articole - în reviste naţionale, 967 de abstracte (323 naționale și 644 internaționale) şi 29 de publicaţii electronice internaționale. 

realizări 2019În anul de referință cadrele științifico-didactice ale USMF au participat la diverse întruniri și foruri științifice: în total – 1445, prezentând comunicări orale 1051 (naționale – 703; internaționale – 348), postere – 394 (naț. – 117, internaționale – 277). Activitatea inovațională și de transfer tehnologic a cercetătorilor Universității a fost apreciată prin obținerea a 63 de certificate de inovație, a 24 - pentru dreptul de autor și a 20 de brevete de invenție. Totodată, rezultatele cercetărilor științifice au fost prezentate la 10 târguri și expoziţii de cercetare și inovare (4 naționale şi 6 internaționale), fiind apreciate cu mai multe medalii și distincții: 55 de medalii de aur, 12 de argint și 8 de bronz, 80 de diplome și premii speciale.

Acestea și multe alte rezultate semnificative la activ, în ascensiune an de an, contribuie la sporirea imaginii universității noastre, având un impact major și în evaluarea ratingului în clasamentul internațional al instituțiilor de învățământ superior. 

 

Emil CebanÎn context, rectorul Emil Ceban a venit cu un mesaj pentru întreaga comunitate universitară: „Împreună formăm o echipă unită și consolidată, care reprezintă o instituție cu tradiții și valori înalte. În anul care vine ne propunem să scriem din nou istorie - o filă pe care vrem s-o completăm cu realizări demne, continuând să întreprindem acțiuni ce vor menține la nivel înalt procesul de educație medicală și cel de formare continuă, aplicând o viziune inovativă și multidisciplinară din partea întregii echipe universitare. Totodată, vom conjuga eforturile noastre spre dezvoltarea domeniului științific, or, cercetarea reprezintă calea sigură spre progres, în special în domeniile de importanţă vitală, cum sunt medicina şi farmacia. În acest sens, mizăm pe extinderea parteneriatelor curente, precum şi pe stabilirea unor noi relaţii de colaborare, fiind deschişi pentru orice iniţiative şi proiecte, care să impulsioneze activitatea de cercetare şi să asigure evoluţia ştiinţelor medicale și farmaceutice.

Fiecare dintre noi avem obligația ca, în timp, să oferim acestei universități ceea ce avem mai de preţ - rezultatele noastre profesionale. În mod special, vreau să îndemn studenții, medicii-rezidenți și studenții-doctoranzi să depună eforturi maxime pentru a obține cea mai bună reușită academică și pentru a se realiza în cadrul activităților extracurriculare. În Noul An, comunității universitare îi revine misiunea de a contura noi perspective de dezvoltare instituțională în plan educațional și științific, pentru a atinge cele mai înalte standarde de calitate în aceste domenii. Totodată, venim către partenerii Universității cu asigurări de susținere reciprocă și interes necondiționat, pentru ca procesele instituţionale să corespundă în continuare standardelor internaționale înalte. La mulți ani!”

realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
realizări 2019
USMF
realizări
succes
cercetare
rector
acreditare internațională
studii
unitatea de epidemiologie clinică
Promotorul calității
cristalul calitatii
publicatii 2019
Emil Ceban
acreditare instituțională
acreditare internațională
calitate
Programul Internațional în Stomatologie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii