Au fost dezvelite busturile profesorilor universitari  Ilarion Postolachi și Ion Lupan

Publicat: 20.10.2020

 

busturi„Este de datoria noastră să cinstim memoria personalităților notorii care au contribuit la dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate, și au înscris succese remarcabile în istoria Universității”, a declarat rectorul Emil Ceban la ceremonia de dezvelire a busturilor profesorilor universitari Ilarion Postolachi și Ion Lupan, foști decani ai Facultății de Stomatologie, șefi de catedră. 

Rectorul a vorbit despre viața și activitatea regretaților profesori, menționând că „prin jertfirea lor de sine”, au contribuit considerabil la menţinerea şi îmbogăţirea tradiţiilor universitare, la consolidarea echipelor academice şi la realizarea principalelor obiective instituționale. „Activitatea acestor profesori iluștri este un model veritabil de existenţă şi vocaţie, un exemplu de slujire fidelă în numele prezentului şi al viitorului nostru”, a accentuat rectorul Emil Ceban.

Elogii de comemorare au adus și foștii colegi și discipoli ai regretaților profesori. 

Valeriu Burlacu, profesor universitar, președinte de onoare al Asociației Stomatologilor din Republica Moldova, a dedicat dascălului său Ilarion Postolachi o poezie, în care-l aseamănă cu sfinții pentru corectitudinea și transparența promovată în calitatea Sa de decan al facultății și, în general, ca om, precum și pentru încercările grele oferite de soartă, dar care nu l-au împiedicat să ajungă om de valoare, care a cultivat specialiști culți și profesioniști în domeniul stomatologiei. 

Vasile Oineagră, conferențiar universitar la Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, discipolul eminentului savant și-a descris dascălul ca fiind un om deosebit care dădea sens și valoare științifică unei simple propoziții. „Este de datoria noastră să păstrăm amintirea vie a regretatului profesor. Respect și recunoștință pentru tot ceea ce a făcut pentru noi”, a punctat conferențiarul.

Oleg Solomon, decanul Facultății de Stomatologie și actualul șef al Catedrei de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, a menționat valoarea umană care o reprezintă distinșii profesori și contribuția enormă adusă de Domniile lor la dezvoltarea științei stomatologice și crearea clinicilor stomatologice din țară.

bust ilarion postolachiCu referire la regretatul profesor Ion Lupan, Dumitru Șcerbatiuc, profesor la Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, a menționat că Ion Lupan este discipolul care și-a depășit învățătorul. „Ion Lupan a fost printre cei mai buni discipoli ai mei - un om extraordinar, de o cumsecădenie și o inteligență deosebită. Din anul trei de studii s-a evidențiat prin interesul său pentru chirurgie, iar în anul 4 a devenit președintele Cercului studențesc de profil. A progresat cu pași frumoși în intelectualitatea republicii, muncind și cercetând științele medicale, în special, specialitatea oro-maxilo-facială. Subliniez, Ion Lupan era un simbol al ascensiunii unui intelectual”, a conchis prof. Șcerbatiuc.

Șeful Catedrei de ontologie, parodontologie și patologie orală, profesorul Sergiu Ciobanu, a remarcat semnificația zilei de 20 octombrie - când Alma Mater marchează 75 de ani de activitate - și pentru a onora personalitățile notorii ale medicinei și stomatologiei naționale. Despre decanul Ion Lupan, succesorul său a subliniat că tot ce a făurit în calitatea sa de medic ilustru a făcut cu dăruire de sine, în special pentru copii; ca organizator și cadru didactic a educat discipoli fideli care-i continuă ideile; ca specialist la Ministerul Sănătății a contribuit la îmbunătățirea și dirijarea stomatologiei în Republica Moldova. În cadrul facultății a avut o perioadă destul de anevoioasă, a trebuit să organizeze și să implementeze noi curricule de studii, ceea ce nu a fost deloc ușor. De asemenea a trebuit să organizeze procesele de acreditare națională și internațională, ceea ce într-un final s-a realizat, dar dumnealui nu a reușit să culeagă laurii.

Silvia Raileanu, conf. univ., șefa Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” a subliniat calitățile umane și profesionale ale mentorului său, subliniind că „profesorul Lupan a fost un om pentru toți, comunica cu toți, alina pe toți. A creat tradiții foarte frumoase la catedră și, împreună cu colegii, ne străduim să continuăm acele bune practici lăsate drept moștenire de Domnia Sa”.

Reprezentanții Facultății de Stomatologie au apreciat faptul că administrația Universității a ales drept locație pentru instalarea busturilor anume scuarul Clinicii Universitare Stomatologice nr. 2 - deoarece viitorii medici stomatologi anume aici fac primii pași în descoperirea științelor medicale și anume în domeniul stomatologiei.

La finalul ceremoniei a vorbit sculptorul Veaceslav Jigliţchi, conducătorul grupului de autori, care a lucrat la edificarea busturilor, exprimând mulțumiri administrației Universității pentru încrederea oferită acordată echipei de sculptori, care muncesc cu multă dăruire pentru ca sculpturile să-și mențină același stil și să redea cât mai exact imaginea renumiților medici. Busturile sunt sculptate în bronz și sunt instalate pe socluri de granit. 

ilarion postolachiProfesorul universitar Ilarion Postolachi (1936-2011), doctor habilitat în științe medicale, Om Emerit în ştiinţă, fost şef al Catedrei de stomatologie ortopedică şi decan al Facultăţii de Stomatologie, unul dintre fondatorii şi pilonii facultăţii şi al serviciului stomatologic naţional, specialist ortodont de categorie superioară, s-a  născut  la 20 octombrie 1936 în satul Şeptelici, Soroca. 

În anul 1954, după absolvirea Școlii Medii de Cultură Generală nr. 1 din Soroca, a luat admiterea la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău de unde, împreună cu alţi colegi, a fost transferat la Facultatea de Stomatologie a Institutului de Stat de Medicină Stomatologică din Harkov, Ucraina. În perioada 1959-1961 şi-a satisfăcut serviciul militar în rândurile Armatei în calitate de medic-stomatolog. După demobilizare a urmat secundariatul clinic la Catedra de stomatologie ortopedică a Institutului de Stat de Medicină „A. Bogomoleţ” din Kiev, Ucraina. 

În anul 1962 tânărul specialist revine la Alma Mater, unde își începe cariera de succes, începând de la funcția de asistent (1962-1966), conferenţiar (din 1972) până la profesor universitar (din 1986), şef al Catedrei de stomatologie ortopedică şi decan al Facultăţii de Stomatologie pe parcursul a 24 de ani.

În calitate de decan şi şef de catedră,  profesorul Ilarion Postolachi s-a manifestat ca un exce­lent organizator al învăţământului superior stomatologic din Republica Moldova, graţie căruia la facultate s-a format un colectiv profesoral-didactic înalt calificat. Au fost create condiţii favorabile de activitate didactico-ştiinţifică, s-a  consolidat baza tehnico-materială a catedrei şi a facultăţii. 

Profesorul Ilarion Postolachi a contribuit substanțial la dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională cu institutele şi facultăţile de stomatologie din România, SUA, Rusia, Ucraina, Polonia, Bulgaria şi din alte ţări. Datorită acestor cooperări, Facultatea de Stomatologie a devenit membră a Consorţiului facultăţilor de stomatologie din România şi Ţările Baltice.

Remarcabilă a fost și activitatea ştiinţifică a savantului Ilarion Postolachi.  În anul 1967 a susţinut teza de doctor în medicină, în 1983 teza de doctor habilitat, fiind unul dintre primii doctori habilitaţi autohtoni în stomatologie. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt însumate în peste 230 de lucrări ştiinţifico-didactice de o certă valoare, inclusiv 2 manuale, 7 monografii, 5 brevete de invenţii, a participat activ la numeroase forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A ghidat zece doctori în științe medicale și un doctor habilitat în științe medicale. A fost membru al Consiliului știinţific specializat de susţinere a tezelor în domeniul stomatologiei și unul dintre fondatorii școlii naţionale în stomatologie, recunoscută astăzi în ţară şi peste hotare.

Este bine cunoscută şi înalt apreciată activitatea clinică a profesorului Ilarion Postolachi. Fire energică, înzestrat cu spirit de iniţiativă şi cunoştinţe vaste din diverse domenii, profesorul Postolachi a îmbinat organic obligaţiunile  curriculare cu alte funcţii de răspundere în organele administrative ale Universităţii şi ale sistemului de sănătate din republică.                   

Pentru merite deosebite și activitate prodigioasă, profesorul Ilarion Postolachi a fost distins cu titlul onorific „Om Emerit”, decorat cu medaliile Meritul Civic și „Nicolae Testemiţanu”, numeroase diplome naţionale şi internaţionale.

            

ion lupanProfesorul universitar Ion Lupan (1962-2017) , doctor habilitat în științe medicale, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție, decan al Facultății de Stomatologie, cavaler al Ordinului Gloria Muncii,  s-a născut la 19 ianuarie 1952 în s. Șestaci, raionul Rezina într-o familie de agricultori.

După absolvirea Colegiului de Medicină din or. Bălţi, în 1975, a fost admis la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, Facultatea de Stomatologie. Începând cu anul 4 de studii, concomitent participa și la activități extracurriculare și activa în calitate de asistent medical la Spitalul de Boli Infecţioase pentru Copii.

După absolvirea cu menţiune a facultăţii, pe parcursul a 3 ani a exercitat funcția de profesor la Colegiul de Medicină din Tiraspol, concomitent activând și în Secţia de pediatrie a Policlinicii Stomatologice din oraş. În 1978, lucrează în calitate de medic-ordinator în Secţia de chirurgie maxilo-facială a Spitalului Clinic Republican, iar din 1983 – medic-chirurg în domeniul chirurgiei maxilo-faciale a Spitalului Clinic Orăşenesc de Copii din Chişinău.

În anul 1986 a fost transferat ca şef al Secţiei de chirurgie maxilo-facială a Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga”.

În această perioadă și-a dezvoltat abilitățile profesionale și și-a aprofundat cunoştinţele teoretice în domeniul patologiei organelor regiunii maxilo-faciale, îndeosebi a malformaţiilor la copiii nou-născuţi. Rezultatele acestei activităţi perseverente au fost însumate în teza de doctor  în științe medicale, susţinută cu succes în 1993. Concomitent a participat activ în organizarea și desfășurarea stagiului practic al studenţilor facultăţilor de Stomatologie şi Pediatrie, medicilor de la Facultatea de Perfecţionare a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, ulterior USMF.

În 1995, după o perioadă de 20 de ani de activitate practică, medicul chirurg Ion Lupan revine la Alma Mater, fiind angajat prin cumul ca asistent la Catedra de stomatologie infantilă. În 1996 a fost ales în postul de conferenţiar, iar în 1998 s-a învrednicit de titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.

 Pe parcursul anilor care au urmat, conferențiarul Ion Lupan şi-a perfecţionat permanent măiestria pedagogică, inclusiv peste hotarele ţării (Elveţia, Germania, SUA).

În anul 2004 Ion Lupan susţine teza de doctor habilitat în științe medicale, iar în 2009 a obţinut și titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar.

    În 2007 a fost ales în funcția de șef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, iar în 2009 a fost numit decan al Facultăţii de Stomatologie. Aflându-se în posturile de şef catedră şi decan,  profesorul Ion Lupan a contribuit substanţial la:

- adaptarea curriculei facultății la standardele  educaţionale naționale  şi internaționale;

- consolidarea colectivului profesoral-didactic;

- asigurarea procesului didactic cu literatură de specialitate şi materiale didactice;

 - la dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îndeosebi, la crearea şi înzestrarea Clinicii Universitare Stomatologice nr. 2 de pe str. Mihai Viteazul, 1 şi a Serviciului Stomatologic Universitar. 

Profesorul Lupan a avut un rol crucial în internaționalizarea procesului de studii la Facultatea de Stomatologie, meritul deosebit în acreditarea facultății de către Consiliul Dentar din California, care s-a soldat cu prezența la studii a 23 de studenți din Statele Unite ale Americii. În prezent la Facultate își fac studiile 78 de studenți și 93 de secundari clinici.

Activitatea  ştiinţifică a  profesorului Ion Lupan, pe lângă tezele de doctor şi doctor habilitat, este reflectată în peste 160 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice de o certă valoare teoretică și aplicată. Este autorul şi coautorul a mai multor metode de diagnostic şi tratament, implementate cu succes în practica stomatologiei pediatrice.

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale profesorului Ion Lupan au fost prezentate la diverse forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Sub conducerea profesorului Lupan au fost susținute 2 teze de doctor şi 2 -  de doctor habilitat în științe medicale.

În 2008 a fost ales membru al Asambleei, iar în 2016, prin concurs, a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

  Din 2010 și până în ultima clipă a exercitat obligaţiunile de Preşedinte al Consiliului știinţific specializat pentru susţinerea tezelor în stomatologie.

Profesorul, academicianul Ion Lupan a fost un chirurg iscusit, un specialist neîntrecut în tratamentul malformaţiilor congenitale la copii, față de care manifesta o atitudine deosebită de compasiune și dragoste.

Profesorul Ion Lupan a participat activ în viața extracurriculară în calitate de:

- Preşedinte al Asociaţiei Stomatologilor (2002);

- Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor oro-maxilo-faciali din Moldova (2005);

- specialist principal al Ministerului Sănătăţii în domeniul stomatologiei (2006);

- membru al Senatului, al Biroului Senatului, al Consiliului știinţific și al Consiliului de administraţie ale Universității;

- redactor-şef al revistei „Medicina Stomatologică”; membru al colegiilor de redacţie al revistelor „Curierul Medical”, „Reabilitare orală”, „Ortodonţie şi ortopedie Dento-facială” ş.a.

 Activitatea prodigioasă a profesorului universitar Ion Lupan a fost înalt apreciată cu medaliile „Nicolae Testemiţanu” și „Dimitrie Cantemir”,  iar în 2016 - cu Ordinul Gloria Muncii.

Din 1998 a fost membru al Asociaţiei Chirurgilor Cranio-maxilo-faciali din Europa, iar din 2010 – consilier la Asociaţia Europeană de Chirurgie Cranio-maxilo-facială.

Viaţa şi activitatea profesorului Ion Lupan este un model veritabil de existenţă şi vocaţie, un exemplu de slujire fidelă în numele prezentului şi al viitorului nostru, exemplu demn de urmat pentru generaţiile tinere.

Acest eveniment de suflet rămâne un model demn de urmat pentru viitoarele generaţii de medici și farmaciști, care vor continua studiile la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi, care vor păstra, vor dezvolta şi vor multiplica frumoasele tradiţii ale Almei Mater şi ale medicinei autohtone, la fondarea și dezvoltarea cărora au contribuit distinșii profesori Ilarion Postolachi și Ion Lupan.

Pentru mai multe fotografii de la ceremonia de dezvelire a busturilor accesați https://www.facebook.com/pg/usmf.md/photos/?tab=album&album_id=3587065621345832

ion lupan
inaugurare busturi
busturi
busturi
busturi
busturi
busturi
ion lupan
inaugurare busturi
busturi
busturi
busturi
busturi
busturi

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii