conferinta

Activitatea de cercetare a USMF „Nicolae Testemițanu” în anul 2021

Publicat: 21.10.2021

 

conferință

Celebrarea Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a devenit o frumoasă tradiție ce reflectă ascensiunea în timp a instituției, care a debutat cu lucrările conferinței științifice anuale cu genericul „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, consacrată aniversării a 76-a de la fondarea Almei Mater. Astăzi, cercetarea este una dintre direcțiile prioritare de activitate și de importanță strategică pentru dezvoltarea instituțională, iar Strategia de fortificare a domeniului cercetării și inovării până în anul 2030 este o provocare a comunității universitare, la temelia căreia se află principiul educație prin cercetare. Declarația aparține rectorului Emil Ceban și a fost făcută în cadrul ședinței solemne a Consiliului științific, astfel fiind inaugurată Conferința aniversară. 

Rectorul Emil Ceban a subliniat că participarea comunității academice la diverse evenimente științifice oferă posibilitatea familiarizării cu rezultate științifice de ultimă oră și direcții noi de cercetare, cu viziuni interdisciplinare extinse și inovații. „Colaborarea cu mediul științific extern ne deschide noi orizonturi și valoroase oportunități pentru schimb de experiență, transfer de cunoștințe și de bune practici cu savanți și specialiști renumiți din întreaga lume”, a menționat profesorul Ceban. 

În alocuțiunea sa, rectorul a felicitat comunitatea universitară cu prilejul aniversării Almei Mater, adresând alese cuvinte de mulțumire și profundă recunoștință pentru profesionalism, responsabilitate și devotament, efort și contribuție substanțială la dezvoltarea învățământului superior medical, inclusiv prin fortificarea domeniilor de cercetare și inovare, sporirea vizibilității și a prestigiului Universității la nivel național și internațional. 

conferință

Academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, președintele Consiliului științific, a prezentat un raport amplu privind activitatea de cercetare a USMF „Nicolae Testemițanu” în anul 2020-2021. Potrivit prorectorului, potențialul uman științific al Universității reprezintă motiv de mândrie – academicieni și membri ai Academiei de Științe a Moldovei, doctori habilitați și doctori în științe, profesori universitari, cercetători științifici, cadre didactice și științifico-didactice, energia fiind studenții-doctoranzi, medicii-rezidenți și studenții. 

Odată cu aprobarea Strategiei de fortificare a domeniului Cercetare și Inovare la USMF „Nicolae Testemițanu” au demarat un șir de evenimente cruciale menite să creeze un mediu favorabil pentru sporirea eficienței, relevanței și competitivității naționale și internaționale a activității de cercetare și inovare. În prezent, procesul de cercetare se desfășoară în cadrul Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate al USMF „Nicolae Testemițanu”, fondat la 1 septembrie 2020. Totodată, a fost creat Centrul de Cercetare în domeniul Sănătății și Biomedicinei (CCDSB) – structură contemporană de cercetări fundamentale și translaționale ce are în componență cinci centre, 23 de laboratoare, Biobanca, Vivariu și Secția de transfer tehnologic și incubator inovațional. În vederea consolidării și reglementării proceselor în cercetare, au fost elaborate și aprobate o serie de regulamente instituționale privind crearea, protecția și gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală, de funcționare a biobăncii și a cercurilor științifice studențești. 

„Cercetarea și inovarea reprezintă motorul creșterii economice și generatorul de soluții pentru depășirea provocărilor cu care se confruntă societatea. Gradul de dezvoltare al acestor domenii influențează direct atât competitivitatea economică a unei țări, cât și nivelul de rezistență al populației față de consecințele schimbărilor prin care trece umanitatea”, a adăugat academicianul Groppa. Prorectorul a remarcat că succesele recente privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare țin de elaborarea conceptului de funcționare în noile condiții a laboratoarelor USMF „Nicolae Testemițanu”, care vin să ne ajute să efectuăm activitățile de cercetare în conformitate cu cerințele zilei de azi. Astfel, instruirea cadrelor competitive în cercetare este imperativul absolut pentru fiecare dintre noi în limita atribuțiilor de serviciu, resurse umane, infrastructură, reglementarea proceselor și altele

conferință

Mottoul educație prin cercetare presupune fortificarea activității de cercetare a studenților prin eficientizarea comunicării, sporirea vizibilității activităților de cercetare a tinerilor și coordonării acestora de către cadrele științifico-didactice, mobilizarea participării mediciniștilor la evenimente științifice naționale și internaționale, înrolarea acestora în proiecte de cercetare și inovare, funcționarea activă a cercurilor științifice studențești etc. Promovarea excelenței în cercetare presupune consolidarea procedurii de verificare a materialului primar, fondarea unui centru antiplagiat interuniversitar, verificarea similitudinilor și combaterea fenomenului de plagiat. Astfel, a fost elaborat Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Comisiei de verificare a documentației materialului primar, care prevede sporirea calității lucrărilor de doctorat, dar și un suport în inițierea procedurii de susținere a lucrării științifice, a menționat prorectorul Stanislav Groppa.

În prezent, Universitatea colaborează cu 90 de universități, facultăți cu profil medical și centre de cercetare din peste 28 de țări, având la bază 145 de acorduri semnate. În perioada 2020-2021 au fost extinse și consolidate relațiile internaționale în cercetare prin certificarea noilor acorduri de colaborare cu Universitatea Liubliana și Institutul de Cercetări Științifice în Microbiologie și Virusologie din Slovenia, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România ș.a. Toate aceste acțiuni au fost întreprinse în vederea accesării mecanismelor de finanțare orientate pentru dezvoltarea capacităților de cercetare a studenților, masteranzilor, studenților-doctoranzi și a cercetătorilor științifici ai USMF „Nicolae Testemițanu”. 

În anul curent, Universitatea a aderat la Declarația de la Berlin privind accesul deschis la cunoștințe în domeniul științei și științelor umaniste. Era digitală oferă comunității academice o varietate de oportunități privind diseminarea rezultatelor științifice, unul dintre acestea fiind Repozitoriul instituțional. Prin aprobarea Politicii instituționale privind Accesul Deschis, Universitatea susține comunicarea liberă și schimbul de informații ca fiind cea mai eficientă cale de a asigura accesibilitatea și valorificarea cunoștințelor rezultate din investigațiile științifice, a practicilor de dezvoltare-inovare, a activităților educaționale, manageriale și de transfer tehnologic.

conferință

Cercetarea, inovarea și implementarea rezultatelor reprezintă un imperativ al comunității academice, ce va facilita integrarea Universității în circuitul internațional de cercetare. Pe parcursul anului 2020-2021 se înregistrează o evoluție pozitivă a numărului de citări a publicațiilor cercetătorilor USMF „Nicolae Testemițanu” în baza de date Scopus. „La moment sunt înregistrate 2 mii 303 citări, astfel am obținut cu o mie de citări mai mult față de alte instituții de învățământ din țară, fapt ce va asigura o creștere a indicelui Hirsch în perioada următoare. De asemenea, s-a înregistrat o creștere a indicelui Hirsch de la 20 în 2019 – la 39 în octombrie curent, cu 100% într-o perioadă foarte scurtă. Situația reală ne obligă să analizăm și să elaborăm strategii concrete ce vizează obligativitatea și responsabilitatea fiecărui membru al universității noastre”, a accentuat președintele Consiliului științific.

Potrivit prorectorului, dinamica proiectelor de cercetare favorizează activitatea științifică a USMF „Nicolae Testemițanu”. La moment, există 34 de proiecte naționale  de cercetare în derulare, dintre care cinci sunt câștigate în 2021. Totodată,  în derulare avem și 26 de proiecte de cercetare internaționale, altele 5 fiind în așteptarea rezultatelor concursului. Implementarea triunghiului cunoașterii educație-cercetare- inovare reprezintă un imperativ pentru comunitatea academică. În anul 2020-2021, Universitatea a participat la 9 expoziții de cercetare, inovare și transfer tehnologic, unde au fost obținute 19 premii speciale și 83 de medalii, dintre care: 34 de aur, 28 de argint și 21 de bronz. Anul acesta s-a mai făcut remarcat prin obținerea a 191 de obiecte de proprietate intelectuală, brevete de invenție, cereri de drept de autor și cereri de inovație.

Academicianul Stanislav Groppa a accentuat că, în premieră, în acest an a fost organizat concursul de evaluare a performanței Impactul activității de cercetare, bazat pe analiza criteriilor de rating internațional prin intermediul înregistrărilor oficiale în baze de date scientometrice. Acestea sunt: indicele Hirsch în Scopus, Google Scholar și Web of Science, articole publicate în anul 2020 în reviste cu cel mai mare factor de impact. 

Prorectorul a îndemnat comunitatea academică a Universității să participe activ la lucrările conferinței științifice dedicate Zilelor Universității, care include: prelegeri magistrale State of the Art Lectures, o masă rotundă cu diaspora medicală, sesiuni în secții pe profil tematic, cursuri educaționale și workshopuri medicale ș.a., ce vor pune accentul pe viziuni interdisciplinare largi, pe comunicare și colaborare cu reprezentanți ai comunității științifice internaționale.

În final, mai mulți reprezentanți ai Universității au venit cu mesaje de apreciere a activității de cercetare și inovare, menționând că educația în medicină este posibilă doar prin intermediul cercetării. Totodată, ei au evidențiat problemele cu care se confruntă cercetătorii: alocarea fondurilor insuficiente din bugetul de stat pentru activitatea științifică, modalitatea de finanțare, dificultăți la achiziționarea consumabilelor pentru laboratoarele de cercetare ș.a. 

Mai multe informații găsiți în Raportul anual privind activitatea de cercetare a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2021.

conferință
usmf
conferinţă
aniversare
zilele universității
76 de ani
știință
cercetare
inovare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii