85 de ani de la nașterea profesorului Eugen Popușoi – personalitate de rezonanţă cu o amplă cultură enciclopedică

Publicat: 26.08.2021

 

Eugen PopușoiEugen Popuşoi s-a născut la 26 august 1936 în s. Cosăuţi, județul Soroca, într-o familie de ţărani. Primele șapte clase le-a absolvit în satul natal, apoi și-a continuat studiile la Școala medie nr. 1 din or. Soroca. Ulterior este admis la Facultatea de Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. 

După absolvire, a urmat ordinatura clinică la Catedra de pediatrie. În 1961, este avansat în funcția de prim-secretar al Comitetului orășenesc al tineretului din Chișinău. În anul 1965 Eugen Popușoi își continuă studiile prin doctorat la Catedra de medicină socială. În același an devine medic-şef al Spitalului Municipal de Copii nr. 1 din capitală, iar în 1967 este avansat în funcția de șef al Direcţiei de asistenţă curativ-profilactică a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. Concomitent, desfășoară, prin cumul, o activitate didactică şi de cercetare la catedră.

În 1970 Eugen Popușoi este transferat în calitate de asistent la Cursul de istorie a medicinei, iar peste un an susţine teza de doctor în științe medicale, după care este numit în funcţia de lector superior, ulterior - conferenţiar. În perioada anilor 1978-1986 Eugen Popușoi deține funcția de șef al Cursului de istoria medicinei și curator al Muzeului de Istorie al ISMC. 

După susținerea, în anul 1985, a tezei de doctor habilitat în științe medicale, este numit șef al Catedrei de istorie a medicinei, cursul Bazele dreptului. Peste un an, catedra sus-numită se comasează cu Medicina socială, avându-l în calitate de conducător pe profesorul Popușoi. În același an, este desemnat și în funcţia de decan al Facultăţii de Pediatrie. 

În anul 1988 Eugen Popușoi obține titlul de profesor, iar în 2000 este ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A fost primul dintre ucenicii marelui Testemiţanu care a avut curajul să se integreze într-o colaborare internaţională de reformare a sistemului de sănătate. Cercetările Domniei Sale au servit drept temelie pentru elaborarea noii politici de sănătate a statului. 

Profesorul Popușoi a fost ales în nenumărate organe elective, inclusiv: deputat al Consiliului orășenesc Chișinău; președinte al Federației republicane de arte marțiale; membru al Conducerii Asociației Științifice Unionale și președinte al Asociației Științifice Republicane a Istoricilor Medicinei; președinte al Asociației Științifice Medicina Socială și Management Sanitar; deputat în Parlamentul RM; membru al Consiliului de experți al Ministerului Sănătății (MS); membru al Consiliului colegial și specialist principal al MS ș.a. 

Eugen Popuşoi a fost nu numai un profesor elevat, plin de har, dar și un renumit savant, gânditor original, polemist şi remarcabil publicist. Aportul profesorului universitar Popuşoi în ştiinţa medicală s-a materializat în peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 25 de monografii. Acestea exprimă o sinteză a subiectelor abordate sub aspect socio-medical, istorico-medical, legislativ şi etico-deontologic, cu un rol metodologic deosebit în demontarea vechiului sistem de sănătate şi reformarea acestuia în conformitate cu noile exigenţe, ceea ce a constituit o veritabilă revoluţie în politica națională de sănătate. Sub conducerea Domniei Sale au fost susţinute 15 teze de doctor în științe medicale și 5 teze de doctor habilitat. 

Pentru activitate prodigioasă în domeniu i-a fost conferit titlul onorific de Om Emerit al Republicii Moldova și decorat cu ordinul Gloria Muncii și medalia Meritul Civic.

Eugen Popușoi a decedat la 27 februarie 2001.

Eugen Popușoi
usmf
profesor
Eugen Popușoi
Facultatea de Pediatrie
om emerit
Gloria Muncii
Meritul Civic

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii