alegerea rectorului

Aviz privind data, locul și ora desfășurării alegerilor rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 12.09.2019

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” aduce la cunoștința personalului titular științifico-didactic, științific și didactic, a reprezentanților studenților în Senat și în consiliile facultăților (comunitatea universitară cu drept de vot) că în data de 02 octombrie 2019 se va desfășura procesul de alegere a rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

Procesul de desfășurare efectivă a alegerilor va fi asigurat de către Comisia tehnică de organizare a alegerilor rectorului Universităţii de Stat de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (președinte – Eugen Tcaciuc).

Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret și liber exprimat și se vor desfășura în cadrul Secției de votare, amplasată în incinta Blocului didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 165), între orele 9:00–17:00.

Fiecare membru al comunităţii universitare cu drept de vot se prezintă personal în Secția de votare, se legitimează în baza buletinului de identitate, semnează prezenţa sa în lista respectivă, după care primeşte buletinul de vot şi îşi exercită dreptul de vot. Votul se exercită individual, în cabina de vot, prin aplicarea ştampilei de vot în dreptul unui singur candidat pentru care se optează, în coloana „Vot”.

Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, Comisia anulează buletinul restituit şi îi eliberează imediat, o singură dată, un alt buletin de vot, acest caz fiind menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.

Alegerea rectorului
USMF
rector
alegerea rectorului
alegeri

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii