USMF

2020 - un an al provocărilor și al reușitelor

Publicat: 31.12.2020

rector Emil CebanRectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale vine cu unele bilanțuri ale  acestui an plin de provocări, dar  și cu planuri de viitor.                                                                                                                                                                                  

- Domnule Rector, acum un an, comunitatea universitară v-a oferit un puternic vot de încredere, identificându-vă ca fiind cea mai indicată persoană pentru această funcție. Cum puteți descrie primul an de activitate? 

- Primul an de mandat a fost unul destul de dificil. Pandemia ce s-a abătut asupra noastră nu mi-a lăsat răgaz pentru acomodare. Din start ne-am propus să acționăm cu promptitudine, rezonabil și în favoarea oamenilor - în cazul nostru al întregii comunități universitare. Pandemia ne-a consolidat, ne-a unit eforturile, ne-a  responsabilizat, obligându-ne să ne reevaluăm valorile, felul nostru de a fi, să fim mai solidari și toleranți.

Împreună cu echipa managerială, ne-am propus să ne unim eforturile pentru a promova activitatea Universității în toate domeniile: management instituțional, instruire și cercetare medicală, internaționalizare, activitate clinică și socială ș.a. 

echipa manageriala USMFÎn acest sens, în ultimul an au fost elaborate și aprobate Strategia și Planul de acţiuni privind fortificarea domeniului cercetării și inovării în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2020-2030. Inițial, Strategia de cercetare a fost prevăzută pentru o perioadă de cinci ani, însă, având în vedere complexitatea activității, termenul a fost prelungit până în 2030, pentru a asigura o mai bună continuitate proiectelor inițiate. În contextul implementării conceptului educație prin cercetare a fost creat Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate al USMF „Nicolae Testemițanu”.

În premieră, am aprobat Politica resurselor umane a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 2020-2025 cu scopul de a asigura un instrument de abordare sistemică, crearea unui ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul managementului resurselor umane, în vederea consolidării procesului de gestionare a potențialului uman, dezvoltării unui management durabil al performanței resurselor umane, creării condițiilor echitabile și transparente de creștere în carieră în bază de meritocrație, implicare și rezultat. 

A fost revizuit Codul moral al instituției și Regulamentul de activitate al Comitetului de etică a cercetării în contextul menținerii logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”. Codul moral asigură integritatea academică, un climat moral adecvat, promovând astfel imaginea pozitivă a Universităţii.

De asemenea, a fost aprobată o nouă Declarație a rectorului privind Politica în domeniul calității, iar în prezent lucrăm la Planul strategic al Universității pentru următorii zece ani.

Crearea Departamentului Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, exact un an în urmă, reprezintă o altă realizare. În acest fel ne dorim să asigurăm promovarea ofertei educaționale a Universității peste hotare, selectarea obiectivă și transparentă a cetățenilor străini pentru admitere la studii, precum și documentarea cetățenilor străini invitați de către Universitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

În contextul extinderii infrastructurii universitare, în această perioadă au fost inaugurate Complexul Sociocultural Universitar și Centrul de Autoguvernare Studențească, precum și redeschiderea Căminului nr. 8 din Campusul studențesc, după o reconstrucție capitală. În anul viitor, avem drept obiectiv renovarea capitală a altor două cămine pentru studenți - nr.1 și nr. 2.

Desigur, în anii ce urmează, ne propunem să ne poziționăm în rândul celor mai cotate instituții de învățământ superior medical din spațiul european. Sperăm că acest fapt ne reușește, iar în susținerea acestei idei este concluzia auditorilor externi care au realizat o misiune de audit, în noiembrie 2020. Potrivit experților, Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemiţanu” continuă să fie conform grilei de audit, iar asigurarea calității constituie o preocupare permanentă a conducerii instituției, fiind un element important atât la nivel instituțional, cât și la nivel de subunitate - facultate, departament, catedră și laborator. Dar acesta e doar un început. Avem încă mult de muncit pentru ca să asigurăm prosperarea pe termen lung a Almei Mater. Vom impune cerințe înalte pentru că avem datoria morală de a avansa. 

În aceste condiții dificile, ne-am conformat recomandărilor Comisiei pentru Situații Excepționale, ordinelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și am întreprins un șir de măsuri de prevenire: suspendarea procesului clasic de instruire, parțial procesul de activitate, autoizolarea la domiciliu a angajaților și a studenților, realizarea activităților metodico-didactice de la distanță, interzicerea deplasărilor în interes de serviciu peste hotarele țării, limitarea vizitelor prietenilor și a rudelor în căminele studențești, sistarea activității unor categorii de angajați ș.a. 

În perioada de referință, reieșind din evoluția situației epidemiologice, în scopul asigurării securității sănătății și vieții beneficiarilor de studii și a angajaților Universității, au fost emise zeci de ordine interne cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, desfășurarea procesului didactic și de reglementare a regimului de muncă al salariaților, elaborarea protocolului clinic cu privire la diagnosticul și tratamentul COVID-19 și fortificarea capacităților și a aptitudinilor profesionale ale personalului medical antrenat în asigurarea asistenței medicale pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19. În acest sens, au fost elaborate și aprobate: Planul de protecție a angajaților și de prevenire a riscurilor de infecție cu noul tip de coronavirus, Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă în legătură cu apariția riscului de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus, Instrucțiunea cu privire la măsurile antiepidemice aplicate în cazul studenților și medicilor-rezidenți care prezintă forme clinice de IRVA sau care au fost în contact cu o persoană suspectă/confirmată cu COVID-19; Instrucțiune privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității USMF „Nicolae Testemițanu” în contextul epidemiei cu COVID-19. Totodată, a fost creată Linia verde universitară 062 017 017, iar în Campusul studențesc a fost deschis un punct medical provizoriu, cu camere pentru autoizolare.

În perioada de pandemie, procesul didactic la toate etapele de predare, învățare și evaluare s-a desfășurat de la distanță. În Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU) a fost dezvoltat modulul „Cursuri live”; au fost elaborate „Ghidul pentru crearea și difuzarea prelegerilor on-line” și diverse materialele didactice în format PDF și prezentări PowerPoint, care au fost plasate pe site-ul Universității și în SIMU. În procesul de instruire și evaluare on-line, au fost aplicate diverse platforme electronice: Moodle, Google Classroom, Google Meet, ZOOM, Skype, Messenger, Viber, Facebook, e-mail ș.a. Instruirea on-line a fost realizată în proporție de 100% la studenții autohtoni și 90 la sută la cei internaționali.

În acest an, examenul de absolvire la toate programele de studii s-a realizat, în exclusivitate, prin susținerea on-line a tezei de licenţă. De asemenea, în premieră, Promoția 2020 a depus Jurământul medicului și al farmacistului de la distanță.

Personalul universitar a activat preponderent de la distanță, iar circa 60 de cadre științifico-didactice ale Universității au fost antrenate direct în asistența medicală a suspecților și a pacienților confirmați pozitiv cu COVID-19. Specialiștii Catedrei de epidemiologie și ai Catedrei de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” acordă suport logistic MSMPS și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. 

Totodată, personalul universitar a contribuit la instruirea lucrătorilor medicali din sistemul național de sănătate. Astfel, cadrele științifico-didactice din cadrul catedrelor Anesteziologie și reanimatologie nr. 1 și nr. 2, Medicină de familie și ale departamentelor Pediatrie și Obstetrică și Ginecologie au organizat instruiri on-line pentru medici și medici-rezidenți de la specialități conexe antrenați în managementul pacienților cu infecția COVID-19, cât și pentru femei însărcinate.

Universitatea a oferit suport și la cazarea personalului medical care activează în prima linie, 38 de persoane fiind cazate în Căminul nr. 5, dintre care: 23 de medici din instituțiile medico-sanitare publice, 2 medici-rezidenți și 13 studenți.

În toată această perioadă au fost organizate ședințe de consiliere psihologică individuale și on-line pentru angajații Universității și pentru studenți, în special pentru cei internaționali, cazați în cămine. Serviciile sunt oferite de către specialiștii Centrului de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră și de către pedagogii sociali.

Totodată, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină a creat un grup de studenți-voluntari pentru organizarea, la necesitate, a diverselor activități de voluntariat.

În toată această perioadă de criză, administrația Universității a redus o parte din cheltuielile preconizate pentru alte activități și bunuri materiale și a redirecționat resurse financiare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus în toate edificiile universitare și în Campusul studențesc, fiind achiziționate: soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe și dozatoare pentru acestea, măști, mănuși, săpun-spumă și dispensere pentru săpun-spumă, termometre digitale cu infraroșu, covorașe-dezinfectoare, standuri de informare.

Țin să accentuez că resursele umane sunt cele mai importante, iar obiectivul primordial este remunerarea muncii, motivarea și stimularea personalului universitar, precum și informatizarea tuturor direcțiilor de activitate ale Universității: didactică, de cercetare, clinică, administrativă, economico-financiară etc. Ca urmare a situației epidemiologice create, a apărut necesitatea de reorganizare a unor subdiviziuni universitare și de optimizare a statelor de personal, în scopul îmbunătățirii procesului educațional.

113 medici specialiști - cadre științifico-didactice și 208 medici rezidenți activează în instituțiile medico-sanitare, în prima linie de luptă cu COVID-19 și cca 300 de studenți sunt implicați în activități de voluntariat și 470 sunt angajați în calitate de asistenți medicali. 

Suntem recunoscători tuturor colegilor noștri, medicilor-rezidenți și studenților care acordă asistență medicală populației și oferă suport prin diverse acțiuni de voluntariat. Suntem mândri că formăm specialiști calificați și Vă mulțumim că dați dovadă de profesionalism,  responsabilitate socială, devotament și dăruire de sine în această perioadă complicată.

- Formați medici și farmaciști profesioniști, promovând o educație de înaltă calitate. Prin ce se deosebește actualul proces educațional al USMF „Nicolae Testemițanu”?

- Condițiile de studii, calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, notorietatea cadrelor științifico-didactice, performanțele absolvenţilor noștri și prestigiul Universității, accesul la resurse informaționale de profil, relațiile de colaborare cu partenerii externi, mobilitățile academice, reputația cercetătorilor și a eminenților savanți - toate acestea și multe altele contribuie ca USMF „Nicolae Testemițanu” să devină o instituție râvnită de tot mai mulți tineri. 

În cei 75 de ani de activitate, Universitatea și-a format un renume atât în plan național, cât și internațional, pregătind circa 45 de mii de medici și farmaciști. Un atu care ne diferențiază de alte instituții de învățământ superior este că reușim să integrăm armonios tradițiile (inclusiv tehnicile de lucru verificate în timp) și tendințele moderne în educația, cercetarea și practica medicală (metode noi de instruire, echipament performant, inovații și tehnologii contemporane). Asta face ca USMF „Nicolae Testemițanu” să se mențină în topul celor mai cotate instituții din țară. 

Aspirațiile noastre de dezvoltare continuă ne îndeamnă să ne adaptăm în permanență la cerințele societății și la cele ale sistemului național de sănătate. Calitatea, Excelența și Performanța definesc astăzi Universitatea. Avem un nivel înalt de instruire a specialiștilor în domeniul medicinei și farmaciei - unul cu adevărat european, capabil să formeze competențele necesare atât studenților autohtoni, cât și celor din alte țări. O dovadă în acest sens sunt absolvenții noștri, apreciați în toată lumea, care prin buna lor pregătire duc faima Almei Mater oriunde nu ar fi.

rector emil ceban- Ce așteptări aveți de la anul 2021?

- Ne dorim să perseverăm în intenția de a ne face vizibili pe plan internațional prin: diversificarea ariei geografice de recrutare a studenților, lansarea unor noi specialități, prin consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare cu instituții naționale și cu parteneri din străinătate, implementarea unor proiecte de amploare de cercetare științifică, sporirea calității și a numărului de publicații științifice în reviste internaționale cu factor de impact. 

Vom asigura un echilibru între tradiţie şi inovaţie, între excelenţa academică şi eficienţa clinică, între coerenţa programelor de instruire şi libertatea de opţiune a studenţilor, în scopul formării unor generații de specialiști competenţi, cu înaltă pregătire profesională, capabili să facă față provocărilor timpului. Reiterăm ambiția noastră de a fi cei mai buni în tot ce facem, mobilizându-ne pentru a ne confirma, repetat, poziția de lider în domeniu!

Tot ce ne propunem în Noul An suntem siguri că vom reuși să realizăm, dar cel mai mult ne dorim să trecem peste această perioadă pandemică și să revenim la activitățile de odinioară...

 La mulți ani și sănătate tuturor!

 

rector Emil Ceban
rector Emil Ceban
emil ceban
administrația USMF
rector Emil Ceban
rector Emil Ceban
emil ceban
administrația USMF
USMF
interviu
Emil Ceban
rector
2020
mandat
2021
bilanțuri

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii