proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat

Cele mai multe proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023, au revenit USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 21.01.2020

 

proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va beneficia de finanțarea a 18 proiecte de cercetare din numărul total de 40 de proiecte selectate în cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023, prioritatea Sănătate. Totodată, reieșind și din bugetul total aprobat -  în valoare de 19,9 milioane de lei - Universitatea deține primul loc printre toate instituțiile cu profil medical, eligibile în concurs. 

Acest lucru a devenit posibil după ce, în data de 3 ianuarie curent, Consiliul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a examinat rezultatele expertizei propunerilor de proiecte de către corpul de experţi independenți, a validat rezultatele evaluării şi a formulat recomandările de rigoare de care s-a ţinut cont la adoptarea deciziei privind finanțarea proiectelor din concurs. În același timp, Consiliul ANCD a constatat importanța finanțării unui grup mai mare de cercetători, participanți în concurs, și a recomandat unanim reducerea cu 30 de procente a alocațiilor bugetare pentru toate propunerile de proiecte, ce sunt atribuite la cele cinci priorități  strategice. Astfel, ținând cont de limitele bugetului alocat, inițial se prevedea să fie examinată finanțarea per total pentru 101 proiecte, iar ca rezultat al recomandărilor Consiliului, au fost adăugate suplimentar 66 de proiecte, conform ierarhiei.

proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de StatProfesorul universitar Ghenadie Curocichin, șef al Departamentului Știință al USMF „Nicolae Testemițanu”, a subliniat că datorită acestui fapt a fost posibilă sporirea cu o treime a numărului proiectelor câștigătoare, astfel încât actualmente a fost depășită situația incertă cu referire la finanțarea domeniului cercetării, creată la sfârșitul anului 2019 la universitatea noastră. „Deși a fost operată reducerea în cauză, aproape toate capitolele de cheltuieli vor avea acoperire financiară, inclusiv: întreținerea personalului, remunerarea muncii, contribuții, procurarea reactivelor, alte servicii de cercetare, fapt ce ne permite să funcționăm la nivel acceptabil”. Profesorul universitar a accentuat faptul că nu există niciun temei de neliniște pentru cercetătorii Universității, deoarece recent, la ședința comună a conducătorilor de proiecte, a șefilor de laborator și de subdiviziuni, s-a menționat că contractele de reangajare a personalului științific disponibilizat vor fi semnate cu data de 2 ianuarie 2020. 

Ghenadie Curocichin susține că deși a fost redusă finanțarea cu 30 de procente la toate proiectele de cercetare câștigate, Universitatea deține întâietatea printre toate instituțiile medicale participante la concurs atât după numărul de proiecte, cât și după bugetul total alocat. Această sumă prevăzută pentru cercetare în cadrul proiectelor competitive urmează să fie suplimentată  după ce guvernul va aproba Metodologia de finanțare instituțională, potrivit căreia se estimează alocații adiționale de cca 40% din bugetul total oferit pentru domeniul cercetării. 

La concurs au participat 4496 de persoane, care s-au grupat în 249 de echipe în proiecte de cercetare, ce au fost supuse la 747 de expertize individuale. 

proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat Proiectele de cercetare pentru concursul „Programul de Stat” (2020-2023) au vizat cinci priorități strategice: Sănătate; Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor; Mediu și schimbări climatice; Provocări sociale și Competitivitate economică și tehnologii inovative.

Propunerile de proiecte pentru concursul respectiv au fost validate și ierarhizate în ordine descrescătoare a valorii punctajului obținut. Astfel, proiectele câștigătoare din partea USMF „Nicolae Testemițanu” sunt: 

- Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi; 

- Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii; 

- Patologia chirurgicală și trauma la gravide și postpartum: optimizarea strategiei managementului în diagnostic și tratament; 

- Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în baza studiului clinico-imunologic și molecular-genetic al pacienților cu suspecție la imunodeficiențe primare;

- Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare; 

- Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul glaucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat; 

- Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen mic; 

- Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetică-medicală; 

- Studiul biologic și fotochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare;

- Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico-psiho-sociale ale vârstnicului vulnerabil;

- Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile; 

- Infertilitatea masculină – sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația Republicii Moldova; 

- Studiul epidemiologic al patologiilor endocrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerială; 

- Tehnologii noi patogenetic argumentate în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparoendoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hepatice; 

- Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-născut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani; 

- Abordarea interdisciplinară bioetico-socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare; 

- Bolile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale;  

- Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei.

proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
proiecte de cercetare, selectate în cadrul Programului de Stat
usmf
proiecte de cercetare
Programul de stat
Departamentul Știință
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
concurs
experți independenți
priorități strategice
sănătate

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii